Jump to content
กระดานทองคำ

WingZ

Members
  • Content Count

    2
  • Joined

  • Last visited

  1. เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 เมษายน 2563 ผมได้ไปทำการขายทองคำแท่ง น้ำหนัก 2บาท(น้ำหนักไม่หาย ทองคำน้ำหนักเต็ม) ที่ร้านทองหน้านิคมอุตสาหกรรม 304 ชื่อร้าน "วิx วิx" ซึ่งจากจากราคาสมาคมทองคำรับซื้อบาทละ 25,450บาท ทางร้านแจ้งว่า ทองคำแท่ง สมาคมให้หักบาทละ 50 และทางร้านหักอีกบาทละ 500 ซึ่งผมโดนหักบาทละ 550บาท ขายสองบาทรวมโดนหัก 1,100 บาท ผมได้เงินมาที่ 49,800 บาท ผมอยากทราบว่าสมาคมทองคำ สมาคมทองคำแนะนำให้ร้านหักยังไงครับ ถึงแพงขนาดนี้ หรือท่านใดมีประสบการณ์ขายทองคำแท่งแนะนำผมด้วยครับ
  2. เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 เมษายน 2563 ผมได้ไปทำการขายทองคำแท่ง น้ำหนัก 2บาท(น้ำหนักไม่หาย ทองคำน้ำหนักเต็ม) ที่ร้านทองหน้านิคมอุตสาหกรรม 304 ชื่อร้าน "วิx วิx" ซึ่งจากจากราคาสมาคมทองคำรับซื้อบาทละ 25,450บาท ทางร้านแจ้งว่า ทองคำแท่ง สมาคมให้หักบาทละ 50 และทางร้านหักอีกบาทละ 500 ซึ่งผมโดนหักบาทละ 550บาท ขายสองบาทรวมโดนหัก 1,100 บาท ผมได้เงินมาที่ 49,800 บาท ผมอยากทราบว่าสมาคมทองคำ สมาคมทองคำแนะนำให้ร้านหักยังไงครับ ถึงแพงขนาดนี้ หรือท่านใดมีประสบการณ์ขายทองคำแท่งแนะนำผมด้วยครับ
×
×
  • Create New...