Jump to content
กระดานทองคำ

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 08/25/2012 in all areas

  1. 1 point
    กำลังเริ่มศึกษาการค้าทองคำแท่งค่ะ ก็เลยลองดูราคาทองคำรับซื้อ กับขายออกย้อนหลัง แล้วอยากทราบว่า หากเราจะลงทุน ต้องดูราคากลับกันระหว่างราคารับซื้อ กับขายออกใช่หรือไม่ เช่น เมื่อเราเริ่มลงทุนซื้อ ต้องดูที่ราคาขายออก แล้วพอเราจะขาย เราก็ต้องดูราคารับซื้อ ว่าเค้ารับซื้อกันเท่าไหร่ หากไม่ใช่ รบกวนผู้รู้ ให้ความกระจ่างด้วย ขอบคุณมากค่ะ
×
×
  • Create New...