Jump to content
กระดานทองคำ
paul711

ผมลงทุนทองคําแบบนี้

Recommended Posts

;D สวัสดีครับ

เมื่อ 20 ตุลาคม 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1180 ลงสุดที่ 1167, เปิด 1169, ปิดที่ 1177, รวม +8

ราคาตอนนี้ 1176 หรือ 19,650 /19,750 ราคา + 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.1357, - จากเมิ่อวาน 1.1379

/ นํามัน 46.34, + จากเมื่อวาน 46.01 / เวลา 1ุ6.39 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1185 1187 1188 / 1201 แนวรับ 1175 1173 1172 / 1159

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มขึ้น

ตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1185--1190 ลงได้ประมาณ 1172--1167

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น

โดยมีแนวต้าน 1.1413--1.1421--1.1428 / 1.1493 มีแนวรับที่ 1.1363--1.1355--1.1348 / 1.1283

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.1413--1.1443, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.1348--1.1318,

วันนี้โอกาสปิด - > +,

 

กราฟนํามัน เดือน กันยานยน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1185-1190 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1172--1167

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน ตุลาคม 58

 

1)Gold Future

21 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

21 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1ุ172--1167 , ขายที่ 1176--1178, stop loss 1162

หรือ รอซ้อตที่ 1185--1190, ออกที่ 1181--1179, stop loss 1195

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

21 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1.1348--1.1318, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1308

หรือรอซ้อตที่ 1.1413--1.1443, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1453

 

วันนี้ 21 ตุลาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน กันยานยน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ

 

เมื่อ 21 ตุลาคม 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1179 ลงสุดที่ 1163, เปิด 1177, ปิดที่ 1165, รวม -12

ราคาตอนนี้ 1167 หรือ 19,600 /19,700 ราคา - 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.1313, - จากเมิ่อวาน 1.1357

/ นํามัน 45.84, - จากเมื่อวาน 46.34 / เวลา 1ุ6.50 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1169 1171 1173 / 1189 แนวรับ 1157 1155 1153 / 1137

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1169--1174 ลงได้ประมาณ 1157--1152

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.1354--1.1359--1.1364 / 1.1406 มีแนวรับที่ 1.1322--1.1317--1.1312 / 1.1270

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.1364--1.1394, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.1312--1.1282,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน กันยานยน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ]ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1169-1174 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1157--1152

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน ตุลาคม 58

 

1)Gold Future

22 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

22 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1ุ157--1152 , ขายที่ 1161--1163, stop loss 1147

หรือ รอซ้อตที่ 1169--1174, ออกที่ 1165--1163, stop loss 1179

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

22 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1.1312--1.1282, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1272

หรือรอซ้อตที่ 1.1364--1.1394, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1404

 

วันนี้ 22 ตุลาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน กันยานยน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ

ราคาตอนนี้ 1165 หรือ 19,500 /19,600 ราคา - 150 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.1019, - จากเมิ่อวาน 1.1097

/ นํามัน 45.84, + จากเมื่อวาน 45.38 / เวลา 1ุ6.14 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1167 1169 1171 / 1191 แนวรับ 1151 1149 1147 / 1127

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1171--1176 ลงได้ประมาณ 1159--1151

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.1037--1.1041--1.1045 / 1.1075 มีแนวรับที่ 1.1015--1.1011--1.1007 / 1.0977

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.1045--1.1075, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.1007--1.0977,

วันนี้โอกาสปิด - > +,

 

กราฟนํามัน เดือน กันยานยน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ]ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1171-1176 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1159--1151

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน ตุลาคม 58

 

1)Gold Future

26 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

26 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1ุ159--1151 , ขายที่ 1163--1165, stop loss 1146

หรือ รอซ้อตที่ 1171--1176, ออกที่ 1167--1165, stop loss 1181

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

26 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1.1007--1.0977, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0967

หรือรอซ้อตที่ 1.1045--1.1075, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1086

 

วันนี้ 26 ตุลาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน กันยานยน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ

 

เมื่อ 26 ตุลาคม 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1168 ลงสุดที่ 1161, เปิด 1164, ปิดที่ 1163, รวม -1

ราคาตอนนี้ 1165 หรือ 19,500 /19,600 ราคา - 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.1040, + จากเมิ่อวาน 1.1019

/ นํามัน 43.56, - จากเมื่อวาน 45.84 / เวลา 1ุ6.08 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1164 1165 1166 / 1172 แนวรับ 1158 1157 1156 / 1150

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1166--1171 ลงได้ประมาณ 1158--1153

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.1091--1.1099--1.1107 / 1.1171 มีแนวรับที่ 1.1043--1.1035--1.1027 / 1.0963

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.1091--1.1121, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.1027--1.0977,

วันนี้โอกาสปิด - > +,

 

กราฟนํามัน เดือน กันยานยน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1166-1171 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1158--1153

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน ตุลาคม 58

 

1)Gold Future

27 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

27 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1ุ158--1153 , ขายที่ 1162--1164, stop loss 1148

หรือ รอซ้อตที่ 1166--1171, ออกที่ 1162--1160, stop loss 1176

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

27 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1.1027--1.0977, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0967

หรือรอซ้อตที่ 1.1091--1.1121, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1131

 

วันนี้ 27 ตุลาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน กันยานยน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ

 

เมื่อ 27 ตุลาคม 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1168 ลงสุดที่ 1159, เปิด 1163, ปิดที่ 1163, รวม +2

ราคาตอนนี้ 1170 หรือ 19,550 /19,650 ราคา + 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.1060, + 5ากเมิ่อวาน 1.1040

/ นํามัน 43.46, - จากเมื่อวาน 43.56 / เวลา 1ุ6.47 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1171 1173 1174 / 1183 แนวรับ 1165 1163 1162 / 1153

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1168--1173 ลงได้ประมาณ 1162--1157

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.1049--1.1055--1.1060 / 1.1107 มีแนวรับที่ 1.1013--1.1007--1.1002 / 1.0955

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.1060--1.1090, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.1002--1.0972,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน กันยานยน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1168--1173 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1162--1157

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน ตุลาคม 58

 

1)Gold Future

28 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

28 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1ุ162--1157 , ขายที่ 1166--1168, stop loss 1152

หรือ รอซ้อตที่ 1168--1173, ออกที่ 1164--1162, stop loss 1178

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

28 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1.1002--1.0972, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0962

หรือรอซ้อตที่ 1.1060--1.1090, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1100

 

วันนี้ 28 ตุลาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน กันยานยน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ

 

เมื่อ 28 ตุลาคม 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1182 ลงสุดที่ 1152, เปิด 1165, ปิดที่ 1158, รวม -7

ราคาตอนนี้ 1158 หรือ 19,500 /19,600 ราคา - 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0969, - 5ากเมิ่อวาน 1.1060

/ นํามัน 45.55, + จากเมื่อวาน 43.46 / เวลา 1ุ6.46 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1163 1167 1171 / 1201 แนวรับ 1141 1137 1133 / 1103

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1171--1176 ลงได้ประมาณ 1152--1147

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0973--1.0997--1.1021 / 1.1222 มีแนวรับที่ 1.0819--1.0795--1.0771 / 1.0570

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0973--1.0997, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0836--1.0819,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน กันยานยน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1171--1176 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1152--1147

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน ตุลาคม 58

 

1)Gold Future

29 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

29 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1ุ152--1147 , ขายที่ 1156--1158, stop loss 1142

หรือ รอซ้อตที่ 1171--1176, ออกที่ 1167--1164, stop loss 1181

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

29 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1.0836--1.0819, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0809

หรือรอซ้อตที่ 1.0973--1.0997, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1007

 

วันนี้ 29 ตุลาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน กันยานยน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ

 

เมื่อ 29 ตุลาคม 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1162 ลงสุดที่ 1143, เปิด 1158, ปิดที่ 1146, รวม -12

ราคาตอนนี้ 1148 หรือ 19,300 /19,400 ราคา - 200 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.1011, + 5ากเมิ่อวาน 1.0969

/ นํามัน 45.57, + จากเมื่อวาน 45.55 / เวลา 1ุ5.55 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1151 1154 1156 / 1177 แนวรับ 1135 1132 1130 / 1109

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1151--1156 ลงได้ประมาณ 1143--1135

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.1035--1.1047--1.1058 / 1.1153 มีแนวรับที่ 1.0963--1.0951--1.0940 / 1.0845

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.1035--1.1058, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0940--1.0910,

วันนี้โอกาสปิด - > +,

 

กราฟนํามัน เดือน กันยานยน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1151--1156 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1143--1135

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน ตุลาคม 58

 

1)Gold Future

30 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

30 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1ุ143--1135 , ขายที่ 1147--1149, stop loss 1130

หรือ รอซ้อตที่ 1151--1156, ออกที่ 1147--1145, stop loss 1161

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

30 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1.0940--1.0910, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0900

หรือรอซ้อตที่ 1.1035--1.1058, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1068

 

วันนี้ 30 ตุลาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน ตุลาคม 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ

 

เมื่อ 2 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1142 ลงสุดที่ 1132, เปิด 1140, ปิดที่ 1132, รวม - 8

ราคาตอนนี้ 1131 หรือ 19,050 /19,150 ราคา - 100 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0985, - 5ากเมิ่อวาน 1.1003

/ นํามัน 46.29, - จากเมื่อวาน 46.59 / เวลา 1ุ6.02 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1136 1137 1138 / 1148 แนวรับ 1128 1127 1126 / 1116

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1138--1143 ลงได้ประมาณ 1132--1127

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.1020--1.1026--1.1031 / 1.1080 มีแนวรับที่ 1.0982--1.0976--1.0971 / 1.0922

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.1031--1.1061, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0971--1.0941,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน กันยานยน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1138--1143 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1132--1127

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

3 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

3 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ132--1127 , ขายที่ 1136--1138, stop loss 1122

หรือ รอซ้อตที่ 1132--1127, ออกที่ 1136--1138, stop loss 1122

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

3 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0971--1.0941, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0931

หรือรอซ้อตที่ 1.1031--1.1061, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1071

 

วันนี้ 3 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน ตุลาคม 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 3 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1137 ลงสุดที่ 1113, เปิด 1132, ปิดที่ 1119, รวม - 13

ราคาตอนนี้ 1115 หรือ 18,750 /18.850 ราคา - 300 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0867, - 5ากเมิ่อวาน 1.0985

/ นํามัน 47.68, + จากเมื่อวาน 46.29 / เวลา 1ุ7.17 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1122 1125 1128 / 1152 แนวรับ 1104 1101 1098 / 1074

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1128--1133 ลงได้ประมาณ 1113--1108

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0971--1.0983--1.0994 / 1.1084 มีแนวรับที่ 1.0899--1.0887--1.0876 / 1.0781

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0971--1.1001, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0899--1.0869,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน กันยานยน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1128--1133 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1113--1108

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

4 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

4 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ113--1108 , ขายที่ 1117--1119, stop loss 1103

หรือ รอซ้อตที่ 1128--1133, ออกที่ 1124--1122, stop loss 1138

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

4 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0876--1.0846, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0836

หรือรอซ้อตที่ 1.0971--1.1001, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1031

 

วันนี้ 4 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 4 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1122 ลงสุดที่ 1105, เปิด 1120, ปิดที่ 1109, รวม - 11

ราคาตอนนี้ 1108 หรือ 18,650 /18.550 ราคา - 100 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0871, + จากเมิ่อวาน 1.0867

/ นํามัน 46.44, + จากเมื่อวาน 47.68 / เวลา 1ุ5.29 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1111 1114 1116 / 1133 แนวรับ 1099 1096 1094 / 1077

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1116--1121 ลงได้ประมาณ 1105--1099

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0890--1.0904--1.0918 / 1.1034 มีแนวรับที่ 1.0802--1.0788--1.0774 / 1.0658

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0904--1.0934, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0846--1.0816,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1116--1121 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1105--1099

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

5 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

5 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ105--1099 , ขายที่ 1109--1111, stop loss 1094

หรือ รอซ้อตที่ 1116--1121, ออกที่ 1112--1110, stop loss 1126

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

5 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0846--1.0816, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0806

หรือรอซ้อตที่ 1.0904--1.0934, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0944

 

วันนี้ 5 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 5 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1122 ลงสุดที่ 1105, เปิด 1120, ปิดที่ 1109, รวม - 11

ราคาตอนนี้ 1108 หรือ 18,650 /18.550 ราคา - 100 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0871, + จากเมิ่อวาน 1.0867

/ นํามัน 46.44, + จากเมื่อวาน 47.68 / เวลา 1ุ5.56 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1105 1107 1108 / 1133 แนวรับ 1099 1097 1096 / 1087

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1108--1113 ลงได้ประมาณ 1102--1096

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0924--1.0932--1.0940 / 1.1007 มีแนวรับที่ 1.0874--1.0866--1.0858 / 1.0791

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0924--1.0954, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0858--1.0828,

วันนี้โอกาสปิด - > +,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1108--1113 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1102--1096

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

6 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

6 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ102--1096 , ขายที่ 1106--1191, stop loss 1091

หรือ รอซ้อตที่ 1108--1113, ออกที่ 1104--1102, stop loss 1118

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

6 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0858--1.0828, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0818

หรือรอซ้อตที่ 1.0924--1.0954, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0964

 

วันนี้ 6 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 6 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1109 ลงสุดที่ 1064, เปิด 1105, ปิดที่ 1087, รวม - 18

ราคาตอนนี้ 1093 หรือ 18,550 /18.650 ราคา - 200 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0766, - จากเมิ่อวาน 1.0871

/ นํามัน 44.56, + จากเมื่อวาน 46.44 / เวลา 1ุ6.43 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1081 1087 1092 / 1137 แนวรับ 1047 1041 1036 / 991

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1092--1097 ลงได้ประมาณ 1081--1071

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0780--1.0802--1.0824 / 1.1012 มีแนวรับที่ 1.0636--1.0614--1.0592 / 1.0404

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0780--1.0810, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0678--1.0648,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1092--1097 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1081--1071

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

9 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

9 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ081--1071 , ขายที่ 1085--1087, stop loss 1066

หรือ รอซ้อตที่ 1092--1097, ออกที่ 1088--1086, stop loss 1102

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

9 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0678--1.0648, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0638

หรือรอซ้อตที่ 1.0780--1.0810, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0820

 

วันนี้ 9 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 9 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1095 ลงสุดที่ 1088, เปิด 1089, ปิดที่ 1092, รวม +3

ราคาตอนนี้ 1093 หรือ 18,500 /18.600 ราคา - 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0740, - จากเมิ่อวาน 1.0766

/ นํามัน 43.96, - จากเมื่อวาน 44.56 / เวลา 1ุ6.04 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1098 1099 1100 / 1106 แนวรับ 1092 1091 1090 / 1084

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1098--1103 ลงได้ประมาณ 1090--1085

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0749--1.0756--1.0763 / 1.0823 มีแนวรับที่ 1.0703--1.0696--1.0689 / 1.0629

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0763--1.0793, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0703--1.0673,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1098--1103 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1090--1085

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

10 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

10 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ090--1085 , ขายที่ 1094--1096, stop loss 1080

หรือ รอซ้อตที่ 1098--1103, ออกที่ 1094--1092, stop loss 1108

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

10 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0703--1.0673, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0663

หรือรอซ้อตที่ 1.0763--1.0793, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0803

 

วันนี้ 10 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

เมื่อ 10 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1094 ลงสุดที่ 1083, เปิด 1092, ปิดที่ 1090, รวม -2

ราคาตอนนี้ 1089 หรือ 18,450 /18.550 ราคา - 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0747, + จากเมิ่อวาน 1.0740

/ นํามัน 43.82, - จากเมื่อวาน 43.96 / เวลา 1ุ6.04 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1088 1090 1091 / 1100 แนวรับ 1082 1080 1079 / 1070

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1091--1096 ลงได้ประมาณ 1082--1076

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0708--1.0718--1.0728 / 1.0816 มีแนวรับที่ 1.0640--1.0630--1.0620 / 1.0532

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0786--1.0816, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0674--1.0644,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1091--1096 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1082--1076

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

11 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

11 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ082--1076 , ขายที่ 1086--1088, stop loss 1071

หรือ รอซ้อตที่ 1091--1096, ออกที่ 1087--1085, stop loss 1101

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

11 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0674--1.0644, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0634

หรือรอซ้อตที่ 1.0786--1.0816, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0826

 

วันนี้ 11 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 11 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1094 ลงสุดที่ 1083, เปิด 1090, ปิดที่ 1086, รวม -4

ราคาตอนนี้ 1085 หรือ 18,400 /18.500 ราคา - 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0722, - จากเมิ่อวาน 1.0747

/ นํามัน 42.69, - จากเมื่อวาน 43.82 / เวลา 1ุ5.44 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1087 1089 1090 / 1001 แนวรับ 1079 1077 1076 / 1065

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1090--1095 ลงได้ประมาณ 1083--1077

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0800--1.0809--1.0817 / 1.0886 มีแนวรับที่ 1.0748--1.0739--1.0731 / 1.0662

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0800--1.0830, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0731--1.0701,

วันนี้โอกาสปิด - > +,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1090--1095 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1083--1077

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

12 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

12 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ083--1077 , ขายที่ 1087--1089, stop loss 1072

หรือ รอซ้อตที่ 1090--1095, ออกที่ 1086--1084, stop loss 1100

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

12 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0731--1.0701, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0691

หรือรอซ้อตที่ 1.0800--1.0830, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0840

 

วันนี้ 12 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 12 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1089 ลงสุดที่ 1074, เปิด 1086, ปิดที่ 1083, รวม -3

ราคาตอนนี้ 1083 หรือ 18,350 /18.450 ราคา - 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0762, - จากเมิ่อวาน 1.0722

/ นํามัน 42.98, + จากเมื่อวาน 42.69 / เวลา 1ุ5.27 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1079 1081 1083 / 1097 แนวรับ 1069 1067 1065 / 1051

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1088--1093 ลงได้ประมาณ 1079--1074

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0885--1.0901--1.0917 / 1.1055 มีแนวรับที่ 1.0779--1.0763--1.0747 / 1.0609

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0885--1.0915, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0779--1.0749,

วันนี้โอกาสปิด - > +,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1088--1093 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1079--1074

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

13 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

13 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ079--1074 , ขายที่ 1088--1093, stop loss 1069

หรือ รอซ้อตที่ 1088--1093, ออกที่ 1084--1082, stop loss 1098

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

13 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0779--1.0749, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0739

หรือรอซ้อตที่ 1.0885--1.0915, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0925

 

วันนี้ 13 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

เมื่อ 16 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1098 ลงสุดที่ 1081, เปิด 1089, ปิดที่ 1083, รวม -6

ราคาตอนนี้ 1081 หรือ 18,350 /18.450 ราคา - 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0663, - จากเมิ่อวาน 1.0762

/ นํามัน 41.91, - จากเมื่อวาน 42.98 / เวลา 1ุ5.45 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1087 1090 1092 / 1109 แนวรับ 1075 1072 1070 / 1053

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1087--1092 ลงได้ประมาณ 1075--1070

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0706--1.0716--1.0725 / 1.0808 มีแนวรับที่ 1.0642--1.0632--1.0623 / 1.0540

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0716--1.0746, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0642--1.0612,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1087--1092 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1075--1070

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

17 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

17 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ075--1070 , ขายที่ 1079--1081, stop loss 1065

หรือ รอซ้อตที่ 1087--1092, ออกที่ 1083--1081, stop loss 1097

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

17 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0642--1.0612, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0602

หรือรอซ้อตที่ 1.0716--1.0736, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0746

 

วันนี้ 17 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 17 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1085 ลงสุดที่ 1065, เปิด 1083, ปิดที่ 1069, รวม - 14

ราคาตอนนี้ 1071 หรือ 18,250 /18.350 ราคา - 100 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0683, + จากเมิ่อวาน 1.0663

/ นํามัน 41.04, - จากเมื่อวาน 41.91 / เวลา 1ุ6.12 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1073 1075 1077 / 1097 แนวรับ 1057 1055 1053 / 1033

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1073--1078 ลงได้ประมาณ 1065--1060

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0653--1.0660--1.0667 / 1.0729 มีแนวรับที่ 1.0605--1.0598--1.0591 / 1.0529

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0697--1.0727, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0629--1.0599,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1073--1078 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1065--1060

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

18 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

18 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ065--1060 , ขายที่ 1069--1071, stop loss 1055

หรือ รอซ้อตที่ 1073--1078, ออกที่ 1069--1067, stop loss 1083

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

18 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0629--1.0599, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0589

หรือรอซ้อตที่ 1.0697--1.0727, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0737

 

วันนี้ 18 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

 

เมื่อ 27 สิงหาคม 58, ราคา 38.60 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 40.60

ราคาตอนนี้ 31สิงหาคม 58 = 45.2 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 45.2-38.6 = 6.4 เหรียญ

เมื่อ 4 สิงหาคม 58 ราคา 45.7 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 47.7 ,ราคาตอนนี้ 1 กันยานยน 58, 49.20

ขายออก ได้กําไร = 49.2-47.7= 1.5 เหรีนญ

รวมเดือนสิงหา ได้กําไร 6.4+1.5= 7.9 เหรียญ

 

:) สรุป :พฤศจิกายน 58

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

1)Gold Future

18 พฤศจิกายน 58, รอซื้อที่ 1007--1045 , ขายที่ 1080-1090, stop loss 980

 

Gold Online ,

18 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ065--1060 , ขายที่ 1069--1071, stop loss 1055

หรือ รอซ้อตที่ 1073--1078, ออกที่ 1069--1067, stop loss 1083

 

จาก มกราคม 59---15 สิงหาคม 58

รวมกําไร = 131-117 = 14เหรียญ

 

:) ค่าเงิน Eur/Usd,

18 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0629--1.0599, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0589

หรือรอซ้อตที่ 1.0697--1.0727, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0737

 

วันนี้ 18 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

:) นํามันเทรดแบบรายเดือน,

นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

รอซื้อที่ 35.0--40.0 , ออกที่ 42--44.5, stop loss 33.0

หรือรอช้อตที่ 58.0 , ออกที่ 56.0--55.0 , stop loss 60.0

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 18 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1075 ลงสุดที่ 1064, เปิด 1069, ปิดที่ 1071, รวม +2

ราคาตอนนี้ 1075 หรือ 18,250 /18.350 ราคา - 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0685, + จากเมิ่อวาน 1.0683

/ นํามัน 41.04, - จากเมื่อวาน 41.04 / เวลา 1ุ5.29 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1079 1081 1082 / 1093 แนวรับ 1071 1069 1068 / 1057

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1075--1081 ลงได้ประมาณ 1068--1063

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0716--1.0725--1.0733 / 1.0806 มีแนวรับที่ 1.0660--1.0651--1.0643 / 1.0570

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0716--1.0746, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0643--1.0613,

วันนี้โอกาสปิด - > +,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1075--1081 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1068--1063

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

19 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

19 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ068--1063 , ขายที่ 1072--1074, stop loss 1058

หรือ รอซ้อตที่ 1075--1081, ออกที่ 1071--1069, stop loss 1086

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

19 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0643--1.0613, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0603

หรือรอซ้อตที่ 1.0716--1.0746, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0756

 

วันนี้ 19 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 18 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1087 ลงสุดที่ 1069, เปิด 1071, ปิดที่ 1082, รวม +11

ราคาตอนนี้ 1083 หรือ 18,250 /18.350 ราคา - 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0687, + จากเมิ่อวาน 1.0685

/ นํามัน 40.54, - จากเมื่อวาน 41.04 / เวลา 1ุ5.39 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1094 1096 1098 / 1116 แนวรับ 1080 1078 1076 / 1058

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1087--1092 ลงได้ประมาณ 1076--1071

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0800--1.0812--1.0823 / 1.0920 มีแนวรับที่ 1.0726--1.0714--1.0703 / 1.0606

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0763--1.0793, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0673--1.0643,

วันนี้โอกาสปิด - > +,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1087--1092 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1076--1071

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

20 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

20 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ076--1071 , ขายที่ 1080--1082, stop loss 1066

หรือ รอซ้อตที่ 1087--1092, ออกที่ 1083--1081, stop loss 1097

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

20 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0673--1.0643, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0633

หรือรอซ้อตที่ 1.0763--1.0793, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0803

 

วันนี้ 20 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 20 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1088 ลงสุดที่ 1075, เปิด 1081, ปิดที่ 1077, รวม -4

ราคาตอนนี้ 1069 หรือ 18,150 /18.250 ราคา - 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0627, + จากเมิ่อวาน 1.0687

/ นํามัน 40.64, + จากเมื่อวาน 40.54 / เวลา 1ุ5.39 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1080 1082 1083 / 1096 แนวรับ 1070 1068 1067 / 1053

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1083--1088 ลงได้ประมาณ 1075--1070

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0676--1.0687--1.0697 / 1.0784 มีแนวรับที่ 1.0610--1.0599--1.0689 / 1.0502

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0676--1.0706, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0610--1.0580,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1083--1088 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1075--1070

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

23 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

23 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ075--1070 , ขายที่ 1079--1081, stop loss 1065

หรือ รอซ้อตที่ 1083--1088, ออกที่ 1079--1077, stop loss 1093

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

23 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0610--1.0580, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0570

หรือรอซ้อตที่ 1.0676--1.0706, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0716

 

วันนี้ 23 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

เมื่อ 23 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1076 ลงสุดที่ 1066, เปิด 1076, ปิดที่ 1069, รวม -7

ราคาตอนนี้ 1074 หรือ 18,150 /18.250 ราคา - 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0653, + จากเมิ่อวาน 1.0627

/ นํามัน 42.19, + จากเมื่อวาน 40.64 / เวลา 1ุ6.32 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1070 1071 1072 / 1082 แนวรับ 1062 1061 1060 / 1050

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1072--1077 ลงได้ประมาณ 1066--1061

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0618--1.0626--1.0633 / 1.0698 มีแนวรับที่ 1.0568--1.0560--1.0553 / 1.0488

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0663--1.0693, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0593--1.0563,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1072--1077 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1066--1061

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

24 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

24 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ066--1061 , ขายที่ 1070--1072, stop loss 1056

หรือ รอซ้อตที่ 1072--1077, ออกที่ 1068--1066, stop loss 1082

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

24 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0593--1.0563, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0553

หรือรอซ้อตที่ 1.0663--1.0693, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0703

 

วันนี้ 24 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

 

เมื่อ 23 พฤศจิกายน 58, ราคา 40.06 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 42.60

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1076 ลงสุดที่ 1066, เปิด 1076, ปิดที่ 1069, รวม -7

ราคาตอนนี้ 1074 หรือ 18,150 /18.250 ราคา - 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0653, + จากเมิ่อวาน 1.0627

/ นํามัน 42.19, + จากเมื่อวาน 40.64 / เวลา 1ุ5.54 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1086 1088 1089 / 1102 แนวรับ 1076 1074 1073 / 1060

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1081--1086 ลงได้ประมาณ 1073--1068

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0698--1.0705--1.0712 / 1.0770 มีแนวรับที่ 1.0654--1.0647--1.0640 / 1.0582

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0676--1.0706, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0610--1.0580,

วันนี้โอกาสปิด - > +,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1081--1086 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1073--1068

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

25 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

25 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ073--1068 , ขายที่ 1077--1079, stop loss 1063

หรือ รอซ้อตที่ 1081--1086, ออกที่ 1077--1075, stop loss 1091

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

25 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0610--1.0580, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0570

หรือรอซ้อตที่ 1.0676--1.0706, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0716

 

วันนี้ 25 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

 

เมื่อ 23 พฤศจิกายน 58, ราคา 40.06 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 42.60

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1080 ลงสุดที่ 1067, เปิด 1075, ปิดที่ 1070, รวม -5

ราคาตอนนี้ 1071 หรือ 18,100 /18.200 ราคา - 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0614, - จากเมิ่อวาน 1.0653

/ นํามัน 42.39, + จากเมื่อวาน 42.19 / เวลา 1ุ6.42 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1073 1074 1075 / 1089 แนวรับ 1061 1060 1059 / 1046

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1075--1080 ลงได้ประมาณ 1067--1061

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0612--1.0626--1.0541 / 1.0762 มีแนวรับที่ 1.0518--1.0504--1.0490 / 1.0368

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0641--1.0671, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0565--1.0535,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1075--1080 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1067--1061

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

26 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

26 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ067--1061 , ขายที่ 1071--1073, stop loss 1056

หรือ รอซ้อตที่ 1075--1080, ออกที่ 1071--1069, stop loss 1085

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

26 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0565--1.0535, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0525

หรือรอซ้อตที่ 1.0641--1.0671, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0681

 

วันนี้ 26 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

 

เมื่อ 23 พฤศจิกายน 58, ราคา 40.06 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 42.60

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1074 ลงสุดที่ 1069, เปิด 1070, ปิดที่ 1071, รวม +1

ราคาตอนนี้ 1066 หรือ 18,050 /18.150 ราคา - 100 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0587, - จากเมิ่อวาน 1.0614

/ นํามัน 42.38, + จากเมื่อวาน 42.39 / เวลา 1ุ6.29 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1076 1077 1078 / 1082 แนวรับ 1072 1071 1070 / 1066

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1076--1081 ลงได้ประมาณ 1070--1065

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0611--1.0615--1.0618 / 1.0647 มีแนวรับที่ 1.0589--1.0585--1.0582 / 1.0553

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0618--1.0648, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0582--1.0552,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1076--1081 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1070--1065

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

27 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

27 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ070--1065 , ขายที่ 1074--1076, stop loss 1060

หรือ รอซ้อตที่ 1076--1081, ออกที่ 1072--1070, stop loss 1086

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

27 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0582--1.0552, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0542

หรือรอซ้อตที่ 1.0618--1.0648, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0658

 

วันนี้ 27 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

 

เมื่อ 23 พฤศจิกายน 58, ราคา 40.06 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 42.60

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×