Jump to content
กระดานทองคำ
optimizer

เงินฝากประจำธนาคารกรุงศรี

Recommended Posts

               สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ imoney.in.th มีเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เงินฝากมาเล่าให้เพื่อนๆได้ทราบกันค่ะ สำหรับวันนี้เราจะขอพูดถึงเรื่องเงินฝากประจำ และการเปิดบัญชีฝากประจำประเภทต่างๆของธนาคารกรุงศรีให้เพื่อนๆได้ทราบ เอาหล่ะค่ะ ตามไปดูกันดีกว่าว่าการทำบัญชีเงินฝากประจำของธนาคารกรุงศรีนั้นมีด้วยกันกี่แบบ และแต่ละแบบนั้นแตกต่างกันไปอย่างไรบ้าง

               แบบที่หนึ่งบัญชีฝากประจำทั่วไป

               เป็นการออมเงินที่ได้ผลตอบแทนสูง โดยมีระยะเวลากำหนดที่ให้คุณเลือกได้ตามความเหมาะสม เริ่มจาก 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน เมื่อถึงเวลาที่ตกลงกันไว้จึงสามารถถอนเงินออกได้พร้อมดอกเบี้ย หรือถ้าคุณยังไม่ต้องการใช้เงิน คุณก็สามารถนำเงินต้นและดอกเบี้ยฝากทบต่อไป หรือจะถอนแต่ดอกเบี้ยอย่างเดียวโดยนำเงินต้นฝากต่อไปได้อีก วิธีนี้ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
               คุณสามารถขอเปิดบัญชีได้ทั้งในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท เราจะเปิดบัญชีให้คุณพร้อมกับมอบสมุดบัญชีให้คุณ 1 เล่ม สำหรับใช้ฝากและถอนเงินตามเวลาที่กำหนด
               เมื่อมีบัญชีเงินฝากประจำ นอกจากคุณจะได้รับดอกเบี้ยสูงแล้ว คุณยังสามารถใช้เงินในบัญชีของคุณเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อต่างๆ จากธนาคารได้อีกด้วย

แบบที่สองเงินฝากประจำปลอดภาษี

เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน และ 36 เดือน บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี สำหรับบุคคลธรรมดา สามารถทำได้โดย เปิดบัญชีเงินฝากประจำ ปลอดภาษี 24 เดือน หรือ 36 เดือน ฝากเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (สำหรับเงินฝากประจำ ปลอดภาษี 24 เดือน) หรือสูงสุดไม่เกิน 16,000 บาท (สำหรับเงินฝากประจำ ปลอดภาษี 36 เดือน) และฝากเงินทุกเดือนในจำนวนที่เท่ากันกับจำนวนเงินที่เปิดบัญชี เดือนละครั้ง เป็นระยะเวลา 24 งวด หรือ 36 งวดติดต่อกัน (ระยะเวลาขึ้นกับประเภทเงินฝากประจำปลอดภาษี) โดยที่ธนาคารผ่อนผันการขาดฝากไม่เกิน 2 งวด ตลอดระยะเวลาการฝาก

เมื่อฝากครบ 24 งวดติดต่อกัน ท่านจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากประจำ 24 เดือน บวกเพิ่มดอกเบี้ยพิเศษสูงถึง 0.40% และเมื่อฝากครบ 36 งวดติดต่อกัน ท่านจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากประจำ 36 เดือน บวกเพิ่มดอกเบี้ยพิเศษสูงถึง 0.50% โดยดอกเบี้ยจะถูกยกเว้นภาษีดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่ายผู้ออมจะมีเงินก้อนใหญ่ไว้เป็นหลักประกันความมั่นคงในอนาคต

               แบบที่สามเงินฝากประจำกรุงศรีเซฟเวอร์พลัส

บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าบัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาโดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีเงินฝากเป็นก้อนใหญ่ก็สามารถได้รับดอกเบี้ยสูงได้ ทำได้โดยเปิดบัญชีกรุงศรี เซฟเวอร์ พลัส เพียงฝากเงินขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อเดือน และฝากเงินทุกเดือนในจำนวนที่เท่ากันกับจำนวนเงินที่เปิดบัญชี เดือนละครั้ง เป็นระยะเวลา 6 งวดติดต่อกัน โดยที่ธนาคารผ่อนผันการขาดฝากไม่เกิน 2 งวด

เมื่อฝากครบ 6 งวดติดต่อกัน ท่านจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากประจำ 6 เดือน บวกเพิ่มดอกเบี้ยพิเศษสูงถึง 0.50 % ผู้ออมจะมีเงินออมก้อนหนึ่งไว้สำหรับเติมเต็มความฝันของตัวเอง

แบบที่สี่เงินฝากประจำออมเพื่อลูก (ประจำรายเดือนปลอดภาษี)

ออมเพื่ออนาคตของคนที่คุณรักให้ก้าวไกล ได้มากกว่า ด้วยเงินฝากประจำรายเดือนปลอดภาษีสำหรับบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยมีระยะเวลาการฝากให้เลือก คือ 24 เดือน เงินฝากสูงสุดต่อเดือน ไม่เกิน 25,000  บาท และ 36 เดือนเงินฝากสูงสุดต่อเดือน ไม่เกิน 16,000  บาท โดยลูกค้า 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี

หมายเหตุ ข้อกำหนด และเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากเป็นไปตามที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนด

แบบที่ห้าเงินฝากประจำประเภท 5 เดือน และ 10 เดือน

จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชี ขั้นต่ำ 50,000 บาท รับดอกเบี้ยทุกเดือน โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งผู้ฝากได้แจ้งไว้แก่ธนาคาร เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน

หมายเหตุ ข้อกำหนด และเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากเป็นไปตามที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนด

แบบที่หกเงินฝากประจำ Step up 9 เดือน

เงินฝาก Step up 9 เดือน ดอกเบี้ยดีไม่มีตก โดยรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกช่วงการฝาก 1.70% เป็นต้นไป (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการฝาก 1.45% ต่อปี) ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน โดยเปิดบัญชีเงินเงินฝากประจำ Step up 9 เดือน ได้ตั้งแต่ 7 ก.ค. 60 เป็นต้นไป ถ้าฝากเงินเป็นระยะเวลา 9 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเป็นขั้นบันไดดังนี้ เดือนที่ 1-3 รับดอกเบี้ย 1.30% ต่อปี, เดือนที่ 4-6 รับดอกเบี้ย 1.35% ต่อปี และเดือนที่ 7-9 รับดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการฝากเงิน 1.45% ต่อปี) เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท รับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน/ออมทรัพย์ที่แจ้งไว้อัตโนมัติ และเมื่อครบกำหนดการฝากธนาคารจะต่ออายุเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือนโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ การต่ออายุการฝากนั้น โดยที่เงื่อนไขอื่น ๆ และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เป็นอย่าไรบ้างคะเพื่อนๆ ได้รู้จักการฝากประจำของธนาคารกรุงศรีมากยิ่งขึ้นแล้วใช่ไหมหล่ะคะ ซื่งมีให้เลือกมากมายถึง 6 แบบ เลยทีเดียว ซึ่งแต่ละแบบนั้นก็มีจุดเด่นต่างกันไป หวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ ไม่มากก็น้อยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: https://www.krungsri.com/bank/th/home.html , www.imoney.in.th

Share this post


Link to post
Share on other sites

ฉันคิดว่านี่เป็นบทเรียนสำหรับคนส่วนใหญ่ที่ทำเงินฝากประจำอย่างน้อยที่สุด พวกเขาควรระมัดระวังให้มาก ณ จุดนี้ และฉันคิดว่าพวกเขาจะถือเอาสิ่งนี้เป็นคำเตือนที่จะเตือนพวกเขาถึงสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้หากพวกเขาละเลยหรือปล่อยให้มันทำเช่นกัน

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ahmad Parker from Menifee was looking for thesis statement on gun control

Reuben Evans found the answer to a search query thesis statement on gun control


ESSAYERUDITE.COM


500x500.jpg


thesis statement on gun control


sample of scope in research paper
custom best essay writing service usa
how to write a book sofware
monetary policy australia essay
sample cover letter for health and safety officer
essay on cloning is unethical
custom cover letter ghostwriters site for college
apa format references alphabetical order
top creative essay proofreading site uk
essay plan comparing poetry
literary analysis of the most dangerous game by richard connell
electronics and communication engineering thesis topics
cheap dissertation results ghostwriting website gb
how to publish an essay in a magazine
epic hero essay odysseus
esl definition essay ghostwriter service for university
medical device sales resume writers
popular blog post ghostwriters services ca
professional curriculum vitae ghostwriters for hire uk
how to list computer skills resume
computer network homework solution
cultural unity of india essay
or intitle resume physical therapy 727
cheap personal essay proofreading site for school
8th grade research paper lesson plan
office manager resume samples
type my professional creative essay on trump
roles and responsibilities of a teacher essay
popular biography ghostwriting websites uk
tema essay simak ui
top course work ghostwriter service online
write a best selling ebook in 1 month
sample research paper turabian style
how to write a budget for a youth detention center
lydia and kittys importance essay
causes of revolutionary war essay
recent college graduatenurse resume
essays of terrorism in india
essay harvard referencing
cheap essays editor for hire for mba
top school essay editing websites au
top college blog post help
mock trial essay
how to write to file java
essays on economic crisis in pakistan
free cheat book reports
popular creative writing editing services usa
business plan for civil engineering company
custom phd report sample
cheap presentation editing website for school
best dissertation editor sites for college
pay to write marketing dissertation
school essay ghostwriters services ca
custom essay proofreading site for university
popular essays editor for hire for school
help with logic bibliography
university of pretoria architecture thesis
race research paper
cheap essay editing for hire for college
professional thesis ghostwriting sites for mba
essay structures spanish
the rime of the ancient mariner themes essays
corrections resume
outlining a book report
hardware networking resume samples doc
leadership skills on resume
cover letter examples cleaners
research paper euthanasia
how to really create a successful business plan step by step guide
cheap papers writer websites uk
dissertation workshop rutgers
good thesis for the things they carried
popular curriculum vitae editor services for university
act essay optional
rogerian research paper
at a minimum what should your resume contain
top book review editing websites for phd
essay form sample
describe the house of your dreams essay
india of my dream essay
professional report editing websites us
dissertation results ghostwriter services online
difference between text resume formatted resume
essay on future of games and sports in india
early childhood education research paper topics
manufacturing resume examples
display resume format
pay for math resume
professional university papers examples
esl mba personal statement topic
business plan air charters
good vocabulary for writing essays

opinion essay on stem cell research
how to write non fiction book review
tv show thesis
resume search at naukri
custom dissertation conclusion writers site gb
how to write an email for job
how to write 5th grade essays
resume maroc vs gabon

Share this post


Link to post
Share on other sites

Greg Carr from Raleigh was looking for cheap blog ghostwriters websites online

Armando Gibson found the answer to a search query cheap blog ghostwriters websites online


ESSAYERUDITE.COM


500x500.jpg


cheap blog ghostwriters websites online


stanford college essay
write my essay 10 dollars per page
write a scientific paper introduction
samples of narrative essay outlines
write accounting dissertation
year 9 coursework
literature review school management information system
combination resume template pdf
essay topics night by elie wiesel
esl custom essay writer websites for college
best admission paper editor websites for school
martha rosler essay documentary photography
guideline book report
custom case study editing sites usa
latest format of resume writing
employment application letter
esl dissertation hypothesis ghostwriting services usa
free resume or cv templates
research paper in computer-aided instruction
bailey academic writing answers
cover letter england
intitle resume implementation engineer
professional content writers services for phd
professional speech editing for hire us
cheap phd movie review advice
what order do you put education on resume
essay on my passion for sports
metaphor and simile essay
romily thompson thesis
professional research proposal editor for hire
resume where to place published abstract
ctel sample essays
essay and article writing
dan quayle resume
thesis on free primary education
five criteria for a successful business plan in biotech
spell resume in french
best case study writers sites uk
role model essay rubric
funny family story essays
comparative essay title examples
to write a querie
current resume format 2009
bloody sunday 1905 - essay
esl personal statement proofreading sites for mba
site www college admission essay com university of pennsylvania
starting an essay with a quote example
best phd essays advice
essay role models to follow
cheap dissertation conclusion ghostwriter sites
research report for kids
production machine operator resume
custom dissertation proposal writing for hire for school
free term paper and slaves
teacher quality research proposal
pros and cons of credit cards essay
how to write a good introduction for an informative essay
cd rom for resume writing
conclusion for outsourcing essay
dissertations on barriers to inclusive educations
sample resume of engineering college lecturer
autobiography of a book in english essay
help writing resume examples
designer merchandiser resume
definition essay writing website ca
persuasive essay writing conclusion
cheap best essay writers websites au
apa essay format checklist
definition of a patriot essay
sad story essay pmr
esl dissertation chapter ghostwriting sites
top blog post writing service us
introduction of school uniforms essay
help me write poetry bibliography
middle level manager resume
national curriculum homework policy
writing introduction essay ks3
professional case study proofreading services au
cheap term paper writing service au
freelance photographer resume template
top blog post writers website online
popular descriptive essay on donald trump
free book report form for elementary
write a program that reads projectile information
sample resume template for freshers
help with my cheap homework online
titles in research papers
proftpd resume upload download
example law student resume
help me write top content online
top dissertation methodology ghostwriter websites for university
esl application letter writer for hire gb
research proposal writers services uk
essay success in life
order shakespeare studies dissertation chapter
thesis on mc cdma
what font for resume
essays in love alain de botton pdf download
douglas fowler attorney resume
online resume template free mac
2 types of an essay
do my esl expository essay on hillary clinton
professional persuasive essay ghostwriters for hire for school
china photo essay
contract law coursework examples
dissertation on art
best masters essay editor for hire for school
plan of essay example
executive resume writing montreal
purdue owl research paper outline
sampling techniques research paper
best dissertation chapter ghostwriting websites ca
cheap paper proofreading for hire au
cover letter designs for word
resume writing training materials video
example of resume with seminars attended
gcse sodium thiosulphate coursework
writing essays for primary school
guidelines for preparing a research proposal
how to write a resume statement
resume nashxleb
cover letter greeting punctuation
help with my biology bibliography
government essay ghostwriting for hire
tip on job hunting in today market essay
annales du bac dissertation
video resume
esl dissertation chapter ghostwriters services for university
feeware resume
buy best masters essay on usa
it director resume samples
top essay writing site us
pay to write top definition essay on presidential elections
esl article review ghostwriter sites for masters
dissertation introduction writer site

write my popular masters essay on hillary clinton
biography proofreading websites uk
teachers college essay
thesis writers websites au
pay to write best problem solving online
outline format for five paragraph essay
best dissertation abstract writer services usa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Francesco Mason from Oxnard was looking for esl research proposal ghostwriters site for mba

Mario Harrison found the answer to a search query esl research proposal ghostwriters site for mba


ESSAYERUDITE.COM


500x500.jpg


esl research proposal ghostwriters site for mba


academic essay ghostwriter services ca
esl movie review proofreading website
dobras donald resume
professional thesis proposal ghostwriter services uk
write an essay in a day
one page business plan sample
free music school business plan template
bible essays
professional school essay ghostwriters services au
help writing social studies assignment
resume writing tips and job objective
cheap definition essay proofreading service gb
popular ghostwriter for hire ca
how to write an email about a job
functional resume samples information technology
professional reflective essay writer website au
popular dissertation methodology writer services uk
top expository essay writing service for masters
sample project superintendent resume
cover letter for working with autistic children
popular dissertation introduction ghostwriters sites ca
essays on music adorno google books
order business resume
asp3 on error resume next
how to write code faster
english essay helper
professional dissertation writers sites gb
combat engineer resume bullets
shoes essay
creative resume tutorials
odysseus essay hero
addiction couselling business plan
edu thesis
custom course work writer sites uk
adorno essays
cheap critical essay ghostwriters website gb
professional papers writing service ca
master thesis programming
introductory visit child development essay
piping draftsman resume
sample resume business broker
cheap custom essay writers websites uk
effective academic writing 1 paragraph
popular argumentative essay writing websites for phd
homework restrictions
right to counsel essay
how to write a college appeal
popular admission paper editing sites for college
literature review on team building
reflective essay about writing skills
help me write popular definition essay on civil war
java architect resume templates
professional expository essay writer website uk
how to write better music
top research paper topics 2011
essay on influence
essay on why you are proud to be an indian
great nursing application essays
how to write hiragana ri
sample reflective essays
resume les deux visages dana
writing service best
top case study writers site uk
how to write good resume profile
free sample resume heavy equipment
lucretius essay
help writing world affairs research paper
ref selection and initial response of resume online
qa etl tester resume
popular movie review writing sites for college
college entrance essay layout
interview with a teacher essay
research papers on environmental economics
custom cover letter writers website usa
esl academic essay editor websites for mba
dissertation ironie
definition essay leadership examples
numerology research paper topics
pay to get communication presentation
hr manager phoenix resume
cheap content ghostwriting services usa
custom term paper ghostwriter services online
holistic essay scoring
sample resume for previous business owner
cheap blog post editing for hire au
research paper on why i chose nursing as a career
best academic essay writers service for phd
good research paper thesis statements
popular movie review ghostwriting websites online
best application letter proofreading site au
paul duhamel' thesis
a rose film essay t filmbay 4 cinema studies html
how to write and publish a scientific paper ppt
custom letter ghostwriter services for university
veblen essays in our changing order
book report on 1776 by david mccullough
professional definition essay writers site for university
nabokov essays russian literature
how to write a double if statement in excel
top best essay ghostwriting for hire for masters
sample resume assistant manager finance accounts
total quality management assignment
write my esl dissertation hypothesis online
sad story essay spm
high school on resume after college
dissertation droit et justice l1
persuasive essay dress code in school
latest research papers in power electronics
cheap dissertation chapter writing services for mba
sftp client with resume

are the best cv writing service
resume that
popular movie review ghostwriter site us
free essay of death of a salesman
worth of women in joy luck club free essay
business link business plan template download
do my top masters essay on usa
literature review of video games
esl definition essay ghostwriter service for college

Share this post


Link to post
Share on other sites

Devontae Cooper from Oxnard was looking for aqa gcse french writing coursework

Alonso Boyd found the answer to a search query aqa gcse french writing coursework


ESSAYERUDITE.COM


500x500.jpg


aqa gcse french writing coursework


commissioned sales associate resume
custom essay writer service
save girl child essay
scholarship ghostwriters for hire us
essay requirements for baylor university
homework coupon
erp research paper
charter of rights and freedoms essay questions
essays on beauty ep
cheap home work writers services uk
my friends essay writing
thesis rapid scorm elearning
how to mention language skills on resume
esl creative writing ghostwriters websites for college
popular editor service
sample apa essay introduction
best mba speech topics
reentering the job market resume
resume for office clerk objective
resume retired military
logic essay ghostwriting websites
how to write your own will for free
help with my government essays
research paper on childhood depression
type my philosophy thesis
best argumentative essay editor services ca
opinion essay topic ideas
esl ghostwriters services for college
top term paper ghostwriter services online
objective in resume for purchase manager
essays for a farewell to arms
write a sentence about each picture
best expository essay writers site au
resume estimating manager director
what a good personal statement for a resume
essay about household
championnat d39europe de rallycross a essay 2011
travel broadens the mind essay arguments against
dickinson essay topics
essay term paper format
essays on linear equations
drum sheet music how to write
sample school business plan
esl descriptive essay ghostwriter websites
write top critical analysis essay on hillary
popular business plan writers sites online
soft skills resume
best writing for hire online
resume video france ukraine 2 0
mechanical engineer cover letter internship
esl cheap essay ghostwriters for hire gb
ap biology essay questions with answers
popular movie review ghostwriter websites au
research papers on pangea
a passion for difference essays in anthropology
5 paragraph essay prompts for elementary
custom presentation writers for hire us
catharsis othello essay
popular dissertation introduction ghostwriters websites for phd
literature review ghostwriters websites online
blog ielts essay
expository essay examples 5th grade
logical and critical analysis in academic writing
booz allen hamilton resume format
what is online learner participation a literature review
mba application essay editing
esl dissertation abstract ghostwriting service uk
analytical rubric for persuasive essay
write me marketing critical thinking
pay for my leadership cover letter
best descriptive essay ghostwriters website uk
best personal statement proofreading services gb
qui essaye dual shaper
diferent ways to write an essay
crucible essay ideas
action verbs for cv writing
photo essay of war
statement of authenticity thesis
cover letter for cv financial analyst
cheap resume writing website for mba
top definition essay ghostwriters service ca
how o write a check
homework help advice parents
sat scoring essay rubric
cheap argumentative essay writers website for college
how to write sophia in japanese
content examples
dissertation filing
simple application letter samples
mq admin sample resume
ielts essay structure liz
sample resume for retail sales associate
grade 7 essay writing examples
essay on my contribution to save environment
business plan land investment company
cheap thesis proofreading site for university
custom custom essay writers websites au
research paper slang
a good thesis statement should
resume word lest
radhakrishna marathi essay
movie review proofreading website gb
homework too much statistics
business plan for a training
origin of the cold war essays
write term paper global warming
samples of college essay format
top blog post ghostwriters services for mba
community development thesis topics
free resume sites us
halloween samhain essay
9th grade essay writing rubric
ee cummings poetry essay
evaluate the evidence essay
write my curses in cursive
odysseus essay strength epic hero
antenna balanis homework solution theory
professional personal essay writer services for college
business operations analyst resume

the art of sociology essay writing
essay endangered world our future
research papers on packaging design
example thesis titles computer science
7 page research paper
do my custom college essay on civil war
examples of proposal essay
heroes definition essay

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...