Jump to content
กระดานทองคำ

1111

Members
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

  1. สวัสดีคะ หนูมีเรื่องที่อยากจะให้ทางสมาคมผู้ค้าทองคำตรวจสอบ คือเรื่องมีอยู่ว่า หนูเพิ่งออกจากงานโดยที่ไม่มีความผิดใดใด จึงได้มีการทวงถามเงินเดือนและค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายกำหนดจากทางบริษัทแต่ ทางบริษัทปฏิเสธที่จะจ่ายเงินเดือนและค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายกำหนด จึงมีความสงสัยว่าบริษัทนี้เปิดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ โดยก็มีคนแนะนำให้ไปตรวจสอบกับ กลต. ดู หลังจากที่ได้อ่านข้อมูล บริษัทที่หนูทำนั้น ชื่อบริษัท Navista Global Markets Limited ทำเกี่ยวกับ การซื้อขายล่วงหน้า (spot) ราคาทองคำ น้ำมัน สกุลเงิน ซิลเวอร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 24 ชั่วโมง มีคนไทยเป็นตัวแทนนำเข้ามา ซึ่งเข้าข่าย ทองคำเถื่อน(gold spot) และให้คำแนะนำมาว่าให้แจ้งไปที่ สมาคมค้าทองคำ หนูจึงแจ้งมายังสมาคมเพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ออฟฟิศตั้งอยู่ที่ อาคาร MEC ชั้น 15 (โดยหน้าห้องไม่มีชื่อบริษัทติด) ถนน บางนาตราด ซ.บางนาตราด 12/1 เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 เบอร์โทรตึก 02-7493636 ต่อ 333 สถานที่รับลองลูกค้า สำหรับลูกค้าขึ้นตึก เลขที่ 399 ตึก Interchange ชั้น 33 ซอย สุขุมวิท 21 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 นอกจากนี้หนูได้แนบเอกสารเผื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบมาอีกด้วย
×
×
  • Create New...