Jump to content
กระดานทองคำ
paul711

ผมลงทุนทองคําแบบนี้

Recommended Posts

angel.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 1 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1204 ลงสุดที่ 1184, เปิด 1189.0 ปิดที่ 1189.4, รวม  +0.4
ราคาตอนนี้ 1187 หรือ 18,950 /19,050 ราคา +50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.0983, + จากเมิ่อวาน 1.0916
/ นํามัน 60.97,  + จากเมื่อวาน 59.55 / เวลา 3.34 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

แนวต้าน    1212  1214  1216 / 1236  แนวรับ  1196  1194  1192 / 1172    

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1204--1212  ลงได้ประมาณ 1192--1182

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.0925--1.0937--1.0949 / 1.1051  มีแนวรับที่  1.0847--1.0835--1.0823 / 1.0721
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.0979--1.1009, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.0955--1.0925,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1204--1212  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1192--1182
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
2 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
2 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1192--1182 , ขายที่ 1196-1198, stop loss 1177
             หรือ    รอซ้อตที่ 1204--1212, ออกที่  1200--1198, stop loss 1217

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
วันนี้ 14 พ.ค. 58 ราคา 1219 ขายออกที่ราคานี้ กําไร 1219-1182= 37 เหรียญ ใช้เวลา = 17 วัน
รอซื้อใหม่ที่ 1195-1205 แล้สรอขายที่ 1255-1275
                          
3)ค่าเงิน Eur/Usd
2 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.0886--1.0856, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0846
             หรือรอซ้อตที่ 1.0949--1.0979, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0989
                    
วันนี้ 2 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

angel.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 2 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1196 ลงสุดที่ 1185, เปิด 1188 ปิดที่ 1192, รวม  + 4
ราคาตอนนี้ 1187 หรือ 18,950 /19,050 ราคา +0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1118, + จากเมิ่อวาน 1.0983
/ นํามัน 59.87,  - จากเมื่อวาน 60.97 / เวลา 3.56 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

แนวต้าน    1200  1202  1203 / 1214  แนวรับ 1192  1190  1189  / 1178    

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1196--1200  ลงได้ประมาณ 1189--1179

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1299-1.1332--1.1365 / 1.1643  มีแนวรับที่  1.1087--1.1054--1.1022 / 1.0743
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1193--1.1223, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1087--1.1057,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1196--1200  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1189--1179
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
3 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
3 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1189--1179 , ขายที่ 1193-1195, stop loss 1174
             หรือ    รอซ้อตที่ 1196--1200, ออกที่  1192--1190, stop loss 1205

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
วันนี้ 14 พ.ค. 58 ราคา 1219 ขายออกที่ราคานี้ กําไร 1219-1182= 37 เหรียญ ใช้เวลา = 17 วัน
รอซื้อใหม่ที่ 1195-1205 แล้สรอขายที่ 1255-1275
                          
3)ค่าเงิน Eur/Usd
3 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1087--1.1057, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1047
             หรือรอซ้อตที่ 1.1193--1.1223, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1233
                    
วันนี้ 3 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

 angel.gif สวัสดีครับทุกท่าน

เมื่อ 5 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1176 ลงสุดที่ 1162, เปิด 1176 ปิดที่ 1171, รวม  -5
ราคาตอนนี้ 1173 หรือ 18,750 /18,850 ราคา -250 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1134, - จากเมิ่อวาน 1.1353
/ นํามัน 58.71,  - จากเมื่อวาน 59.78 / เวลา 3.59 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

แนวต้าน    1168  1170  1172 / 1188  แนวรับ 1156  1154  1152  / 1140    

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1172--1182  ลงได้ประมาณ 1162--1153

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1136-1.1164--1.1191 / 1.1422  มีแนวรับที่  1.0960--1.0932--1.0905 / 1.0614
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1191--1.1221, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1048--1.1018,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1172--1182  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1162--1156
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
8 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

วันนี้ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
8 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1162--1156 , ขายที่ 1167-1169, stop loss 1151
             หรือ    รอซ้อตที่ 1172--1182, ออกที่  1168--1166, stop loss 1187

วันนี้ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
วันนี้ 14 พ.ค. 58 ราคา 1219 ขายออกที่ราคานี้ กําไร 1219-1182= 37 เหรียญ ใช้เวลา = 17 วัน
รอซื้อใหม่ที่ 1195-1205 แล้สรอขายที่ 1255-1275
                          
3)ค่าเงิน Eur/Usd
8 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1048--1.1018, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1008
             หรือรอซ้อตที่ 1.1191--1.1221, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1231
                    
วันนี้ 8 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

angel.gif สวัสดีครับทุกท่าน

เมื่อ 8 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1177 ลงสุดที่ 1169, เปิด 1170 ปิดที่ 1173, รวม  +3
ราคาตอนนี้ 1180 หรือ 18,800 /18,900 ราคา +50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1252, + จากเมิ่อวาน 1.1134
/ นํามัน 58.78,  + จากเมื่อวาน 58.71 / เวลา 4.52 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

แนวต้าน    1180  1181  1182 / 1190  แนวรับ 1174  1173  1172  / 1164    

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1180--1190  ลงได้ประมาณ 1172--1162

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1391-1.1418--1.1444 / 1.1667  มีแนวรับที่  1.1221--1.1194--1.1168 / 1.0945
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1391--1.1418, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1221--1.1194,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1180--1190  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1172--1162
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
9 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
9 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1172--1162 , ขายที่ 1177-1179, stop loss 1157
             หรือ    รอซ้อตที่ 1180--1190, ออกที่  1176--1174, stop loss 1195

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
วันนี้ 14 พ.ค. 58 ราคา 1219 ขายออกที่ราคานี้ กําไร 1219-1182= 37 เหรียญ ใช้เวลา = 17 วัน
รอซื้อใหม่ที่ 1195-1205 แล้สรอขายที่ 1255-1275
                          
3)ค่าเงิน Eur/Usd
9 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1221--1.1194, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1184
             หรือรอซ้อตที่ 1.1391--1.1421, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1431
                    
วันนี้ 9 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

angel.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 9 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1182 ลงสุดที่ 1172, เปิด 1173 ปิดที่ 1176, รวม  +3
ราคาตอนนี้ 1185 หรือ 18,850 /18,950 ราคา +50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1301, + จากเมิ่อวาน 1.1252
/ นํามัน 61.42,  + จากเมื่อวาน 58.78 / เวลา 3.58 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

แนวต้าน    1186  1187  1188 / 1198  แนวรับ 1178  1177  1176  / 1166    

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1186--1190  ลงได้ประมาณ 1176--1166

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1263-1.1279--1.1295 / 1.1427  มีแนวรับที่  1.1163--1.1147--1.1131 / 1.0999
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1392--1.1422, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1263--1.1233,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1186--1190   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1176--1166
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
10 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
10 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1176--1166 , ขายที่ 1180-1182, stop loss 1161
             หรือ    รอซ้อตที่ 1186--1190, ออกที่  1182--1180, stop loss 1195

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
วันนี้ 14 พ.ค. 58 ราคา 1219 ขายออกที่ราคานี้ กําไร 1219-1182= 37 เหรียญ ใช้เวลา = 17 วัน
รอซื้อใหม่ที่ 1195-1205 แล้สรอขายที่ 1255-1275
                         
3)ค่าเงิน Eur/Usd
10 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1263--1.1233, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1223
             หรือรอซ้อตที่ 1.1392--1.1422, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1432
                   
วันนี้ 10 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

 angel.gif สวัสดีครับทุกท่าน

เมื่อ 10 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1182 ลงสุดที่ 1172, เปิด 1173 ปิดที่ 1176, รวม  +3
ราคาตอนนี้ 1185 หรือ 18,850 /18,950 ราคา +50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1301, + จากเมิ่อวาน 1.1252
/ นํามัน 61.42,  + จากเมื่อวาน 58.78 / เวลา 3.58 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

แนวต้าน    1198  1201  1203 / 1220   แนวรับ 1186  1183  1181  / 1164   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1192--1198   ลงได้ประมาณ 1181--1171

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1433-1.1449--1.1463 / 1.1289  มีแนวรับที่  1.1337--1.1321--1.1307 / 1.1181
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1385--1.1415, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1321--1.1291,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1192--1198   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1181--1171
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
11 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
11 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1181--1171 , ขายที่ 1185-1187, stop loss 1166
             หรือ  รอซ้อตที่ 1192--1198, ออกที่  1188--1186, stop loss 1203

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ
                         
3)ค่าเงิน Eur/Usd
11 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1251--1.1221, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1211
             หรือรอซ้อตที่ 1.1385--1.1415, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1425
                   
วันนี้ 11 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

สวัสดีครับ ะทุกท่าน

เมื่อ 11 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1182 ลงสุดที่ 1175, เปิด 1185 ปิดที่ 1181, รวม  -4
ราคาตอนนี้ 1179 หรือ 18,800 /18,900 ราคา -50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1171, - จากเมิ่อวาน 1.1301
/ นํามัน 59.88,  - จากเมื่อวาน 61.42 / เวลา 3.25 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

แนวต้าน    1180  1181  1182 / 1194  แนวรับ 1170  1169  1168  / 1156    

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1182--1192  ลงได้ประมาณ 1175--1170

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1238--1.1256--1.1274 / 1.1424  มีแนวรับที่  1.1124--1.1106--1.1088 / 1.0938
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1274--1.1304, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1151--1.1124,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1182--1192  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1175--1170
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
12 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
12 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1175--1170 , ขายที่ 1179-1181, stop loss 1165
             หรือ  รอซ้อตที่ 1182--1192, ออกที่  1178--1176, stop loss 1197

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ
                          
3)ค่าเงิน Eur/Usd
12 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1151--1.1124, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1114
             หรือรอซ้อตที่ 1.1274--1.1304, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1314
                    
วันนี้ 12 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

smiley.gif สวัสดีครับทุกท่าน

เมื่อ 15 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1190 ลงสุดที่ 1172, เปิด 1183 ปิดที่ 1185, รวม  +2
ราคาตอนนี้ 1178 หรือ 18,800 /18,900 ราคา -0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1244, + จากเมิ่อวาน 1.1171
/ นํามัน 59.48,  - จากเมื่อวาน 59.88 / เวลา 8.51 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

แนวต้าน    1197  1199  1201 / 1219   แนวรับ 1183  1181  1179  / 1161   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มขึ้นตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1190--1197   ลงได้ประมาณ 1183--1173

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1334--1.1347--1.1359 / 1.1464  มีแนวรับที่  1.1254--1.1241--1.1229 / 1.1124
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1334--1.1359, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1254--1.1229,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1190--1197   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1183--1173
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
16 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
16 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1183--1173 , ขายที่ 1187-1189, stop loss 1168
             หรือ  รอซ้อตที่ 1190--1197, ออกที่  1186--1184, stop loss 1202

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ
                         
3)ค่าเงิน Eur/Usd
16 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1254--1.1229, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1219
             หรือรอซ้อตที่ 1.1334--1.1359, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1369
                   
วันนี้ 16 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

:smiley.gif สวัสดีครับ กท่าน

เมื่อ 16 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1187 ลงสุดที่ 1176, เปิด 1186 ปิดที่ 1182, รวม  -4
ราคาตอนนี้ 1178 หรือ 18,800 /18,900 ราคา -0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1282, + จากเมิ่อวาน 1.1244
/ นํามัน 61.13,  + จากเมื่อวาน 59.48 / เวลา 6.25 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

แนวต้าน    1180  1182  1183 / 1194   แนวรับ 1172  1170  1169  / 1158   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มขึ้นตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1183--1193   ลงได้ประมาณ 1176--1170

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1252--1.1267--1.1282 / 1.1406  มีแนวรับที่  1.1158--1.1143--1.1128 / 1.1004
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1282--1.1312, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1205--1.1175,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1183--1193   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1176--1170
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
17 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
17 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1176--1170 , ขายที่ 1180-1182, stop loss 1165
             หรือ  รอซ้อตที่ 1183--1193, ออกที่  1179--1177, stop loss 1198

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ
                         
3)ค่าเงิน Eur/Usd
17 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1205--1.1175, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1165
             หรือรอซ้อตที่ 1.1282--1.1312, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1322
                   
วันนี้ 17 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

smiley.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 17 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1189 ลงสุดที่ 1174, เปิด 1182 ปิดที่ 1184, รวม  +2
ราคาตอนนี้ 1198 หรือ 18,950 /19,050 ราคา + 150 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1400, + จากเมิ่อวาน 1.1282
/ นํามัน 60.56,  - จากเมื่อวาน 61.13 / เวลา 6.25 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

แนวต้าน    1195  1197  1198 / 1213   แนวรับ 1183  1181  1180  / 1165   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มขึ้นตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1195--1205   ลงได้ประมาณ 1183--1180

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1433--1.1453--1.1473 / 1.1639  มีแนวรับที่  1.1307--1.1287--1.1267 / 1.1001
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1433--1.1453, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1307--1.1277,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1195--1205   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1183--1180
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
18 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
18 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1183--1180 , ขายที่ 1188-1190, stop loss 1175
             หรือ  รอซ้อตที่ 1195--1205, ออกที่  1190--1188, stop loss 1210

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ
                         
3)ค่าเงิน Eur/Usd
18 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1307--1.1277, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1267
             หรือรอซ้อตที่ 1.1433--1.1453, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1463
                   
วันนี้ 18 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

:smiley.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 18 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1205 ลงสุดที่ 1184, เปิด 1185 ปิดที่ 11200, รวม  +15
ราคาตอนนี้ 1198 หรือ 19,050 /19,150 ราคา + 100 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1333, - จากเมิ่อวาน 1.1400
/ นํามัน 59.87,  - จากเมื่อวาน 60.56 / เวลา 8.23 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

แนวต้าน    1213  1216  1218 / 1239   แนวรับ 1197  1194  1192  / 1171   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มขึ้นตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1205--1213   ลงได้ประมาณ 1197--1192

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1473--1.1485--1.1499 / 1.1595  มีแนวรับที่  1.1399--1.1387--1.1375 / 1.1277
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1399--1.1429, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1307--1.1277,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1205--12013   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1197--1192
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
19 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
19 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1197--1192 , ขายที่ 1202-1204, stop loss 1187
             หรือ  รอซ้อตที่ 1205--1213, ออกที่  1201--1199, stop loss 1218

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ
                         
3)ค่าเงิน Eur/Usd
19 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1307--1.1277, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1267
             หรือรอซ้อตที่ 1.1399--1.1429, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1439
                   
วันนี้ 19 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

 grin.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 19 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1204 ลงสุดที่ 1198, เปิด 1200 ปิดที่ 1199, รวม  -1
ราคาตอนนี้ 1194 หรือ 18,950 /19,050 ราคา - 100 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1342, + จากเมิ่อวาน 1.1333
/ นํามัน 59.66,  - จากเมื่อวาน 59.87 / เวลา 2.54 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

แนวต้าน    1200  1201  1202 / 1208  แนวรับ 1196  1195  1194  / 1188    

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มขึ้นตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1202--1208  ลงได้ประมาณ 1196--1188

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1329--1.1340--1.1351 / 1.1448  มีแนวรับที่  1.1257--1.1246--1.1235 / 1.1141
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1385--1.1415, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1329--1.1299,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1202--1208  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1196--1188
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
22 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ

2) Gold Online,
22 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1194--1188 , ขายที่ 1198-1200, stop loss 1183
             หรือ  รอซ้อตที่ 1202--1208, ออกที่  1198--1196, stop loss 1213

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
                        
3)ค่าเงิน Eur/Usd
22 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1329--1.1299, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1289
             หรือรอซ้อตที่ 1.1385--1.1415, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1425
                    
วันนี้ 22 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

เมื่อ 20 มีนาคม 58, ราคานํามัน 44.70 ซื้อ 10% รอขายที่ 46.70
ราคาตอนนี้ 25 มีนาคม 58 , 47.68 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 47.68-44.70 กําไร = 2.98 เหรียญ
รอซื้อใหม่ที่ 40-45 Usd/Barrel

  
    

shocked.gif  ภาคเสริม การลงทุนส่วนตัว   ;

1) ทอง
แบบ ฟิวเจอร์ ,
เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ


แบบออนไลน์;

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
-----

2) นํามัน

รอซื้อใหม่ที่ 40-45 Usd/Barrel

Share this post


Link to post
Share on other sites

grin.gif สวัสดีครับทุกท่าน

เมื่อ 22 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1200 ลงสุดที่ 1181, เปิด 1198 ปิดที่ 1185, รวม  -13
ราคาตอนนี้ 1184 หรือ 18,800 /18,900 ราคา - 150 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1232, - จากเมิ่อวาน 1.1342
/ นํามัน 59.20,  - จากเมื่อวาน 59.66 / เวลา 4.01 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; (
   
Weekend Focus:รัสเซียกร้าว! เสริม “NUKE” ข้ามทวีปเกือบครึ่งร้อย รับภัยคุกคามมะกัน-นาโต
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์    
   
20 มิถุนายน 2558 00:59 น.
Weekend Focus:รัสเซียกร้าว! เสริม “NUKE” ข้ามทวีปเกือบครึ่งร้อย รับภัยคุกคามมะกัน-นาโต
        หนึ่งในประเด็นข่าวร้อนฉ่าทางด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศ ที่ผุดขึ้นมาเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องมีข่าวความเคลื่อนไหวของรัสเซีย ในการเสริมเขี้ยวเล็บด้วยการประกาศเพิ่มจำนวนของ “ขีปนาวุธข้ามทวีป” อีกเกือบครึ่งร้อยลูก เพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากสหรัฐอเมริกาและบรรดาลิ่วล้อที่เป็นประเทศสมาชิกใน องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) รวมอยู่ด้วยเป็นแน่
)


แนวต้าน    1188  1191  1193 / 1212   แนวรับ 1174  1171  1169  / 1150   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มขึ้นตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1188--1198   ลงได้ประมาณ 1181--1174

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1349--1.1361--1.1373 / 1.1471  มีแนวรับที่  1.1275--1.1263--1.1251 / 1.1153
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1373--1.1403, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1312--1.1282,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1188--1198   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1181--1174
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
23 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ

2) Gold Online,
23 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1181--1174 , ขายที่ 1185-1187, stop loss 1169
             หรือ  รอซ้อตที่ 1188--1193, ออกที่  1184--1182, stop loss 1198

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
                       
3)ค่าเงิน Eur/Usd
ซื้อ 1.1251--1.1221, exit 1.1261--1.1271, stop loss 1.1211
             หรือรอซ้อตที่ 1.1373--1.1403, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1413
                   
วันนี้ 23 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56     ===============================================================

shocked.gif  ภาคเสริม การลงทุนส่วนตัว  ;

1) ทอง
แบบ ฟิวเจอร์ ,
เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ


แบบออนไลน์;

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
-----

2) นํามัน

รอซื้อใหม่ที่ 40-45 Usd/Barrel

Share this post


Link to post
Share on other sites

grin.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 23 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1188 ลงสุดที่ 1176, เปิด 1185 ปิดที่ 1178, รวม  -7
ราคาตอนนี้ 1178 หรือ 18,750 /18,850 ราคา + 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1208, - จากเมิ่อวาน 1.1232
/ นํามัน 59.20,  - จากเมื่อวาน 59.20 / เวลา 4.25 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; (
 xxxxx)


แนวต้าน    1181  1183  1184 / 1197   แนวรับ 1171  1169  1168  / 1155   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1181--1174   ลงได้ประมาณ 1171--1168

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1216--1.1241--1.1265 / 1.1476  มีแนวรับที่  1.1054--1.1029--1.1005 / 1.0794
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1265--1.1295, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1265--1.1235,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1181--1184   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1171--1168
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
24 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ

2) Gold Online,
24 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1171--1168 , ขายที่ 1175-1177, stop loss 1163
             หรือ  รอซ้อตที่ 1181--1184, ออกที่  1177--1175, stop loss 1189

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
                       
3)ค่าเงิน Eur/Usd
24 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1135--1.1105, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1095
             หรือรอซ้อตที่ 1.1265--1.1295, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1413
                   
วันนี้ 24 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

เมื่อ 20 มีนาคม 58, ราคานํามัน 44.70 ซื้อ 10% รอขายที่ 46.70
ราคาตอนนี้ 25 มีนาคม 58 , 47.68 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 47.68-44.70 กําไร = 2.98 เหรียญ
รอซื้อใหม่ที่ 40-45 Usd/Barrel

 

shocked.gif  ภาคเสริม การลงทุนส่วนตัว  ;

1) ทอง
แบบ ฟิวเจอร์ ,
เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1180--1160 ครับ

----------
แบบออนไลน์;

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รอซื้อใหม่ที่เดิม 1180--1160 ครับ

2) นํามัน

รอซื้อใหม่ที่ 40-45 Usd/Barrel

Share this post


Link to post
Share on other sites

 grin.gif สวัสดีครับทุกท่าน

เมื่อ 24 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1180 ลงสุดที่ 1170, เปิด 1178 ปิดที่ 1175, รวม  -3
ราคาตอนนี้ 1178 หรือ 18,750 /18,850 ราคา + 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1179, - จากเมิ่อวาน 1.1208
/ นํามัน 60.27,  + จากเมื่อวาน 59.20 / เวลา 2.01 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; (
 xxxxx)


แนวต้าน    1174  1175  1176 / 1186  แนวรับ 1166  1165  1164  / 1154    

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1176--1186  ลงได้ประมาณ 1170--1166

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1264--1.1273--1.1281 / 1.1356  มีแนวรับที่  1.1206--1.1197--1.1189 / 1.1114
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1264--1.1294, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1159--1.1129,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1176--1186  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1170--1166
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
25 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ

2) Gold Online,
25 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1170--1166 , ขายที่ 1174-1176, stop loss 1161
             หรือ  รอซ้อตที่ 1176--1186, ออกที่  1172--1170, stop loss 1191

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
                        
3)ค่าเงิน Eur/Usd
25 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1159--1.1129, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1119
             หรือรอซ้อตที่ 1.1235--1.1265, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1275
                    
วันนี้ 25 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

 grin.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 25 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1178 ลงสุดที่ 1171, เปิด 1175 ปิดที่ 1174, รวม  -1
ราคาตอนนี้ 1173 หรือ 18,750 /18,850 ราคา + 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1202 + จากเมิ่อวาน 1.1179
/ นํามัน 59.25,  - จากเมื่อวาน 60.27 / เวลา 3.25 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; (
 xxxxx)


แนวต้าน    1174  1175  1176 / 1182   แนวรับ 1168  1167  1166 / 1160   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1176--1182   ลงได้ประมาณ 1171--1166

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง
โดยมีแนวต้าน 1.1182--1.1191--1.1210 / 1.1274  มีแนวรับที่  1.1126--1.1117--1.1108 / 1.1034
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1240--1.1274, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1154--1.1126,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1176--1182   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1171--1166
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
26 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
 ราคาตอนนี้ 2ุุ6 มิถุนายน 58 = 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210

2) Gold Online,
26 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1171--1166 , ขายที่ 1175-1177, stop loss 1161
             หรือ  รอซ้อตที่ 1176--1182, ออกที่  1172--1170, stop loss 1187

 

 ราคาตอนนี้ 2ุุ6 มิถุนายน 58 = 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
เมื่อ 22 มิถุนายน 58 ,ราคา 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
                       
3)ค่าเงิน Eur/Usd
26 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1154--1.1126, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1116
             หรือรอซ้อตที่ 1.1240--1.1274, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1284
                   
วันนี้ 26 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

grin.gif สวัสดีครับทุกท่าน

เมื่อ 26 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1178 ลงสุดที่ 1168, เปิด 1174 ปิดที่ 1175, รวม  +1
ราคาตอนนี้ 1176 หรือ 18,800 /18,900 ราคา + 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1099, - จากเมิ่อวาน 1.1202
/ นํามัน 58/20,  - จากเมื่อวาน 59.25 / เวลา 4.17 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; (
 xxxxx)


แนวต้าน    1181  1182  1183 / 1194   แนวรับ 1174  1173  1172 / 1162   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1178--1183   ลงได้ประมาณ 1172--1162

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง
โดยมีแนวต้าน 1.1164--1.1175--1.1186 / 1.1276  มีแนวรับที่  1.1096--1.1085--1.1074 / 1.0984
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1216--1.1246, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1096--1.1066,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1178--1183   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1171--1162
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
29 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

 ราคาตอนนี้ 2ุุ9 มิถุนายน 58 = 1176 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ

2) Gold Online,
29 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1172--1162 , ขายที่ 1176-1178, stop loss 1157
             หรือ  รอซ้อตที่ 1178--1183, ออกที่  1174--1172, stop loss 1188

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
เมื่อ 22 มิถุนายน 58 ,ราคา 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
 ราคาตอนนี้ 2ุุ6 มิถุนายน 58 = 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
                       
3)ค่าเงิน Eur/Usd
29 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.0984--1.1014, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0974
             หรือรอซ้อตที่ 1.1216--1.1246, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1256
                   
วันนี้ 29 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

 grin.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 29 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1187 ลงสุดที่ 1173, เปิด 1186 ปิดที่ 1178, รวม  -7
ราคาตอนนี้ 1172 หรือ 18,700 /18,800 ราคา - 100 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1192, + จากเมิ่อวาน 1.1099
/ นํามัน 59.20,  - จากเมื่อวาน 58.20 / เวลา 4.53 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; (
 xxxxx)


แนวต้าน    1178  1180  1182 / 1196   แนวรับ 1168  1166  1164 / 1150   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1182--1192   ลงได้ประมาณ 1173--1168

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง
โดยมีแนวต้าน 1.1393--1.1429--1.1465 / 1.1767  มีแนวรับที่  1.1163--1.1127--1.1091 / 1.0789
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1278--1.1308, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1163--1.1127,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1182--1192   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1173--1168
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
30 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

 ราคาตอนนี้ 2ุุ9 มิถุนายน 58 = 1176 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ

2) Gold Online,
30 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1173--1168 , ขายที่ 1177-1179, stop loss 1163
             หรือ  รอซ้อตที่ 1187--1192, ออกที่  1183--1181, stop loss 1197

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
เมื่อ 22 มิถุนายน 58 ,ราคา 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
 ราคาตอนนี้ 2ุุ6 มิถุนายน 58 = 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
                       
3)ค่าเงิน Eur/Usd
30 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1163--1.1127, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1127
             หรือรอซ้อตที่ 1.1278--1.1308, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1318
                   
วันนี้ 30 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

grin.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 30 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1180 ลงสุดที่ 1166, เปิด 1178 ปิดที่ 1172, รวม  -6
ราคาตอนนี้ 1172 หรือ 18,700 /18,800 ราคา - 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1110, - จากเมิ่อวาน 1.1192
/ นํามัน 59.47,  + จากเมื่อวาน 59.20 / เวลา 4.31 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; (
 xxxxx)


แนวต้าน    1171  1173  1175 / 1189   แนวรับ 1161  1159  1157 / 1143   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1175--1185   ลงได้ประมาณ 1166--1161

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง
โดยมีแนวต้าน 1.1163--1.1179--1.1194 / 1.1325  มีแนวรับที่  1.1063--1.1047--1.1032 / 1.0901
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1163--1.1194, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1063--1.1032,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1175-1185   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1166--1161
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน กรกฎาคม 58

1)Gold Future  
1 กรกฎาคม 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

 ราคาตอนนี้ 2ุุ9 มิถุนายน 58 = 1176 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ

2) Gold Online,
1 กรกฎาคม 58 รอซื้อที่  11ุุ66--1161 , ขายที่ 1170-1172, stop loss 1156
             หรือ  รอซ้อตที่ 1175--1185, ออกที่  1171--1169, stop loss 1190

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
เมื่อ 22 มิถุนายน 58 ,ราคา 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
 ราคาตอนนี้ 2ุุ6 มิถุนายน 58 = 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
                       
3)ค่าเงิน Eur/Usd
1 กรกฎาคม 58,  รอซื้อที่ 1.1063--1.1032, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1022
             หรือรอซ้อตที่ 1.1163--1.1194, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1204
                   
วันนี้ 1 กรกฎาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

 grin.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 1 กรกฎาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1175 ลงสุดที่ 1167, เปิด 1172 ปิดที่ 1168, รวม  -4
ราคาตอนนี้ 1172 หรือ 18,600 /18,700 ราคา - 100 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1081, - จากเมิ่อวาน 1.1110
/ นํามัน 59.20,  - จากเมื่อวาน 59.47 / เวลา 3.10 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; (
 xxxxx)


แนวต้าน    1170  1171  1172 / 1180   แนวรับ 1164  1163  1162 / 1154   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1170--1180   ลงได้ประมาณ 1164--1158

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง
โดยมีแนวต้าน 1.1085--1.1102--1.1118 / 1.1257  มีแนวรับที่  1.0989--1.0962--1.0946 / 1.0707
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1085--1.1118, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.0989--1.0959,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1170-1175   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1164--1159
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน กรกฎาคม 58

1)Gold Future  
2 กรกฎาคม 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

 ราคาตอนนี้ 2ุุ9 มิถุนายน 58 = 1176 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 2 กรกฎาคม 58 , 1164, ข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1184--1194

ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ

2) Gold Online,
2 กรกฎาคม 58 รอซื้อที่  11ุุ64--1159 , ขายที่ 1168-1170, stop loss 1154
             หรือ  รอซ้อตที่ 1170--1175, ออกที่  1166--1164, stop loss 1180

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
เมื่อ 22 มิถุนายน 58 ,ราคา 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
 ราคาตอนนี้ 2ุุ6 มิถุนายน 58 = 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
 ราคาตอนนี้ 2 กรกฎาคม 58 , 1164, ข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1184--1194
                     
3)ค่าเงิน Eur/Usd
2 กรกฎาคม 58,  รอซื้อที่ 1.0989--1.0959, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0949
             หรือรอซ้อตที่ 1.1085--1.1105, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1115
                   
วันนี้ 2 กรกฎาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน กรกฎาคม 58, ,
          รอซื้อที่  50--55 , ออกที่  57--58, stop loss 49
     หรือรอช้อตที่  65--67 , ออกที่ 63--61 , stop loss 568

Share this post


Link to post
Share on other sites

 grin.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 2 กรกฎาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1169 ลงสุดที่ 1175, เปิด 1167 ปิดที่ 1165  รวม  -2
ราคาตอนนี้ 1167 หรือ 18,600 /18,700 ราคา - 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1109, + จากเมิ่อวาน 1.1081
/ นํามัน 58.20,  - จากเมื่อวาน 59.20 / เวลา 3.36 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; (
 xxxxx)


แนวต้าน    1162  1163  1164 / 1176   แนวรับ 1152  1151  1150 / 1138   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1171--1176   ลงได้ประมาณ 1162--1157

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง
โดยมีแนวต้าน 1.1153--1.1164--1.1173 / 1.1257  มีแนวรับที่  1.1089--1.1078--1.1069 / 1.0985
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1121--1.1153, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1069--1.1039,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1171--1176   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1162--1157
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน กรกฎาคม 58

1)Gold Future  
3 กรกฎาคม 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

 ราคาตอนนี้ 2ุุ9 มิถุนายน 58 = 1176 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 2 กรกฎาคม 58 , 1164, ข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1184--1194

ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ

2) Gold Online,
3 กรกฎาคม 58 รอซื้อที่  11ุุ62--1157 , ขายที่ 1166-1168, stop loss 1152
             หรือ  รอซ้อตที่ 1171--1176, ออกที่  1167--1165, stop loss 1181

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
เมื่อ 22 มิถุนายน 58 ,ราคา 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
 ราคาตอนนี้ 2ุุ6 มิถุนายน 58 = 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
 ราคาตอนนี้ 2 กรกฎาคม 58 , 1164, ข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1184--1194
                     
3)ค่าเงิน Eur/Usd
3 กรกฎาคม 58,  รอซื้อที่ 1.1069--1.1039, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1029
             หรือรอซ้อตที่ 1.1121--1.1153, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1163
                   
วันนี้ 3 กรกฎาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  50--54 , ออกที่  56--58, stop loss 48
     หรือรอช้อตที่  65--67 , ออกที่ 63--62 , stop loss 68

Share this post


Link to post
Share on other sites

 grin.gif สวัสดีครับทุกท่าน

เมื่อ 3 กรกฎาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1170 ลงสุดที่ 1165, เปิด 1165 ปิดที่ 1168  รวม  +3
ราคาตอนนี้ 1164 หรือ 18,600 /18,700 ราคา - 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1012, - จากเมิ่อวาน 1.1109
/ นํามัน 56.90,  - จากเมื่อวาน 58.20 / เวลา 3.44 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้;ชาวกรีซไม่เอามาตรการรัดเข็มขัดของเจ้าหนี้ ทำตลาดหุ้นเอเชียพากันแดงเถือก


โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์        
6 กรกฎาคม 2558 16:15 น.

 ชาวกรีซไม่เอามาตรการรัดเข็มขัดของเจ้าหนี้ ทำตลาดหุ้นเอเชียพากันแดงเถือก

        เอเอฟพี - ตลาดหุ้นในเอเชียพากันกลายเป็นตัวเลขสีแดงในวันจันทร์ (6 ก.ค.) หลังรู้ผลประชามติของชาวกรีซที่ไม่เอามาตรการรัดเข็มขัดของบรรดาเจ้าหนี้ ทำให้ประเทศของพวกเขาเข้าใกล้เส้นทางการออกจากยูโรโซน ขณะเดียวกันตลาดหุ้นจีนก็ผันผวนรุนแรงจนภาครัฐต้องออกมาตรการต่างๆ เข้ามาพยุงตลาด

 

ผู้ว่าการแบงก์ชาติเยอรมนี เตือน “แมร์เคิล” ระบุ ศก.เมืองเบียร์อาจย่อยยับหากกรีซออกจาก “ยูโรโซน” blank.gif โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
 
  blank.gif6 กรกฎาคม 2558 02:02 น. (แก้ไขล่าสุด 6 กรกฎาคม 2558 11:02 น.) blank.gif558000007866101.JPEG เยนส์ ไวด์มันน์ ผู้ว่าการธนาคารกลางของเยอรมนี blank.gif         เอเจนซีส์ / ASTV ผู้จัดการออนไลน์ - เยนส์ ไวด์มันน์ ผู้ว่าการธนาคารกลางของเยอรมนี (บุนเดสบังก์) ออกโรงเตือนรัฐบาลเมืองเบียร์ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีหญิง อังเกลา แมร์เคิล ถึง “ความเสียหายใหญ่หลวง” ต่อภาวะทางด้านงบประมาณของเยอรมนี หากว่ากรีซต้องก้าวออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มยูโรโซน หรือกลุ่ม 19 ประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรร่วมกัน

(
 xxxxx)


แนวต้าน    1172  1173  1174 / 1178  แนวรับ 1168  1167  1166 / 1162    

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1172--1178  ลงได้ประมาณ 1166--1162

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง
โดยมีแนวต้าน 1.1138--1.1145--1.1151 / 1.1204 มีแนวรับที่  1.1098--1.1091--1.1085 / 1.1032
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1138--1.1168, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1085--1.1055,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1172--1178  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1166--162
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน กรกฎาคม 58

1)Gold Future  
6 กรกฎาคม 58  รอซื้อที่   1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

 ราคาตอนนี้ 2ุุ9 มิถุนายน 58 = 1176 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 2 กรกฎาคม 58 , 1164, ข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1184--1194

ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ

2) Gold Online,
6 กรกฎาคม 58 รอซื้อที่   11ุุ64--1160 , ขายที่ 1168-1170, stop loss 1155
             หรือ  รอซ้อตที่ 1172--1178, ออกที่  1168--1166, stop loss 1183

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
เมื่อ 22 มิถุนายน 58 ,ราคา 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
 ราคาตอนนี้ 2ุุ6 มิถุนายน 58 = 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
 ราคาตอนนี้ 2 กรกฎาคม 58 , 1164, ข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1184--1194
                      
3)ค่าเงิน Eur/Usd
6 กรกฎาคม 58,  รอซื้อที่ 1.1085--1.1055, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1045
             หรือรอซ้อตที่ 1.1138--1.1168, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1178
                    
วันนี้ 6 กรกฎาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  50--54 , ออกที่  56--58, stop loss 48
     หรือรอช้อตที่  65--67 , ออกที่ 63--62 , stop loss 68

Share this post


Link to post
Share on other sites

grin.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 6 กรกฎาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1174 ลงสุดที่ 1162, เปิด 1173 ปิดที่ 1169  รวม  -4
ราคาตอนนี้ 1167 หรือ 18,700 /18,800 ราคา + 100 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.0977, - จากเมิ่อวาน 1.1012
/ นํามัน 52.53,  - จากเมื่อวาน 56.90 / เวลา 3.08 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxx)

แนวต้าน    1167  1168  1169  / 1181  แนวรับ 1157  1156  1155 / 1143    

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1169--1179  ลงได้ประมาณ 1162--1157

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง
โดยมีแนวต้าน 1.1029--1.1040--1.1050 / 1.1141  มีแนวรับที่  1.0959--1.0948--1.0938 / 1.0847
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1050--1.1080, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.0994--1.0957,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1169--1175  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1162--1157
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน กรกฎาคม 58

1)Gold Future  
7 กรกฎาคม 58  รอซื้อที่   1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

 ราคาตอนนี้ 2ุุ9 มิถุนายน 58 = 1176 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 2 กรกฎาคม 58 , 1164, ข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1184--1194

ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ

2) Gold Online,
7 กรกฎาคม 58 รอซื้อที่   11ุุ62--1157 , ขายที่ 1166-1168, stop loss 1152
             หรือ  รอซ้อตที่ 1169--1175, ออกที่  1165--1163, stop loss 1180

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
เมื่อ 22 มิถุนายน 58 ,ราคา 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
 ราคาตอนนี้ 2ุุ6 มิถุนายน 58 = 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
 ราคาตอนนี้ 2 กรกฎาคม 58 , 1164, ข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1184--1194
                      
3)ค่าเงิน Eur/Usd
7 กรกฎาคม 58,  รอซื้อที่ 1.0994--1.0957, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0947
             หรือรอซ้อตที่ 1.1050--1.1080, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1090
                    
วันนี้ 7 กรกฎาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  50--54 , ออกที่  56--58, stop loss 48
     หรือรอช้อตที่  65--67 , ออกที่ 63--62 , stop loss 68

Share this post


Link to post
Share on other sites

 grin.gif สวัสดีครับทุกท่าน

เมื่อ 7 กรกฎาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1170 ลงสุดที่ 1148, เปิด 1169 ปิดที่ 1155  รวม  -14
ราคาตอนนี้ 1155 หรือ 18,550 /18,650 ราคา - 150 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1044, + จากเมิ่อวาน 1.0977
/ นํามัน 52.23,  - จากเมื่อวาน 52.53 / เวลา 4.35 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxx)

แนวต้าน    1156  1159  1162  / 1184  แนวรับ 1140  1137  1134 / 1112    

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1162--1167  ลงได้ประมาณ 1156--1148

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง
โดยมีแนวต้าน 1.0969--1.0978--1.1000 / 1.1135  มีแนวรับที่  1.0865--1.0849--1.0834 / 1.0699
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1030--1.1060, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.0969--1.0939,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1162--1167  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1156--1148
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน กรกฎาคม 58

1)Gold Future  
8 กรกฎาคม 58  รอซื้อที่   1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

 ราคาตอนนี้ 2ุุ9 มิถุนายน 58 = 1176 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 2 กรกฎาคม 58 , 1164, ข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1184--1194

ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ

2) Gold Online,
8 กรกฎาคม 58 รอซื้อที่   11ุุ56--1148 , ขายที่ 1161-1163, stop loss 1143
             หรือ  รอซ้อตที่ 1162--1157, ออกที่  1158--1156, stop loss 1162

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
เมื่อ 22 มิถุนายน 58 ,ราคา 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
 ราคาตอนนี้ 2ุุ6 มิถุนายน 58 = 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
 ราคาตอนนี้ 2 กรกฎาคม 58 , 1164, ข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1184--1194
                      
3)ค่าเงิน Eur/Usd
7 กรกฎาคม 58,  รอซื้อที่ 1.0994--1.0957, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0947
             หรือรอซ้อตที่ 1.1050--1.1080, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1090
                   
วันนี้ 7 กรกฎาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  50--54 , ออกที่  56--58, stop loss 48
     หรือรอช้อตที่  65--67 , ออกที่ 63--62 , stop loss 68

Share this post


Link to post
Share on other sites

 grin.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 8 กรกฎาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1165 ลงสุดที่ 1147, เปิด 1155 ปิดที่ 1157,  รวม  +2
ราคาตอนนี้ 1162 หรือ 18,650 /18,750 ราคา +100 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1029, - จากเมิ่อวาน 1.1044
/ นํามัน 52.23,  - จากเมื่อวาน 52.23 / เวลา 3.59 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; (  
ฟองสบู่ตลาดทุนจีนแตกสาหัสกว่ากรีซ เขย่าหุ้นมะกันร่วงหนัก น้ำมันลง-ทองคำพุ่ง
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์    
   
9 กรกฎาคม 2558 04:56 น. (แก้ไขล่าสุด 9 กรกฎาคม 2558 09:01 น.)      
       เอเอฟพี/รอยเตอร์ - วอลล์สตรีทเกิดปัญหาทางเทคนิคต้องระงับการซื้อขายนานกว่า 3 ชั่วโมง ในวันพุธ (8 ก.ค.) ก่อนปิดลบหนักจากความกังวลต่อภาวะฟองสบู่แตกในตลาดหุ้นจีน และวิกฤตหนี้กรีซ ปัจจัยนี้ผลักนักลงทุนแห่ถือครองทองคำจนพุ่งขึ้นกว่า 10 ดอลลาร์ ส่วนน้ำมันตลาดอเมริกาปรับลงเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน
)แนวต้าน    1172  1174  1176  / 1194  แนวรับ 1158  1156  1154 / 1136    

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1165--1172  ลงได้ประมาณ 1154--1149

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง
โดยมีแนวต้าน 1.1139--1.1154--1.1169 / 1.1287  มีแนวรับที่  1.1049--1.1034--1.1019 / 1.0901
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1139--1.1169, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1049--1.1019,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1165--1172  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1154--1149
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน กรกฎาคม 58

1)Gold Future  
9 กรกฎาคม 58  รอซื้อที่   1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

 ราคาตอนนี้ 2ุุ9 มิถุนายน 58 = 1176 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 2 กรกฎาคม 58 , 1164, ข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1184--1194

ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ

2) Gold Online,
9 กรกฎาคม 58 รอซื้อที่   11ุุ54--1149 , ขายที่ 1158-1160, stop loss 1144
             หรือ  รอซ้อตที่ 1165--1172, ออกที่  1161--1159, stop loss 1177

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
เมื่อ 22 มิถุนายน 58 ,ราคา 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1145--1155 ครับ
 ราคาตอนนี้ 2ุุ6 มิถุนายน 58 = 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
 ราคาตอนนี้ 2 กรกฎาคม 58 , 1164, ข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1184--1194
                      
3)ค่าเงิน Eur/Usd
9 กรกฎาคม 58,  รอซื้อที่ 1.1049--1.1019, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1009
             หรือรอซ้อตที่ 1.1139--1.1169, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1179
                    
วันนี้ 9 กรกฎาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  50--54 , ออกที่  56--58, stop loss 48
     หรือรอช้อตที่  65--67 , ออกที่ 63--62 , stop loss 68

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×