Jump to content
กระดานทองคำ
admin

ประกาศเตือนอย่าหลงเชื่อลงทุนทองคำและฟิวเจอร์ส ตปท.

Recommended Posts

ข่าว ก.ล.ต.

 

ฉบับที่ 87/2549

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2549

 

ก.ล.ต. เตือนผู้ลงทุนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทที่มีใบอนุญาตเท่านั้น

 

ก.ล.ต. ตรวจพบเว็บไซต์ www.taladthong.com ให้บริการที่อาจเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่มีใบอนุญาต จึงขอเตือนผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังตรวจสอบข้อมูลกับ ก.ล.ต. ก่อนตัดสินใจลงทุนผ่านการให้บริการลักษณะเดียวกันนี้

 

เมื่อวานนี้ (21 พฤศจิกายน 2549) ก.ล.ต. ได้เข้าตรวจสอบสถานที่ทำการของเจ้าของเว็บไซต์ www.taladthong.com ซึ่งตั้งอยู่ที่ บริษัท เบ็ทเธ่อร์ เวย์ ครีเอชั่น จำกัด เลขที่ 70/22 ซอยรามคำแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โดยในเบื้องต้นพบว่ามีการให้บริการซื้อขายหรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีราคาทองคำเป็นราคาอ้างอิง หรือเรียกว่า “Gold Future Trade” ซึ่งการส่งคำสั่งซื้อขายต้องกระทำผ่านโปรแกรมที่จัดไว้เพื่อผ่านคำสั่งไปยังโบรกเกอร์ต่างประเทศรายหนึ่ง โดยที่การให้บริการดังกล่าวต้องสงสัยว่าอาจเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ก.ล.ต. จึงจะตรวจสอบเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 125 กล่าวคือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน

 

ก.ล.ต. ขอเตือนผู้ลงทุนที่มีความสนใจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ๆ ควรเลือกใช้บริการกับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครอง

ทางกฎหมายภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. โดยผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตได้ที่ เว็บไซต์ www.sec.or.th และหากพบการให้บริการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ ขอให้ผู้ลงทุนชี้เบาะแสมายัง ก.ล.ต. ที่ complain@sec.or.th เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป

Share this post


Link to post
Share on other sites

Investor Alert List (ข้อมูลจาก กลต.)

เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากที่ได้รับการชักชวนให้ลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ สอบถามมายัง ก.ล.ต. ว่า นิติบุคคลรายใดเป็นผู้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. หรือไม่

ก.ล.ต. จึงขอชี้แจงว่า ธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ที่ต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ หมายถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 โดยรายชื่อของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. สามารถค้นดูได้จาก
http://www.sec.or.th/licensee/

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ ก.ล.ต. จึงได้รวบรวมข้อมูลรายชื่อนิติบุคคลที่มีประชาชนสอบถามมา และ ก.ล.ต. สอบทานแล้วพบว่ามิใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. มาแสดง ณ ที่นี้ โดยรายชื่อนิติบุคคลเหล่านี้จะได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยตามที่ได้รับการหารือเพิ่มเติม

นอกจากนี้ โดยที่ชื่อของนิติบุคคลแต่ละรายอาจมีความใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกันได้ และชื่อที่ใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกันอาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้มีความเฉพาะเพียงพอ จึงจะมีการแสดงข้อมูลสถานที่ตั้งหรือที่ติดต่อของนิติบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ไว้ด้วย
bullet_2.gif รายชื่อนิติบุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. - Infinity Marketing Solutions (Thailand) Co., Ltd. - บริษัท ฮู เทรดส์ จำกัด - บริษัท M.B. Network

 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้หลงเชื่อไปใช้บริการกับเว็บไซต์บางแห่งที่มีการให้คำแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น ซึ่งอาจมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน หรือบางเว็บไซต์อาจมีการให้ข้อมูลที่อาจเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน แนะนำ หรือชักชวนให้ไปลงทุนในหุ้น และได้รับประโยชน์จากการกระทำดังกล่าว ก.ล.ต. จึงได้รวมรวบข้อมูลรายชื่อเว็บไซต์ที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นมาแสดง ณ ที่นี่ด้วย
bullet_2.gif Website List - www.stock2morrow.com - www.infinityfinancialsolutions.com - www.whotrades.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...