Jump to content
กระดานทองคำ
paul711

ผมลงทุนทองคําแบบนี้

Recommended Posts

Posted 16 �ԧ�Ҥ� 2011 - 03:14 PM

emoticon-0083.gifสวัสดีครับ คุณ tamama และทุกท่าน

 

เมื่อ 15สค54 ทองขึ้นไปสุดที่ 1766 ลงสุดที่ 1727 เปิด 1743 มาปิดที่ 1765 รวมปิดบวก +22

ราคาตอนนี้ 1772 หรือ 24900/25000 ราคาขึ้น 300 จากเมื่อวาน , /ค่าดอล 74.11 ราคาจากลงเมื่อวาน 74.43

เงินดอลอ่อน บาทแข็ง วันนี้ประมาณ 29.70 บาทต่อดอล/ ค่ายูโรต่อดอล 1.4378 ลงจากเมิ่อวาน 1.4307

/ นํามัน 86.68 ขึ้นจากเมื่อวาน 85.51 / เวลา 2.18 pm

 

แนวต้าน 1780.8 1785.5 1790.1 / 1828.1 แนวรับ 1751.2 1746.5 1741.9 / 1702.9

 

กราฟทองรายวัน slow sto.75, RSI 73, Macd ขึ้น, moving average ขึ้น

โดยรวมแนวโน้มขึ้น ตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1780--1790

แล้วน่าจะลง ไปที่ 1742--1752 ;

แกปยังไม่ปิดเป็นวันที่ 7

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd 1.4381 ขึ้นจากเมื่อวาน 1.4309 , slow sto.75, RSI 53,

Macd ขึ้น, moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1.4511--1.4575--

1.4599 แล้วน่าจะลงไปที่ 1.4393--1.4369--1.4345--1.4138 ; วันนี้น่าลงก่อนแล้วขึ้น

 

กราฟนํามัน เดือน 1-31สค 54

แนวต้าน 103.33 104.17 105.01 / 112.10 119.30 แนวรับ 97.86 97.03 96.19 / 89.1 81.90

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1780--1790 แล้วน่าจะลง ไปที่ 1740--1750 ;

วันนี้น่าจะไปถึงทั้งแนวต้านและรับ 1780, 1742 อาจขึ้นก่อนหรือลงก่อนก้ได้

แต่จากปริมาณการซื้อขายเมื่อวานที่มีน้อยกว่าวันก่อน แต่ดันราคาขึ้นมาปิดบวก +22 ทําให้การขึ้นต่อวันนี้ไม่มั่นคง อาจขึ้นต่อได้

ถึงแนวต้านแล้วอาจจะลงมาปิดลบ คือตํากว่า 1766 ได้

 

(แนวต้านรายเดือนอยู่ที่ 1685 1703 1720.7 / 1870.7 แนวรับ 1570.7 1553 1535.3 / 1385.3 )

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอจุดแรกที่ 1670-1675 / หรือรอจุด 2 ที่ 1530-1540 / จุด3 ที่ 1450-1460

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted 17 �ԧ�Ҥ� 2011 - 03:38 PM

emoticon-0057.gif สวัสดีครับ คุณ tamamaและทุกท่าน

 

เมื่อ 16สค54 ทองขึ้นไปสุดที่ 1786 ลงสุดที่ 1761 เปิด 1766 มาปิดที่ 1785 รวมปิดบวก +19

ราคาตอนนี้ 1787 หรือ 25200/25300 ราคาขึ้น 300 จากเมื่อวาน , /ค่าดอล 74.04 ราคาจากลงเมื่อวาน 74.11

เงินดอลอ่อน บาทแข็ง วันนี้ประมาณ 29.78 บาทต่อดอล/ ค่ายูโรต่อดอล 1.4370 ลงจากเมิ่อวาน 1.4378

/ นํามัน 87.20 ขึ้นจากเมื่อวาน 86.68 / เวลา 2.46 pm

 

แนวต้าน 1795.5 1798.5 1801.4 / 1826.4 แนวรับ 1776.5 1773.5 1770.6 / 1745.6

 

กราฟทองรายวัน slow sto.83, RSI 75, Macd ขึ้น, moving average ขึ้น

โดยรวมแนวโน้มขึ้น ตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1796--1801

แล้วน่าจะลง ไปที่ 1770--1776 ;

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd 1.4386 ขึ้นจากเมื่อวาน 1.4381 , slow sto.83, RSI 53,

Macd ขึ้น, moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1.4400--1.4414--

1.4427--1.4541 แล้วน่าจะลงไปที่ 1.4314--1.4300--1.4287-- ; วันนี้น่าขึ้นก่อนแล้วลง

 

กราฟนํามัน เดือน 1-31สค 54

แนวต้าน 103.33 104.17 105.01 / 112.10 119.30 แนวรับ 97.86 97.03 96.19 / 89.1 81.90

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1795--1801 แล้วน่าจะลง ไปที่ 1770--1776 ;

วันนี้น่าจะไปถึงทั้งแนวต้านและรับ 1795, 1776 อาจขึ้นก่อนหรือลงก่อนก้ได้

จากปริมาณการซื้อขายเมื่อวานมีเพิ่มขึ้นกว่าวันก่อนเล็กน้อย ทําให้การขึ้นต่อวันนี้น่าจะไปถึงแนวต้าน 1795--1801 ได้

 

(แนวต้านรายเดือนอยู่ที่ 1685 1703 1720.7 / 1870.7 แนวรับ 1570.7 1553 1535.3 / 1385.3 )

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอจุดแรกที่ 1680-1685 / หรือรอจุด 2 ที่ 1530-1540 / จุด3 ที่ 1450-1460

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted 18 �ԧ�Ҥ� 2011 - 03:47 PM

00039.gifสวัสดีครับ คุณ songton คุณ tamama และทุกท่าน

 

เมื่อ 17สค54 ทองขึ้นไปสุดที่ 1794 ลงสุดที่ 1778 เปิด 1785 มาปิดที่ 1790 รวมปิดบวก +5

ราคาตอนนี้ 1795 หรือ 25300/25400 ราคาขึ้น 100 จากเมื่อวาน , /ค่าดอล 73.89 ราคาจากลงเมื่อวาน 74.04

เงินดอลอ่อน บาทแข็ง วันนี้ประมาณ 29.80 บาทต่อดอล/ ค่ายูโรต่อดอล 1.4404 ขึ้นจากเมิ่อวาน 1.4370

/ นํามัน 86.76 ลงจากเมื่อวาน 87.20 / เวลา 3.04 pm

 

แนวต้าน 1800.1 1802 1803.8 / 1819.8 แนวรับ 1787.9 1786 1784.2 / 1768.2

 

กราฟทองรายวัน slow sto.88, RSI 75, Macd ขึ้น, moving average ขึ้น

โดยรวมแนวโน้มขึ้น ตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1800-1803

แล้วน่าจะลง ไปที่ 1788-1784 ;หรือลงก่อนแล้วขึ้น

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd 1.4434 ขึ้นจากเมื่อวาน 1.4386 , slow sto.81, RSI 55,

Macd ขึ้น, moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1.4584--1.4607--

1.4629 แล้วน่าจะลงไปที่ 1.4442--1.4419--1.4397--1.4209 ; วันนี้น่าจะขึ้นไม่ถึงแนวต้านแรก แต่อาจลงถึงแนวรับ 4

 

กราฟนํามัน เดือน 1-31สค 54

แนวต้าน 103.33 104.17 105.01 / 112.10 119.30 แนวรับ 97.86 97.03 96.19 / 89.1 81.90

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1800-1803 แล้วน่าจะลง ไปที่ 1784-1788 ;

อาจขึ้นก่อนหรือลงก่อนก้ได้

จากปริมาณการซื้อขายเมื่อวานลดลงกว่าวันก่อน ทําให้การขึ้นต่อวันนี้อาจไปไม่ถึงแนวต้าน 1800 และมีโอกาส 30% ที่จะปิดลบวันนี้

 

(แนวต้านรายเดือนอยู่ที่ 1685 1703 1720.7 / 1870.7 แนวรับ 1570.7 1553 1535.3 / 1385.3 )

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอจุดแรกที่ 1690-1695 / หรือรอจุด 2 ที่ 1550-1560 / จุด3 ที่ 1450-1460

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted 19 �ԧ�Ҥ� 2011 - 04:05 PM

emoticon-0070.gif สวัสดีครับ คุณ tamama และทุกท่าน

 

เมื่อ 18สค54 ทองขึ้นไปสุดที่ 1828 ลงสุดที่ 1783 เปิด 1789 มาปิดที่ 1823 รวมปิดบวก +34

ราคาตอนนี้ 1865 หรือ 26200/26300 ราคาขึ้น 900 จากเมื่อวาน , /ค่าดอล 74.35 ราคาจากขึ้นจากเมื่อวาน 73.89

เงินดอลแข็ง บาทอ่อน วันนี้ประมาณ 29.78 บาทต่อดอล/ ค่ายูโรต่อดอล 1.4275 ลงจากเมิ่อวาน 1.4404

/ นํามัน 79.53 ลงจากเมื่อวาน 86.76 / เวลา 3.02 pm

 

แนวต้าน 1845.1 1850.5 1855.8 / 1900.8 แนวรับ 1810.9 1805.5 1800.2 / 1755.2

 

กราฟทองรายวัน slow sto.94, RSI 81, Macd ขึ้น, moving average ขึ้น

โดยรวมแนวโน้มขึ้น ตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1845--1855

แล้วน่าจะลง ไปที่ 1800--1810 ;หรือลงก่อนแล้วขึ้น

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd 1.4292 ลงจากเมื่อวาน 1.4434 , slow sto.61, RSI 49,

Macd ขึ้น, moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1.4339--1.4361--

1.4382--1.4566 แล้วน่าจะลงไปที่ 1.4199--1.4177--1.4156; วันนี้น่าจะขึ้นถึงแนวต้าน2-3 แต่อาจลงไม่ถึงแนวรับ 1.4199

 

กราฟนํามัน เดือน 1-31สค 54

แนวต้าน 103.33 104.17 105.01 / 112.10 119.30 แนวรับ 97.86 97.03 96.19 / 89.1 81.90

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1845--1855 แล้วน่าจะลง ไปที่ 1800--1810 ;

อาจขึ้นก่อนหรือลงก่อนก้ได้

 

มาดูจุดหมายการขึ้นของกระทิงรอบนี้ ผมขอเดาโดยการดูจากแกปที่เกิดขึ้น แกปเกิดที่ 1665-1678 เริ่มจาก 1478

มาที่ 1665 (ส่วนต่าง 1665-1478= 187)และกระทิงเริ่มจาก 1665 ถ้าแกปที่เกิดผมมองเป็น Runaway Gaps

ยอดของการขึ้นครั้งนี้ประมาณ= 1665+187= 1852 แต่ถ้านับจุดขึ้นที่ 1678

ยอดก็น่าจะประมาณ 1678+187= 1865

ดังนั้นผมขอเดาว่าจุดยอดสุดครั้งนี้น่าประมาณ 1852--1865 หรืออาจเกินไปได้บ้าง ผมให้อีก 20 เหรียญ

คือเต็มที่ไม่น่าเกิน 1872--1882 แต่ถ้าขึ้นเกิน 1872 แกปผมเดา ก็จะไม่ใช่ Runaway Gaps แต่จะเปลี่ยนเป็น

Breakaway Gap ทําให้ยอดสุดขึ้นต่อไปได้อีกไกล และโอกาสที่จะลงมาปิดแกปที่ 1665--1678 ก็จะน้อยลง

หรือกว่าจะลงมาปิดอาจนานอีกหลายเดือน แต่ถ้าขึ้นถึง 1852--1872 แล้วลงไม่ขึ้นต่ออีก ก็จะเป็น Runaway Gaps

โอกาสที่จะลงมาปิดแกปก็มีมากขึ้น แต่ระยะเวลาอาจนานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน

 

(แนวต้านรายเดือนอยู่ที่ 1685 1703 1720.7 / 1870.7 แนวรับ 1570.7 1553 1535.3 / 1385.3 )

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอจุดแรกที่ 1700-1710 / หรือรอจุด 2 ที่ 1550-1560 / จุด3 ที่ 1450-1460

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted 22 �ԧ�Ҥ� 2011 - 03:52 PM

00039.gifสวัสดีครับ คุณsongton คุณ tamama และทุกท่าน

 

เมื่อ 19สค54 ทองขึ้นไปสุดที่ 1877 ลงสุดที่ 1821 เปิด 1824 มาปิดที่ 1851 รวมปิดบวก +27

ราคาตอนนี้ 1885 หรือ 26700/26800 ราคาขึ้น 500 จากเมื่อวาน , /ค่าดอล 73.91 ราคาจากลงจากเมื่อวาน 74.35

เงินดอลแข็ง บาทอ่อน วันนี้ประมาณ 29.75 บาทต่อดอล/ ค่ายูโรต่อดอล 1.4403 ขึ้นจากเมิ่อวาน 1.4275

/ นํามัน 82.32 ขึ้นจากเมื่อวาน 79.53 / เวลา 2.56 pm

 

แนวต้าน 1898.3 1905.0 1911.6 / 1967.6 แนวรับ 1855.7 1849 1842.4 / 1786.4

 

กราฟทองรายวัน slow sto.94, RSI 82, Macd ขึ้น, moving average ขึ้น

โดยรวมแนวโน้มขึ้น ตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1898-1911

แล้วน่าจะลง ไปที่ 1856-1842 ;หรือลงก่อนแล้วขึ้น

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd 1.4409 ขึ้นจากเมื่อวาน 1.4292 , slow sto.68, RSI 53,

Macd ขึ้น, moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1.4513--1.4535--

1.4556 แล้วน่าจะลงไปที่ 1.4371--1.4349--1.4328--1.4142; วันนี้น่าจะขึ้นไม่ถึงแนวต้าน 1 คือ 1.4513 อาจมาได้ประมาณ

1.4413--1.4453 แล้วน่าจะลงไปแนวรับ 2-3 หรือประมาณ 1.4328--1.4349

 

กราฟนํามัน เดือน 1-31สค 54

แนวต้าน 103.33 104.17 105.01 / 112.10 119.30 แนวรับ 97.86 97.03 96.19 / 89.1 81.90

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1898-1911 แล้วน่าจะลง ไปที่ 1856-1842 ;

อาจขึ้นก่อนหรือลงก่อนก้ได้

 

เมือครั้งหลังสุด 19สค54 ผมเขียนว่าถ้าเป็น Runaway Gaps ราคาไม่น่าขึ้นเกิน 1871--1882 แต่วันนี้ขึ้นไปถึง 1895

แล้ว ทําให้นึกถึง Runaway gaps น้อยลง น่ามาทาง Breakaway gap มากขึ้น ซึ่งถ้าเป็น breaakaway gap ราคาน่าจะขึ้นต่อเนื่องไปอีก

แต่เช้านี้เกิดแกปใหม่อีกแล้วที่ราคา 1852.22--1855.40 เป็นแกปขาขึ้น ในราย 1 ชม

มีปริมาณหรือ volume ไม่มากนัก ทําให้อาจเป็น Exhaustion gaps หรือ Runaway gaps อีกรอบก็ได้

ถ้าเป็น Exhaustion gaps ราคาน่าจะขึ้นไปได้อีกไม่มากนัก ก็จะเริ่มลงมาปิดแกปที่ 1852--1855 แล้วน่าจะลงต่อไปอีก

เรียกว่าเปลี่ยนทิศเป็นลงเลย แต่ถ้าแกปใหม่เป็น Runaway gap อีกราคาจะวิ่งขึ้นไปอีก 1 เท่าจากที่ราคาวิ่งขึ้นมาคือ

1837 มาที่ 1855 = 1855-1837= 18 ; ดังนั้นจุดหมายน่าเป็น 1855+18= 1873 แต่ราคาตอนน้ผ่าน 1873 ไปแล้ว

ทําให้อาจไม่ใช่ Runaway gap ก็เหลือ Breakaway gap ถ้าเป็น Breakaway gap ราคาก็จะขึ้นต่อเนื่องไปอีกที่เกืน

1900 สรุปแกปใหม่อาจเป็น Exhaustion gaps หรือ Breakaway gap อย่างใดอย่างหนึ่ง

ถ้าเป็น Exhaustion gaps ราคาจะขึ้นจากตอนนี้ 1886 ไปได้อีกไม่มากนัก ก็จะเปลียนทิศทางเป็นลงใน 1-3 วัน เรียกว่าเปลี่ยนเป็นลงเลย

แต่ถ้าเป็น Breakaway gap อีก ราคาก็จะวิ่งขึ้นไปอีกไกลพอควร ส่วน ณ เวลานี้ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นแกปชนิดไหน

นอกจากการดูปริมาณการขึ้นมาจากแกป ถ้าเป็น Breakaway gap ปริมาณการซื้อขายไม่มากนัก ก็จะขึ้นแล้วมาปิดแกปที่ 1852--1855

แล้วขึ้นต่อ แต่ถ้าปริมาณ volume มาก ก็จะขึ้นต่อเนื่องไม่ปิดแกป แต่จาก volume ที่เกิดขึ้น มีไม่มากนัก ดูจากราย 1 ชม

ส่วนปริมาณการซื้อขายตอนเกิดแกปไม่มากนัก อาจเป็น Exhaustion gaps ก็ได้ รอเวลาอีก 1-3 วันน่าจะบอกได้ว่าแกปหลังสุดเป็นแบบไหน

 

(แนวต้านรายเดือนอยู่ที่ 1685 1703 1720.7 / 1870.7 แนวรับ 1570.7 1553 1535.3 / 1385.3 )

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอจุดแรกที่ 1720-1730 / หรือรอจุด 2 ที่ 1550-1560 / จุด3 ที่ 1450-1460

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted 23 �ԧ�Ҥ� 2011 - 03:28 PM

00039.gifสวัสดีครับ คุณsongton คุณ tamama และทุกท่าน

 

เมื่อ 22สค54 ทองขึ้นไปสุดที่ 1898 ลงสุดที่ 1855 เปิด 1860 มาปิดที่ 1897 รวมปิดบวก +37

ราคาตอนนี้ 1877 หรือ 26600/26700 ราคาลง 100 จากเมื่อวาน , /ค่าดอล 73.95 ราคาจากขึ้นจากเมื่อวาน 73.91

เงินดอลแข็ง บาทอ่อน วันนี้ประมาณ 29.75 บาทต่อดอล/ ค่ายูโรต่อดอล 1.4397 ลงจากเมิ่อวาน 1.4403

/ นํามัน 84.28 ขึ้นจากเมื่อวาน 82.32 / เวลา 2.29 pm

 

แนวต้าน 1914.4 1919.5 1924.5 / 1967.5 แนวรับ 1881.6 11876.5 1 871.5 / 1828.5

 

กราฟทองรายวัน slow sto.93, RSI 79, Macd ขึ้น, moving average ขึ้น

โดยรวมแนวโน้มขึ้น ตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1914-1924

แล้วน่าจะลง ไปที่ 1881-1871 ;หรือลงก่อนแล้วขึ้น

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd 1.4429 ขึ้นจากเมื่อวาน 1.4409 , slow sto.70, RSI 54,

Macd ขึ้น, moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1.4467--1.4478--

1.4488 แล้วน่าจะลงไปที่ 1.4403--1.4392--1.4382--1.4296;

 

กราฟนํามัน เดือน 1-31สค 54

แนวต้าน 103.33 104.17 105.01 / 112.10 119.30 แนวรับ 97.86 97.03 96.19 / 89.1 81.90

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1914-1924 แล้วน่าจะลง ไปที่ 1871-1881 ;

อาจขึ้นก่อนหรือลงก่อนก้ได้

 

เมื่อวานเขียนว่า "เช้านี้เกิดแกปใหม่อีกแล้วที่ราคา 1852.22--1855.40 เป็นแกปขาขึ้น ในราย 1 ชม

มีปริมาณหรือ volume ไม่มากนัก ทําให้อาจเป็น Exhaustion gaps หรือ Runaway gaps อีกรอบก็ได้ " ผลคือทองขึ้น

ต่อเช้านี้ไปสุดที่ 1914 แล้วเริ่มลง ตอนนี้ราคา 1877 มีแนวรับวันนี้ที่ 1871-1781 แต่ราย 4 ชม มีแนวรับที่ 1855

ถ้าลงมาตามราย 4 ชม ได้ ก็น่าจะปิดแกปวันนี้ ถ้าสมมุติว่าปิดแกป 1852-1855 ได้แล้ว คงต้องดูต่อไป ถ้าลงต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็น

Exhaustion gaps และมีโอกาสไปปิดแกปแรกที่ 1665-1682 แต่ถ้าปิดแกปแล้วราคาวิ่งขึ้นไปอีก ก็เป็น Runaway gap

โอกาสลงไปปิดแกปแรกในเดือนนี้ก็จะน้อยลง มีโอกาสพอๆกันทั้ง 2 ด้านครับ ผมเดานะครับ

 

(แนวต้านรายเดือนอยู่ที่ 1685 1703 1720.7 / 1870.7 แนวรับ 1570.7 1553 1535.3 / 1385.3 )

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอจุดแรกที่ 1730-1740 / หรือรอจุด 2 ที่ 1550-1560 / จุด3 ที่ 1450-1460

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted 24 �ԧ�Ҥ� 2011 - 03:56 PM

emoticon-0070.gif สวัสดีครับคุณ songton คุณ tamama และทุกท่าน

 

เมื่อ 23สค54 ทองขึ้นไปสุดที่ 1911 ลงสุดที่ 1823 เปิด 1897 มาปิดที่ 1828 รวมปิดลบ -69

ราคาตอนนี้ 1849 หรือ 26150/26250 ราคาลง 450 จากเมื่อวาน , /ค่าดอล 73.96 ราคาขึ้นจากเมื่อวาน 73.95

เงินดอลแข็ง บาทอ่อน วันนี้ประมาณ 29.82 บาทต่อดอล/ ค่ายูโรต่อดอล 1.4405 ขึ้นจากเมิ่อวาน 1.4397

/ นํามัน 84.83 ขึ้นจากเมื่อวาน 84.28 / เวลา 2.59 pm

 

แนวต้าน 1856.6 1867 1877.3 / 1956 แนวรับ 1789.4 1779 1768.7 / 1681

 

กราฟทองรายวัน slow sto.81, RSI 68, Macd ขึ้น, moving average ขึ้น

โดยรวมแนวโน้มขึ้น ตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1856-1877

แล้วน่าจะลง ไปที่ 1769-1790 ;

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd 1.4402 ลงจากเมื่อวาน 1.4429 , slow sto.72, RSI 53,

Macd ขึ้น, moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1.4552--1.4569--

1.4589 แล้วน่าจะลงไปที่ 1.4450--1.4433--1.4417--1.4281; วันนี้น่าจะขึ้นก่อนแต่ไม่น่าไปถึงแนวต้าน 1.4552

อาจมาได้ประมาณ 1.4450-1.4470 แล้วลงไปที่ 1.4281

 

กราฟนํามัน เดือน 1-31สค 54

แนวต้าน 103.33 104.17 105.01 / 112.10 119.30 แนวรับ 97.86 97.03 96.19 / 89.1 81.90

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1856-1877 แล้วน่าจะลง ไปที่ 1790-1780 ;

วันนี้น่าจะขึ้นก่อน โดยไปที่แนวต้าน 2-3 ; 1867-1877 แล้วน่าจะลงไปที่ 1800 อาจลงไม่ถึงแนวรับ 1790

 

เมื่อวานราคามาปิดแกป 1852-1855 เรียบร้อยเป็นไปตามที่เดาไว้ว่าแกปน่าจะปิดใน 1-3 วัน

ไม่ว่าจะเป็นแกปชนิด Exhaustion gaps หรือ Breakaway gap ;

คราวนี้มาดูว่าเป็นแกปชนิดไหน ถ้าเป็น Breakaway gap เมื่อปิดแกปแล้วต้องขึ้นต่อไปเกินยอดเดิมคือ 1912

แต่จากคําจํากัดความBreaking gap ราคาจะขึ้นจากภาวะที่นิ่งหรือ congestion area

มาเป็นเวลานานพอควรแล้วพุ่งขึ้นเกิดแกป แต่จากแกปที่เกิดในราย 1 ชม ขึ้นจากภาวะกระทิง

ดังนั้น แกปที่ 1852-1855 น่าจะเป็นแกป Exhaustion gaps มากกว่า ทําให้เดาทิศทางว่าน่าจะลงต่อ

โดยมีจุดหมาย 1805, 1742

 

(แนวต้านรายเดือนอยู่ที่ 1685 1703 1720.7 / 1870.7 แนวรับ 1570.7 1553 1535.3 / 1385.3 )

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอจุดแรกที่ 1740-1750 / หรือรอจุด 2 ที่ 1550-1560 / จุด3 ที่ 1450-1460

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted 25 �ԧ�Ҥ� 2011 - 04:59 PM

emoticon-0067.gifสวัสดีครับ คุณ songton คุณ tamama และทุกท่าน

 

เมื่อ 24สค54 ทองขึ้นไปสุดที่ 1853 ลงสุดที่ 1749 เปิด 1829 มาปิดที่ 1758 รวมปิดลบ -71

ราคาตอนนี้ 1736 หรือ 24800/24900 ราคาลง 1,350 จากเมื่อวาน , /ค่าดอล 73.86 ราคาลงจากเมื่อวาน 73.96

เงินดอลอ่อน บาทแข็ง วันนี้ประมาณ 29.92 บาทต่อดอล/ ค่ายูโรต่อดอล 1.4460 ขึ้นจากเมิ่อวาน 1.4405

/ นํามัน 85.67 ขึ้นจากเมื่อวาน 84.83 / เวลา 3.02 pm

 

แนวต้าน 1788.7 1801 1813.2 / 1917.2 แนวรับ 1709.3 1697 1684.8 / 1580.8

 

กราฟทองรายวัน slow sto.46, RSI 52, Macd ลง, moving average ขึ้น

โดยรวมแนวโน้มขึ้น ตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1788-1801

แล้วน่าจะลง ไปที่ 1709-1684 ;

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd 1.4462 ขึ้นจากเมื่อวาน 1.4402 , slow sto.81, RSI 55,

Macd ขึ้น, moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1.4419--1.4430--

1.4441--1.4538 แล้วน่าจะลงไปที่ 1.4348--1.4334--1.4322; วันนี้มีโอกาสไปถึงแนวต้าน4 คือประมาณ 1.4538

ส่วนแนวรับไม่น่าลงถึง 1.4348 อาจมาได้แค่ 1.4400-1.4390

 

กราฟนํามัน เดือน 1-31สค 54

แนวต้าน 103.33 104.17 105.01 / 112.10 119.30 แนวรับ 97.86 97.03 96.19 / 89.1 81.90

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1788-1813 แล้วน่าจะลง ไปที่ 1709-1684 ;

วันนี้น่าจะขึ้นก่อน โดยไปที่ใกล้แนวต้าน 1 ; 1788 ถ้ายังอยู่ในภาวะกระทิงหรือภาวะ sideway แต่ถ้าเป็นภาวะหมี ราคาอาจไปได้ใกล้ๆ

แนวต้าน 1 ประมาณ 1760-1770 เพราะยังมีแรงขายออกเพื่อทํากําไรมาก โอกาสจะขึ้นถึงแนวต้านก็น้อยลง

แล้วน่าจะลงไปที่แนวรับ 1709-1684

 

เมื่อวานเขียนไว้ว่า

" ดังนั้น แกปที่ 1852-1855 น่าจะเป็นแกป Exhaustion gaps มากกว่า ทําให้เดาทิศทางว่าน่าจะลงต่อ

โดยมีจุดหมาย 1805, 1742 " ผลคือเมื่อวานทองลไปที่ 1805, 1749 เรียบร้อย ยืนยันว่าแกปที่ 1852-1855 เป็น

Exhaustion gaps อย่างแน่นอน และทิศทางจะต้องเปลี่ยนจากเดิมขึ้นเป็นลง ส่วนจุดหมายจะไปปิดแกปแรกที่ 1664-1682

หรือไม่ ติดตามต่อไปครับ

 

(แนวต้านรายเดือนอยู่ที่ 1685 1703 1720.7 / 1870.7 แนวรับ 1570.7 1553 1535.3 / 1385.3 )

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอจุดแรกที่ 1740-1750 / หรือรอจุด 2 ที่ 1550-1560 / จุด3 ที่ 1450-1460

 

ตอนนี้ราคา 1736 ตํากว่าจุดแรกที่ผมให้ไว้ 1740-1750 ถ้าท่านจะเข้าซื้อแบบแท่ง ไม่ควรซื้อมากเพราะกราฟรายวัน

มาถึงแนวรับแรก 1747 และทะลงุลงมาได้บ้างแล้ว ยังไม่ผ่านเต็มตัว ถ้าผ่านได้เต็มตัวต้องดูพรุ่งนี้ คือปิดตํากว่า

1730 ถ้าปิดตํากว่า 1730 ได้จริงในคืนนี้ โอกาสจะลงต่อไปที่ 1600 ก็จะมีสูงมากขึ้น

แต่ถ้าปิดสูงกว่า 1730 ก็จะขึ้นต่อ ท่านที่เข้าซื้อราคา 1730-1740 ก็จะได้มีทองไปขาย ถ้าทองขึ้นต่อได้จริง

แต่ถ้าทองไม่ขึ้นก็ถือยาวไป 3-6 เดือนหรืออย่างช้าสุด 1-2 ปี ท่านก็น่าจะได้กําไร ผมหมายถึงแบบแท่งเท่านั้นนะครับ

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted 26 �ԧ�Ҥ� 2011 - 04:01 PM

emoticon-0072.gifสวัสดีครับ คุณ songton คุณ tamama และทุกท่าน

 

เมื่อ 25สค54 ทองขึ้นไปสุดที่ 1774 ลงสุดที่ 1702 เปิด 1750 มาปิดที่ 1774 รวมปิดบวก +24

ราคาตอนนี้ 1787 หรือ 25350/25450 ราคาขึ้น 500 จากเมื่อวาน , /ค่าดอล 73.96 ราคาลงจากเมื่อวาน 73.86

เงินดอลอ่อน บาทแข็ง วันนี้ประมาณ 30.02 บาทต่อดอล/ ค่ายูโรต่อดอล 1.4428 ลงจากเมิ่อวาน 1.4460

/ นํามัน 84.91 ลงจากเมื่อวาน 85.67 / เวลา 2.58 pm

 

แนวต้าน 1801.5 1810 1818.4 / 1890.4 แนวรับ 1746.5 1738 1729.6 / 1657.6

 

กราฟทองรายวัน slow sto.41, RSI 58, Macd ลง, moving average ลง

โดยรวมแนวโน้มลง ตามเส้น moving average ที่ตัดลง โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1801-1818

แล้วน่าจะลง ไปที่ 1746-1730 ;

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd 1.4428 ลงจากเมื่อวาน 1.4462 , slow sto.75, RSI 54,

Macd ขึ้น, moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1.4378--1.4396--

1.4414--1.4563 แล้วน่าจะลงไปที่ 1.4266--1.4248--1.4230; วันนี้มีโอกาสไปถึงแนวต้าน4 คือประมาณ 1.4563

ส่วนแนวรับไม่น่าลงถึง 1.4266 อาจมาได้แค่ 1.4340-1.4370

 

กราฟนํามัน เดือน 1-31สค 54

แนวต้าน 103.33 104.17 105.01 / 112.10 119.30 แนวรับ 97.86 97.03 96.19 / 89.1 81.90

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1801-1818 แล้วน่าจะลง ไปที่ 1746-1729 ;

วันนี้น่าจะขึ้นก่อน โดยไปที่แนวต้าน 1801-1818 แล้วน่าจะลงไปที่แนวรับ 1746-1729

 

แกปแรกที่ 1664-1682 ยังไม่ปิด คงต้องใช้เวลา นานเท่าไรเดาไม่ได้เหมือนกัน

ติดตามต่อไปครับ

 

(แนวต้านรายเดือนอยู่ที่ 1685 1703 1720.7 / 1870.7 แนวรับ 1570.7 1553 1535.3 / 1385.3 )

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอจุด 1 ที่ 1610-1620 / จุด2 ที่ 1450-1460

 

เมื่อวานท่านที่เข้าซื้อที่ 1730-1740 วันนี้ท่านก็ได้กําไรแล้ว ท่านจะออกที่แนวต้าน 1800-1810 หรือจะถือยาว

ก็แล้วแต่ความเห็นของท่านเองครับ

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted 29 �ԧ�Ҥ� 2011 - 04:07 PM

emoticon-0083.gifสวัสดีครับ คุณ songton คุณ tamama และทุกท่าน

 

เมื่อ 26สค54 ทองขึ้นไปสุดที่ 1827 ลงสุดที่ 1757 เปิด 1772 มาปิดที่ 1827 รวมปิดบวก +55

ราคาตอนนี้ 1820 หรือ 25750/25850 ราคาขึ้น 400 จากเมื่อวาน , /ค่าดอล 73.60 ราคาลงจากเมื่อวาน 73.96

เงินดอลอ่อน บาทแข็ง วันนี้ประมาณ 29.90 บาทต่อดอล/ ค่ายูโรต่อดอล 1.4526 ลงจากเมิ่อวาน 1.4428

/ นํามัน 85.54 ขึ้นจากเมื่อวาน 84.91 / เวลา 3.04 pm

 

แนวต้าน 1853.7 1862 1870.2 / 1940.2 แนวรับ 1800.3 1792 1783.8 / 1713.8

 

กราฟทองรายวัน slow sto.51, RSI 61, Macd ลง, moving average ลง

โดยรวมแนวโน้มลง ตามเส้น moving average ที่ตัดลง โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1853-1870

แล้วน่าจะลง ไปที่ 1800-1783 ;หรือลงก่อนแล้วขึ้น

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd 1.4521 ขึ้นจากเมื่อวาน 1.4428 , slow sto.92, RSI 58,

Macd ขึ้น, moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1.4557--1.4576--

1.4594--1.4752 แล้วน่าจะลงไปที่ 1.4437--1.4418--1.4400; วันนี้มีโอกาสไปถึงทั้งแนวต้านแนวรับ 1.4437 และแนวต้าน 1.4557

 

กราฟนํามัน เดือน 1-31สค 54

แนวต้าน 103.33 104.17 105.01 / 112.10 119.30 แนวรับ 97.86 97.03 96.19 / 89.1 81.90

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1853-1870 แล้วน่าจะลง ไปที่ 1800-1784 ;

วันนี้มีโอกาสไปถึงแนวต้านและแนวรับ

 

แกปแรกที่ 1664-1682 ยังไม่ปิด คงต้องใช้เวลา นานเท่าไรเดาไม่ได้เหมือนกัน

ติดตามต่อไปครับ

 

(แนวต้านรายเดือนอยู่ที่ 1685 1703 1720.7 / 1870.7 แนวรับ 1570.7 1553 1535.3 / 1385.3 )

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอจุด 1 ที่ 1640-1650 / จุด2 ที่ 1520-1530

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted 30 �ԧ�Ҥ� 2011 - 04:17 PM

emoticon-0022.gif สวัสดีครับ คุณtamama คุณ Yoko และทุกท่าน

 

เมื่อ 29สค54 ทองขึ้นไปสุดที่ 1838 ลงสุดที่ 1775 เปิด 1836 มาปิดที่ 1788 รวมปิดลบ -48

ราคาตอนนี้ 1797 หรือ 25450/25550 ราคาลง 300 จากเมื่อวาน , /ค่าดอล 73.80 ราคาขึ้นจากเมื่อวาน 73.60

เงินดอลอ่อน บาทแข็ง วันนี้ประมาณ 29.92 บาทต่อดอล/ ค่ายูโรต่อดอล 1.4474 ลงจากเมิ่อวาน 1.4526

/ นํามัน 87.16 ขึ้นจากเมื่อวาน 85.54 / เวลา 2.59 pm

 

แนวต้าน 1799 1806.5 1813.9 / 1876.9 แนวรับ 1751 1743.5 1736.1 / 1673.1

 

กราฟทองรายวัน slow sto.48, RSI 57, Macd ลง, moving average ลง

โดยรวมแนวโน้มลง ตามเส้น moving average ที่ตัดลง โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1799-1814

แล้วน่าจะลง ไปที่ 1752-1736 ;

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd 1.4479 ลงจากเมื่อวาน 1.4521 , slow sto.81, RSI 53,

Macd ลง, moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1.4580--1.4591--

1.4601 แล้วน่าจะลงไปที่ 1.4516--1.4505--1.4495--1.4409 ; วันนี้มีโอกาสลงถึงแนวรับ 4 หรือใกล้ๆ คือใกล้ๆ 1.4409

และขึ้นไปไม่ถึงแนวต้าน 1 คือขึ้นไม่น่าถึง 1.4580 อาจมาได้ประมาณ 1.4546

 

กราฟนํามัน เดือน 1-31สค 54

แนวต้าน 103.33 104.17 105.01 / 112.10 119.30 แนวรับ 97.86 97.03 96.19 / 89.1 81.90

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1799-1814 แล้วน่าจะลง ไปที่ 1751-1736 ;

วันนี้มีโอกาสไปถึงแนวต้าน 1-3, 1799-1813 แล้วลงไปใกล้แนวรับ1 , 1751

 

แกปแรกที่ 1664-1682 ยังไม่ปิด คงต้องใช้เวลา นานเท่าไรเดาไม่ได้เหมือนกัน

ติดตามต่อไปครับ

 

(แนวต้านรายเดือนอยู่ที่ 1685 1703 1720.7 / 1870.7 แนวรับ 1570.7 1553 1535.3 / 1385.3 )

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอจุด 1 ที่ 1640-1650 / จุด2 ที่ 1520-1530

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted 30 �ԧ�Ҥ� 2011 - 04:22 PM

emoticon-0070.gif ผมขออนุญาติ นําบทความที่ลงในเว็บ G2G มาเพิ่ม ด้วยความเป็นห่วง

 

ช่วง 2-3 สัปดาห์นี้ตั้งแต่ราคามาถึง 1900 ทําให้มีราคาส่วนต่างแต่ละวันกว้างมาก 40-70 เหรียญ ทําให้เกิดความเสี่ยงสูงมาก

เรียกว่าถ้าท่านเข้าถูกทาง ก็อาจรวยในเวลาสั้นๆ แต่ถ้าเข้าผิดทาง ท่านก็มีโอกาสหมดตัวได้ง่ายๆเช่นกัน

เพื่อลดความเสี่ยง ผมคิดว่าท่านที่เล่นฟิวเจอร์หรือออนไลน์ ต้องระมัดระวังอย่างมากๆ คือควรมีเงินสํารองกันโดนลากราคาอย่างน้อย

300 เหรียญ ถ้ามากถึง 500 เหรียญ ต่อการลงทุน 1 เหรียญยิ่งดี แต่ถ้าท่านเงินทุนสํารองไม่มากพอ ผมอยากเสนอความเห็นส่วนตัว

หยุดการเทรดหรือการเล่นไว้ก่อนดีกว่า รอๆๆๆๆๆให้ทองลงสุดๆจริงแล้วเข้าซื้อ คือไม่ควรทําช้อตอีกต่อไป

แต่ไม่ใช่ราคาลงนิดหน่อยแล้วซื้อ

ถ้าต้องการกําไรและความเสี่ยงตําสุด ให้รอๆๆๆจนกว่า

เส้นกราฟรายสีปดาห์ Slow sto., ลงมาในเขตขายมากเกินคือถึง 20 เมื่อไร

ค่อยเข้าซื้อ เน้นรายสัปดาห์นะครับ ไม่ใช่รายวัน ด้วยความเป็นห่วงกลัวจะหมดตัวขาดทุนกัน แทนที่จะได้กําไร

 

โดยส่วนตัวคิดว่าการลงทุนในทองแบบแท่ง ดีที่สุดครับ กําไรน้อยไม่เท่าออนไลน์หรือฟิวเจอร์

แต่โอกาสขาดทุนหรือโอกาสหมดตัวแทบไม่มีเลย ถ้าเล่นแบบแท่งแล้วถือยาวได้เกิน 1-2 ปี

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted 31 �ԧ�Ҥ� 2011 - 04:11 PM

emoticon-0070.gifสวัสดีครับ คุณ tamama และทุกท่าน

 

เมื่อ 30สค54 ทองขึ้นไปสุดที่ 1839 ลงสุดที่ 1783 เปิด 1788 มาปิดที่ 1835 รวมปิดบวก +47

ราคาตอนนี้ 1830 หรือ 25900/2600 ราคาขค้น 350 จากเมื่อวาน , /ค่าดอล 73.94 ราคาขึ้นจากเมื่อวาน 73.80

เงินดอลอ่อน บาทแข็ง วันนี้ประมาณ 29.92 บาทต่อดอล/ ค่ายูโรต่อดอล 1.4433 ลงจากเมิ่อวาน 1.4474

/ นํามัน 89.01 ขึ้นจากเมื่อวาน 87.16 / เวลา 3.24 pm

 

แนวต้าน 1860.3 1867 1873.6 / 1929.6 แนวรับ 1817.7 1811 1804.4 / 1748.4

 

กราฟทองรายวัน slow sto.55, RSI 60, Macd ลง, moving average ลง แต่ใกล้ตัดขึ้น

โดยรวมแนวโน้มลง ตามเส้น moving average ที่ตัดลง โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1860-1873

แล้วน่าจะลง ไปที่ 1817-1804 ;

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd 1.4434 ลงจากเมื่อวาน 1.4479 , slow sto.71, RSI 53,

Macd ลง, moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1.4444--1.4461--

1.4478--1.4619 แล้วน่าจะลงไปที่ 1.4334--1.4321--1.4304 ; วันนี้มีโอกาสขึ้นถึงแนวต้าน 3-4 หรือใกล้ๆ คือใกล้ๆ

ประมาณ 1.4478-1.4619 แล้วลงไปไม่ถึงแนวรับ 1 คือขึ้นไม่น่าถึง 1.4334 อาจมาได้ประมาณ 1.4400

 

กราฟนํามัน เดือน 1-31สค 54

แนวต้าน 103.33 104.17 105.01 / 112.10 119.30 แนวรับ 97.86 97.03 96.19 / 89.1 81.90

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1860-1873 แล้วน่าจะลง ไปที่ 1817-1804 ;

แต่เนื่องจากราย 4 ชม ค่า slow sto., อยู่ในเขตซื้อมากเกิน อาจขึ้นมาสุดได้ที่ 1845 แล้วลงไปที่ 1804-1810

วันนี้อาจจะปิดลบคือปิดตํากว่า 1835 ถ้าวันนี้ปิดลบได้จริง พรุ่งนี้ (หมายถึงเดือนหน้า กย54) น่าจะขึ้นต่อไปที่จุดยอดเดิม 1911

 

แกปแรกที่ 1664-1682 ยังไม่ปิด คงต้องใช้เวลา นานเท่าไรเดาไม่ได้เหมือนกัน

ติดตามต่อไปครับ

 

(แนวต้านรายเดือนอยู่ที่ 1685 1703 1720.7 / 1870.7 แนวรับ 1570.7 1553 1535.3 / 1385.3 )

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอจุด 1 ที่ 1660-1670 / จุด2 ที่ 1600-1610

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted 02 �ѹ��¹ 2011 - 04:23 PM

emoticon-0083.gifสวัสดีครับ คุณ tamama คุณ Yoko และทุกท่าน

 

เมื่อ 1กย54 ทองขึ้นไปสุดที่ 1830 ลงสุดที่ 1813 เปิด 1824 มาปิดที่ 1825 รวมปิดบวก +1

ราคาตอนนี้ 1849 หรือ 26150/26250 ราคาขึ้น 350 จากเมื่อวาน , /ค่าดอล 74.56 ราคาขึ้นจากเมื่อวาน 74.39

เงินดอลอ่อน บาทแข็ง วันนี้ประมาณ 29.85 บาทต่อดอล/ ค่ายูโรต่อดอล 1.4241 ลงจากเมิ่อวาน 1.4300

/ นํามัน 88.34 ลงจากเมื่อวาน 88.43 / เวลา 3.09 pm

 

แนวต้าน 1836.4 1838.5 1840.5 / 1857.5 แนวรับ 1823.6 1821.5 1819.5 / 1802.5

 

กราฟทองรายวัน slow sto.62, RSI 62, Macd ขึ้น, moving average ขึ้น

โดยรวมแนวโน้มขึ้น ตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1836-1841

แล้วน่าจะลง ไปที่ 1824-1820 ;

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd 1.4239 ลงจากเมื่อวาน 1.4306 , slow sto.20, RSI 43,

Macd ลง, moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1.4281--1.4301--

1.4321--1.4490 แล้วน่าจะลงไปที่ 1.4153--1.4133--1.4113 ; วันนี้มีโอกาสขึ้นถึงแนวต้าน2-3, 1.4301-1.4321

แต่อาจลงไม่ถึงแนวรับ 1.4153 อาจลงมาได้ประมาณ 1.4200

 

 

กราฟนํามัน เดือน 1-30กย 54

แนวต้าน xxx แนวรับ xxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1836-1840 แล้วน่าจะลง ไปที่ 1824-1820 ;

วันนี้ทิศทางทองเปลี่ยนเป็นขึ้นมีจุดหมายตามกราฟรายวันที่ 1886 ในการขึ้นรอบนี้ แต่อาจไปไกลถึง 2027 ตามแนวต้านรายเดือน

 

แกปแรกที่ 1664-1682 ยังไม่ปิด คงต้องใช้เวลา นานเท่าไรเดาไม่ได้เหมือนกัน

ติดตามต่อไปครับ

 

(แนวต้านรายเดือนอยู่ที่ 2027.5 2063.5 2099.4 / 2404.4 แนวรับ 1794.5 1758.5 1722.6 / 1417.6 )

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอจุด 1 ที่ 1710-1720 / จุด2 ที่ 1600-1610

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted 05 �ѹ��¹ 2011 - 03:49 PM

emoticon-0083.gif สวัสดีครับ คุณ tamama และทุกท่าน

 

เมื่อ 2กย54 ทองขึ้นไปสุดที่ 1884 ลงสุดที่ 1824 เปิด 1825 มาปิดที่ 1882 รวมปิดบวก 57

ราคาตอนนี้ 1892 หรือ 26650/26750 ราคาขึ้น 500 จากเมื่อวาน , /ค่าดอล 74.94 ราคาขึ้นจากเมื่อวาน 74.56

เงินดอลอ่อน บาทแข็ง วันนี้ประมาณ 29.84 บาทต่อดอล/ ค่ายูโรต่อดอล 1.4142 ลงจากเมิ่อวาน 1.4241

/ นํามัน 85.21 ลงจากเมื่อวาน 88.34 / เวลา 3.07 pm

 

แนวต้าน 1906.9 1914 1921 / 1981 แนวรับ 1861.1 1854 1847 / 1787

 

กราฟทองรายวัน slow sto.78, RSI 66, Macd ขึ้น, moving average ขึ้น

โดยรวมแนวโน้มขึ้น ตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1906-1921

แล้วน่าจะลง ไปที่ 1850-1862 ; หรือลงก่อนแล้วขึ้น

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd 1.4139 ลงจากเมื่อวาน 1.4239 , slow sto.6, RSI 39,

Macd ลง, moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1.4216--1.4230--

1.4243--1.4359 แล้วน่าจะลงไปที่ 1.4128--1.4114--1.4101 ; วันนี้มีโอกาสขึ้นถึงแนวต้าน2-3, 1.4230-1.4243

และลงถึงแนวรับแรก 1.4128

 

 

กราฟนํามัน เดือน 1-30กย 54

แนวต้าน xxx แนวรับ xxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1906-1921 แล้วน่าจะลง ไปที่ 1862-1848 ;หรือลงก่อนแล้วขึ้น

 

วันนี้ทิศทางทองเปลี่ยนเป็นขึ้นมีจุดหมายตามกราฟรายวันที่ 1886 ในการขึ้นรอบนี้ แต่อาจไปไกลถึง 2027 ตามแนวต้านรายเดือน

 

แกปแรกที่ 1664-1682 ยังไม่ปิด คงต้องใช้เวลา นานเท่าไรเดาไม่ได้เหมือนกัน

ติดตามต่อไปครับ

 

(แนวต้านรายเดือนอยู่ที่ 2027.5 2063.5 2099.4 / 2404.4 แนวรับ 1794.5 1758.5 1722.6 / 1417.6 )

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอจุด 1 ที่ 1810-1820 / จุด2 ที่ 1710-1720

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted 06 �ѹ��¹ 2011 - 04:07 PM

emoticon-0083.gif สวัสดีครับ คุณ tamama และทุกท่าน

 

เมื่อ 5กย54 ทองขึ้นไปสุดที่ 1903 ลงสุดที่ 1874 เปิด 1877 มาปิดที่ 1901 รวมปิดบวก +24

ราคาตอนนี้ 1909 หรือ 27250/27350 ราคาขึ้น 600 จากเมื่อวาน , /ค่าดอล 75.16 ราคาขึ้นจากเมื่อวาน 74.94

เงินดอลอ่อน บาทแข็ง วันนี้ประมาณ 29.94 บาทต่อดอล/ ค่ายูโรต่อดอล 1.4093 ลงจากเมิ่อวาน 1.4142

/ นํามัน 84.18 ลงจากเมื่อวาน 85.21 / เวลา 2.40 pm

 

แนวต้าน 1914 1917.5 1920.9 / 1949.9 แนวรับ 1892 1888.5 1885.1 / 1866.1

 

กราฟทองรายวัน slow sto.91, RSI 67, Macd ขึ้น, moving average ขึ้น

โดยรวมแนวโน้มขึ้น ตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1914-1921

แล้วน่าจะลง ไปที่ 1892-1885 ; หรือลงก่อนแล้วขึ้น

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd 1.4096 ลงจากเมื่อวาน 1.4139 , slow sto.7, RSI 38,

Macd ลง, moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1.4097--1.4112--

1.4126--1.4246 แล้วน่าจะลงไปที่ 1.4007--1.4992--1.4978 ; วันนี้มีโอกาสขึ้นถึงแนวต้าน2-3, 1.4112-1.4126

และลงใกล้แนวรับแรก 1.4036

 

กราฟนํามัน เดือน 1-30กย 54

แนวต้าน xxx แนวรับ xxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1914-1921 แล้วน่าจะลง ไปที่ 1892-1885 ;หรือลงก่อนแล้วขึ้น

 

วันนี้กราฟราย 4 ชม ค่า RSI ขึ้นถึง 78 อยู่ในเขตซื้อมากเกิน วันนี้อาจลงมาถึงแนวรับราย 4 ชม ที่ 1861 หรืออาจทะลุลงถึง

1796 ได้

 

แกปแรกที่ 1664-1682 ยังไม่ปิด คงต้องใช้เวลา นานเท่าไรเดาไม่ได้เหมือนกัน

ติดตามต่อไปครับ

 

(แนวต้านรายเดือนอยู่ที่ 2027.5 2063.5 2099.4 / 2404.4 แนวรับ 1794.5 1758.5 1722.6 / 1417.6 )

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอจุด 1 ที่ 1710-1720 / จุด2 ที่ 1600-1610

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted 07 �ѹ��¹ 2011 - 04:48 PM

emoticon-0083.gifสวัสดีครับคุณ tamama คุณ Yoko และทุกท่าน

 

เมื่อ 6กย54 ทองขึ้นไปสุดที่ 1920 ลงสุดที่ 1862 เปิด 1902 มาปิดที่ 1874 รวมปิดลบ -28

ราคาตอนนี้ 1844 หรือ 26300/26400 ราคาลง 600 จากเมื่อวาน , /ค่าดอล 75.46 ราคาขึ้นจากเมื่อวาน 75.16

เงินดอลแข็ง บาทอ่อน วันนี้ประมาณ 30.14 บาทต่อดอล/ ค่ายูโรต่อดอล 1.4085 ลงจากเมิ่อวาน 1.4093

/ นํามัน 86.98 ขึ้นจากเมื่อวาน 84.18 / เวลา 3.02 pm

 

แนวต้าน 1884.1 1881 1897.8 / 1955.8 แนวรับ 1839.9 1833 1826.2 / 1768.2

 

กราฟทองรายวัน slow sto.79, RSI 57, Macd ลง, moving average ขึ้น

โดยรวมแนวโน้มขึ้น ตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1884-1897

แล้วน่าจะลง ไปที่ 1840-1826 ; หรือลงก่อนแล้วขึ้น

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd 1.4102 ขึ้นจากเมื่อวาน 1.4096 , slow sto.11, RSI 40,

Macd ลง, moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1.4074--1.4109--

1.4143--1.4437 แล้วน่าจะลงไปที่ 1.3850--1.3815--1.3781 ; วันนี้มีโอกาสขึ้นถึงแนวต้าน2-3, 1.4109-1.4143

และลงใกล้แนวรับแรก 1.3850 หรืออาจลงได้ประมาณ 1.3962

 

กราฟนํามัน เดือน 1-30กย 54

แนวต้าน xxx แนวรับ xxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1884-1897 แล้วน่าจะลง ไปที่ 1840-1826 ;หรือลงก่อนแล้วขึ้น

 

เมื่อวานกราฟราย 4 ชม ค่า RSI ขึ้นถึง 78 อยู่ในเขตซื้อมากเกิน วันนี้ลงมาถึงแนวรับราย 4 ชม ที่ 1826 เรียบร้อย อาจจะขึ้นต่อไปที่แนวต้าน

1874 อีกครั้ง แล้วอาจลงยาวตามกราฟรายวัน ถ้าลงผ่าน 1819 ได้ ก็จะลงต่อไปที่ 1728 โอกาสการลงไปที่ 1728 ตามกราฟรายวัน

มี 50% แต่ไม่ใช่วันนี้ อาจจะอีก 1-4 วัน แต่โอกาสมี 50%

 

แกปแรกที่ 1664-1682 ยังไม่ปิด คงต้องใช้เวลา นานเท่าไรเดาไม่ได้เหมือนกัน ถ้าพวกเราเผลอๆลืมเรื่องแกปนี้เมื่อไร

เมื่อนั้นแกปอาจจะถูกปิดได้ ถ้าแกปไม่ปิด โอกาสที่ทองจะขึ้นต่อไปยาวๆแบบมั่นคงที่ 2000 ก็จะเกิดยาก นอกจากมาปืดแกปก่อน

ติดตามต่อไปครับ

 

(แนวต้านรายเดือนอยู่ที่ 2027.5 2063.5 2099.4 / 2404.4 แนวรับ 1794.5 1758.5 1722.6 / 1417.6 )

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอจุด 1 ที่ 1730-1740 / จุด2 ที่ 1620-1640

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted 08 �ѹ��¹ 2011 - 04:36 PM

emoticon-0083.gif สวัสดีครับ คุณtamama และทุกท่าน

 

เมื่อ 7กย54 ทองขึ้นไปสุดที่ 1880 ลงสุดที่ 1792 เปิด 1871 มาปิดที่ 1817 รวมปิดลบ -54

ราคาตอนนี้ 1837 หรือ 26100/26200 ราคาลง 200 จากเมื่อวาน , /ค่าดอล 75.57 ราคาขึ้นจากเมื่อวาน 75.46

เงินดอลแข็ง บาทอ่อน วันนี้ประมาณ 29.93 บาทต่อดอล/ ค่ายูโรต่อดอล 1.4073 ลงจากเมิ่อวาน 1.4085

/ นํามัน 88.84 ขึ้นจากเมื่อวาน 86.98 / เวลา 3.21 pm

 

แนวต้าน 1825.6 1836 1846.3 / 1934.3 แนวรับ 1758.4 1748 1737.7 / 1649.7

 

กราฟทองรายวัน slow sto.64, RSI 56, Macd ลง, moving average ขึ้น

โดยรวมแนวโน้มขึ้น ตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1825-1846

แล้วน่าจะลง ไปที่ 1758-1737 ; โดยน่าจะขึ้นไปถึงต้าน 2-3 , 1836-1846 แล้วลงประมาณ 1790

ไม่ถึงแนวรับเนื่องจากราย 4 ชม ลงสุดแล้วน่าจะรีบาวร์ขึ้น

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd 1.4067 ลงจากเมื่อวาน 1.4102 , slow sto.14, RSI 38,

Macd ลง, moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1.4193--1.4209--

1.4225 แล้วน่าจะลงไปที่ 1.4087--1.4071--1.4055--1.3916 ; วันนี้มีโอกาสลงถึงแนวรับ 4, 1.3916

ส่วนแนวต้านน่าจะมาได้ประมาณ 1.4087--1.4101

 

กราฟนํามัน เดือน 1-30กย 54

แนวต้าน xxx แนวรับ xxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1825-1846 แล้วน่าจะลง ไปที่ 1758-1738 ;

โดยน่าจะขึ้นไปถึงต้าน 2-3 , 1836-1846 แล้วลงประมาณ 1790 ไม่ถึงแนวรับ 1758 เนื่องจากราย 4 ชม ลงสุดแล้วน่าจะรีบาวร์ขึ้น

 

เมื่อวานกราฟราย 4 ชม ลงมาถึงแนวรับราย 4 ชม ที่ 1792 เรียบร้อย อาจจะรีบาวร์ขึ้นต่อไปที่แนวต้าน

1864 อีกครั้ง แล้วอาจลงยาวตามกราฟรายวัน ถ้าลงผ่าน 1819 ได้ ก็จะลงต่อไปที่ 1728 โอกาสการลงไปที่ 1728 ตามกราฟรายวัน

มี 50% แต่ไม่ใช่วันนี้ อาจจะอีก 1-4 วัน แต่โอกาสมี 50%

 

แกปแรกที่ 1664-1682 ยังไม่ปิด คงต้องใช้เวลา นานเท่าไรเดาไม่ได้เหมือนกัน ถ้าพวกเราเผลอๆลืมเรื่องแกปนี้เมื่อไร

เมื่อนั้นแกปอาจจะถูกปิดได้ ถ้าแกปไม่ปิด โอกาสที่ทองจะขึ้นต่อไปยาวๆแบบมั่นคงที่ 2000 ก็จะเกิดยาก นอกจากมาปืดแกปก่อน

ติดตามต่อไปครับ

 

(แนวต้านรายเดือนอยู่ที่ 2027.5 2063.5 2099.4 / 2404.4 แนวรับ 1794.5 1758.5 1722.6 / 1417.6 )

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอจุด 1 ที่ 1730-1740 / จุด2 ที่ 1620-1640

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted 09 �ѹ��¹ 2011 - 04:19 PM

emoticon-0082.gif สวัสดีครับ คุณ Yoko คุณ tamama และทุกท่าน

 

เมื่อ 8กย54 ทองขึ้นไปสุดที่ 1870 ลงสุดที่ 1813 เปิด 1816 มาปิดที่ 1869 รวมปิดบวก +53

ราคาตอนนี้ 1879 หรือ 26550/26650 ราคาขึ้น 400 จากเมื่อวาน , /ค่าดอล 76.31 ราคาขึ้นจากเมื่อวาน 75.57

เงินดอลแข็ง บาทอ่อน วันนี้ประมาณ 29.95 บาทต่อดอล/ ค่ายูโรต่อดอล 1.3869 ลงจากเมิ่อวาน 1.4073

/ นํามัน 88.63 ลงจากเมื่อวาน 88.84 / เวลา 3.12 pm

 

แนวต้าน 1891.7 1898.5 1905.2 / 1962.2 แนวรับ 1848.3 1841.5 1834.8 / 1777.8

 

กราฟทองรายวัน slow sto.70, RSI 60, Macd ขึ้น, moving average ขึ้น

โดยรวมแนวโน้มขึ้น ตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1891-1905

แล้วน่าจะลง ไปที่ 1849-1834 ; โดยวันนี้น่าจะลงถึงหรือไปถึงใกล้ๆทั้งแนวรับ แนวต้าน 1849/ 1892

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd 1.3861 ลงจากเมื่อวาน 1.4067 , slow sto.7, RSI 31,

Macd ลง, moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1.3948--1.3975--

1.4002 แล้วน่าจะลงไปที่ 1.3772--1.3745--1.3718 ; วันนี้มีโอกาสไปถึงแนวต้าน 1-2 , 1.3948-1.3975 ,

และแนวรับที่ 1.3772--1.3799

 

กราฟนํามัน เดือน 1-30กย 54

แนวต้าน xxx แนวรับ xxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1891-1905 แล้วน่าจะลง ไปที่ 1849-1835 ;

โดยวันนี้น่าจะลงถึงหรือไปถึงใกล้ๆทั้งแนวรับ แนวต้าน 1849/ 1892

 

แกปแรกที่ 1664-1682 ยังไม่ปิด คงต้องใช้เวลา นานเท่าไรเดาไม่ได้เหมือนกัน ถ้าพวกเราเผลอๆลืมเรื่องแกปนี้เมื่อไร

เมื่อนั้นแกปอาจจะถูกปิดได้ ถ้าแกปไม่ปิด โอกาสที่ทองจะขึ้นต่อไปยาวๆแบบมั่นคงที่ 2000 ก็จะเกิดยาก นอกจากมาปืดแกปก่อน

ติดตามต่อไปครับ

 

(แนวต้านรายเดือนอยู่ที่ 2027.5 2063.5 2099.4 / 2404.4 แนวรับ 1794.5 1758.5 1722.6 / 1417.6 )

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอจุด 1 ที่ 1740-1750 / จุด2 ที่ 1620-1640

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted 12 �ѹ��¹ 2011 - 03:50 PM

emoticon-0102.gif สวัสดีครับ คุณ tamama คุณ Yoko และทุกท่าน

 

เมื่อ 9กย54 ทองขึ้นไปสุดที่ 1885 ลงสุดที่ 1823 เปิด 1869 มาปิดที่ 1855 รวมปิดลบ -14

ราคาตอนนี้ 1842 หรือ 26250/26350 ราคาลง 300 จากเมื่อวาน , /ค่าดอล 77.41 ราคาขึ้นจากเมื่อวาน 76.31

เงินดอลแข็ง บาทอ่อน วันนี้ประมาณ 30.05 บาทต่อดอล/ ค่ายูโรต่อดอล 1.3594 ลงจากเมิ่อวาน 1.3869

/ นํามัน 85.27 ลงจากเมื่อวาน 88.63 / เวลา 3.12 pm

 

แนวต้าน 1846.6 1854 1871.3 / 1923.3 แนวรับ 1799.4 1792 1784.7 / 1712.7

 

กราฟทองรายวัน slow sto.70, RSI 60, Macd ลง, moving average ลง

โดยรวมแนวโน้มลง ตามเส้น moving average ที่ตัดลง โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1846-1871

แล้วน่าจะลง ไปที่ 1785-1800 ; โดยวันนี้อาจขึ้นถึง 1920 ถ้าภาวะกระทิงยังไม่จบ แต่ถ้ากระทิง

จบแล้วเข้าภาวะ sideway หรือทิศทางไม่แน่นอน ราคาก็น่าจะอยู่ที่ 1800-1870

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd 1.3594 ลงจากเมื่อวาน 1.3861 , slow sto.5, RSI 25,

Macd ลง, moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1.3742--1.3779--

1.3815--1.4121 แล้วน่าจะลงไปที่ 1.3510--1.3473--1.3437 ; วันนี้มีโอกาสไปถึงแนวต้าน 1-3 , 1.3742-1.3815 ,

และแนวรับที่ 1.3510

 

กราฟนํามัน เดือน 1-30กย 54

แนวต้าน xxx แนวรับ xxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1846-1872 แล้วน่าจะลง ไปที่ 1785-1800 ;

โดยวันนี้ถ้าภาวะกระทิงยังไม่จบอาจขึ้นถึง 1920 แต่ถ้ากระทิงจบแล้วเข้าภาวะ sideway หรือทิศทางไม่แน่นอน

ราคาก็น่าจะอยู่ที่ 1800-1870

 

แกปแรกที่ 1664-1682 ยังไม่ปิด คงต้องใช้เวลา นานเท่าไรเดาไม่ได้เหมือนกัน ถ้าพวกเราเผลอๆลืมเรื่องแกปนี้เมื่อไร

เมื่อนั้นแกปอาจจะถูกปิดได้ ถ้าแกปไม่ปิด โอกาสที่ทองจะขึ้นต่อไปยาวๆแบบมั่นคงที่ 2000 ก็จะเกิดยาก นอกจากมาปืดแกปก่อน

ติดตามต่อไปครับ

 

(แนวต้านรายเดือนอยู่ที่ 2027.5 2063.5 2099.4 / 2404.4 แนวรับ 1794.5 1758.5 1722.6 / 1417.6 )

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอจุด 1 ที่ 1750-1760 / จุด2 ที่ 1620-1640

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted 13 �ѹ��¹ 2011 - 03:12 PM

emoticon-0083.gif สวัสดีครับ คุณ tamama คุณ Yoko และทุกท่าน

 

เมื่อ 12กย54 ทองขึ้นไปสุดที่ 1862 ลงสุดที่ 1800 เปิด 1861 มาปิดที่ 1814 รวมปิดลบ -47

ราคาตอนนี้ 1823 หรือ 26100/26200 ราคาลง 150 จากเมื่อวาน , /ค่าดอล 77.35 ราคาลงจากเมื่อวาน 77.41

เงินดอลแข็ง บาทอ่อน วันนี้ประมาณ 30.07 บาทต่อดอล/ ค่ายูโรต่อดอล 1.3611 ขึ้นจากเมิ่อวาน 1.3594

/ นํามัน 88.33 ขึ้นจากเมื่อวาน 85.27 / เวลา 2.38 pm

 

แนวต้าน 1823.6 1831 1838.3 / 1900.3 แนวรับ 1776.4 1769 1761.7 / 1699.7

 

กราฟทองรายวัน slow sto.58, RSI 53, Macd ลง, moving average ลง

โดยรวมแนวโน้มลง ตามเส้น moving average ที่ตัดลง โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1823-1838

แล้วน่าจะลง ไปที่ 1762-1776 ; เมือวานขึ้นไม่ถึง 1900 แสดงว่าภาวะกระทิงน่าจะจบแล้ว และเสน MA

2 เส้น ราย 5 ตัดกับราย 10 แล้ว บ่งชี้ว่าทิศทางน่าจะลงต่อไปที่จุดหมาย 1757

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd 1.3614 ขึ้นจากเมื่อวาน 1.3594 , slow sto.8, RSI 27,

Macd ลง, moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1.3758--1.3780--

1.3801 แล้วน่าจะลงไปที่ 1.3616--1.3594--1.3573--1.3387 ; วันนี้มีโอกาสไปถึงแนวรับ 1-3 , 1.3616-1.3573 ,

และแนวต้านที่ 1.3687--1.3758

 

กราฟนํามัน เดือน 1-30กย 54

แนวต้าน xxx แนวรับ xxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1823-1838 แล้วน่าจะลง ไปที่ 1762-1776 ;

เมือวานขึ้นไม่ถึง 1900 แสดงว่าภาวะกระทิงน่าจะจบแล้ว และเสน MA

2 เส้น ราย 5 ตัดกับราย 10 แล้ว บ่งชี้ว่าทิศทางน่าจะลงต่อไปที่จุดหมาย 1757

 

แกปแรกที่ 1664-1682 ยังไม่ปิด คงต้องใช้เวลา นานเท่าไรเดาไม่ได้เหมือนกัน ถ้าพวกเราเผลอๆลืมเรื่องแกปนี้เมื่อไร

เมื่อนั้นแกปอาจจะถูกปิดได้ ถ้าแกปไม่ปิด โอกาสที่ทองจะขึ้นต่อไปยาวๆแบบมั่นคงที่ 2000 ก็จะเกิดยาก นอกจากมาปืดแกปก่อน

ติดตามต่อไปครับ

วันนี้แนวโน้มเปลี่ยนเป็นลง ทําให้โอกาสการลงรอบนี้อาจไปถึง 1664-1682 เพื่อปิดแกปได้

 

(แนวต้านรายเดือนอยู่ที่ 2027.5 2063.5 2099.4 / 2404.4 แนวรับ 1794.5 1758.5 1722.6 / 1417.6 )

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอจุด 1 ที่ 1750-1760 / จุด2 ที่แกป 1664-1682 / จุด 3 , 1560-1590

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted 14 �ѹ��¹ 2011 - 03:16 PM

emoticon-0037.gif สวัสดีครับ คุณ tamama คุณ Yoko และทุกท่าน

 

เมื่อ 13กย54 ทองขึ้นไปสุดที่ 1843 ลงสุดที่ 1794 เปิด 1813 มาปิดที่ 1833 รวมปิดบวก +20

ราคาตอนนี้ 1827 หรือ 26100/26200 ราคาเท่าเมื่อวาน , /ค่าดอล 77.19 ราคาลงจากเมื่อวาน 77.35

เงินดอลแข็ง บาทอ่อน วันนี้ประมาณ 30.22 บาทต่อดอล/ ค่ายูโรต่อดอล 1.3667 ขึ้นจากเมิ่อวาน 1.3611

/ นํามัน 89.56 ขึ้นจากเมื่อวาน 88.33 / เวลา 2.37 pm

 

แนวต้าน 1861.7 1867.5 1872.2 / 1912.5 แนวรับ 1824.3 1818.5 1812.8 / 1773.5

 

กราฟทองรายวัน slow sto.52, RSI 53, Macd ลง, moving average ลง

โดยรวมแนวโน้มลง ตามเส้น moving average ที่ตัดลง โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1861-1872

แล้วน่าจะลง ไปที่ 1812-1824 ; ถ้าวันนี้ไม่สามารถขึ้นเกิน 1853 ไปที่แนวต้าน 1861 ได้

คือมาสูงสุดได้ตํากว่า 1853 ก็น่าจะยืนยันได้ว่ากระทิงรอบนี้จบลงแล้ว และมีโอกาสที่จะค่อยๆไหลลงไปที่ 1757 แนวรับแรกของกราฟรายวัน

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd 1.3656 ขึ้นจากเมื่อวาน 1.3614 , slow sto.15, RSI 30,

Macd ลง, moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1.3821--1.3844--

1.3866--1.4058 แล้วน่าจะลงไปที่ 1.3675--1.3652--1.3630--1.3438 ; วันนี้มีโอกาสไปถึงแนวรับ 2-3 , 1.3652--1.3438 , และแนวต้านน่าจะมาได้ประมาณ 1.3748

 

 

กราฟนํามัน เดือน 1-30กย 54

แนวต้าน xxx แนวรับ xxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1861-1872 แล้วน่าจะลง ไปที่ 1812-1824 ;

ข้อสังเกตุ ถ้าจบภาวะกระทิงแน่นอนแล้ว ราคาวันนี้จะขึ้นได้ไม่เกิน 1853 และจะลงต่อไปที่ 1800

 

แกปแรกที่ 1664-1682 ยังไม่ปิด คงต้องใช้เวลา นานเท่าไรเดาไม่ได้เหมือนกัน ถ้าพวกเราเผลอๆลืมเรื่องแกปนี้เมื่อไร

เมื่อนั้นแกปอาจจะถูกปิดได้ ถ้าแกปไม่ปิด โอกาสที่ทองจะขึ้นต่อไปยาวๆแบบมั่นคงที่ 2000 ก็จะเกิดยาก นอกจากมาปืดแกปก่อน

ติดตามต่อไปครับ

วันนี้แนวโน้มเปลี่ยนเป็นลง ทําให้โอกาสการลงรอบนี้อาจไปถึง 1664-1682 เพื่อปิดแกปได้

 

(แนวต้านรายเดือนอยู่ที่ 2027.5 2063.5 2099.4 / 2404.4 แนวรับ 1794.5 1758.5 1722.6 / 1417.6 )

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอจุด 1 ที่ 1760-1770 / จุด2 ที่แกป 1664-1682 / จุด 3 , 1560-1590

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted 16 �ѹ��¹ 2011 - 11:39 AM

emoticon-0068.gifสวัสดีครับ คุณ tamama คุณ Yoko คุณ jean และทุกท่าน

 

เมื่อ 15กย54 ทองขึ้นไปสุดที่ 1826 ลงสุดที่ 1772 เปิด 1820 มาปิดที่ 1788 รวมปิดลบ -32

ราคาตอนนี้ 1775 หรือ 25500/25600 ราคาลง 500 บาทจากเมื่อวาน , /ค่าดอล 76.40 ราคาลงจากเมื่อวาน 76.96

เงินดอลแข็ง บาทอ่อน วันนี้ประมาณ 30.22 บาทต่อดอล/ ค่ายูโรต่อดอล 1.3851 ขึ้นจากเมิ่อวาน 1.3728

/ นํามัน 89.37 ขึ้นจากเมื่อวาน 88.19 / เวลา 9.35 pm

 

แนวต้าน 1792.6 1799 1805.3 / 1864.3 แนวรับ 1751.4 1745 1738.7 / 1704.7

 

กราฟทองรายวัน slow sto.17, RSI 46, Macd ลง, moving average ลง

โดยรวมแนวโน้มลง ตามเส้น moving average ที่ตัดลง โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1792-1805

แล้วน่าจะลง ไปที่ 1739-1752 ; วันนี้น่าจะขึ้นก่อนไปที่ 1790-1813 แล้วลงไปที่ 1739-1750

ท่านที่รอซื้อแบบแท่ง แบ่งเงินไว้ 3 ส่วน

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd 1.3852 ลงจากเมื่อวาน 1.3932 , slow sto.33, RSI 41,

Macd ขึ้น, moving average ตัดขึ้น แต่ราย 4 ชม เริ่มตัดลง อาจมีการลงมาปรับฐาน แล้วขึ้นต่อ แนวโน้ม ขึ้น

โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1.4029--1.4057--1.4085 แล้วน่าจะลงไปที่ 1.3849--1.3821--1.3793--1.3556

; วันนี้มีโอกาสไปถึงแนวรับ 2-4 , 1.3821--1.3556 , และแนวต้านน่าจะมาได้ประมาณ 1.3939

 

กราฟนํามัน เดือน 1-30กย 54

แนวต้าน xxx แนวรับ xxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1790-1813 แล้วน่าจะลง ไปที่ 1739-1752 ;

เขียนได้ประมาณ 25 นาที่ ราคาลงจาก 1774 มาที่ 1764 จากกราฟรายวันยังลงได้อีกที่ 1747-1755

 

ท่านที่รอซื้อแบบแท่ง มีข้อเสนอแนะ แบ่งเงิน 3 ส่วน

1) ส่วนแรกซื้อที่ 1750-1765 ;วันนี้น่าจะลงถึง ให้ซื้อแล้ว ไปออกที่ราคา 1812 , ถ้าซื้อแล้วทองลงต่อก็ถือยาว

แต่จากกราฟราย 4 ชม ลงสุดแล้ว น่าจะมีรีบาวร์ขึ้นไปที่ 1794 หรือ 1812

2) ซื้อที่แกป ราคา 1664-1682

3) ซื้อที่ 1500-1520 ราคานี้อาจมาถึงได้ เพราะกราฟรายวันเกิดรูป double top ( ยอดที่ 1911 ฐานที่ 1702 )

ราคาอาจลงถึง 1500-1520

 

ส่วนแบบฟิวเจอร์ ถ้าต้องการแบบปลอดภัยที่สุด รอซื้อที่ 1500-1520 แล้วถือยาว หรือปลอดภัยน้อยลงก็รอซื้อที่แกป

1664-1682

 

ส่วนออนไลน์ ตอนนี้ซ้อตอย่างเดียวที่แนวต้าน ออกเมื่อมีก๋าไร จนกว่าทิศทางเปลี่ยนเป็นขึ้นค่อยเข้าซื้อ

 

แกปแรกที่ 1664-1682 ยังไม่ปิด คงต้องใช้เวลา นานเท่าไรเดาไม่ได้เหมือนกัน ถ้าพวกเราเผลอๆลืมเรื่องแกปนี้เมื่อไร

เมื่อนั้นแกปอาจจะถูกปิดได้ ถ้าแกปไม่ปิด โอกาสที่ทองจะขึ้นต่อไปยาวๆแบบมั่นคงที่ 2000 ก็จะเกิดยาก นอกจากมาปืดแกปก่อน

ติดตามต่อไปครับ

วันนี้แนวโน้มเปลี่ยนเป็นลง ทําให้โอกาสการลงรอบนี้อาจไปถึง 1664-1682 เพื่อปิดแกปได้

 

(แนวต้านรายเดือนอยู่ที่ 2027.5 2063.5 2099.4 / 2404.4 แนวรับ 1794.5 1758.5 1722.6 / 1417.6 )

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอจุด 1 ที่ 1760-1770 / จุด2 ที่แกป 1664-1682 / จุด 3 , 1560-1590

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted 19 �ѹ��¹ 2011 - 01:24 PM

emoticon-0083.gif สวัสดีครับ คุณ tamama คุณ Yoko คุณ jeang และทุกท่าน

 

เมื่อ 16กย54 ทองขึ้นไปสุดที่ 1821 ลงสุดที่ 1762 เปิด 1787 มาปิดที่ 1811 รวมปิดบวก +24

ราคาตอนนี้ 1824 หรือ 26150/26250 ราคาขึ้น 650 บาทจากเมื่อวาน , /ค่าดอล 77.15 ราคาลงจากเมื่อวาน 76.40

เงินดอลแข็ง บาทอ่อน วันนี้ประมาณ 30.32 บาทต่อดอล/ ค่ายูโรต่อดอล 1.3662 ลงจากเมิ่อวาน 1.3851

/ นํามัน 86.84 ขึ้นจากเมื่อวาน 89.37 / เวลา 10.14 am

 

แนวต้าน 1843.5 1850.5 1857.4 / 1916.4 แนวรับ 1798.5 1791.5 1784.6 / 1725.6

 

กราฟทองรายวัน slow sto.27, RSI 53, Macd ลง, moving average ลง

โดยรวมแนวโน้มลง ตามเส้น moving average ที่ตัดลง โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1843-1857

แล้วน่าจะลง ไปที่ 1785-1799 ;

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd 1.3670 ลงจากเมื่อวาน 1.3852 , slow sto.26, RSI 35,

Macd ลง, moving average ตัดขึ้น แต่ราย 4 ชม เริ่มตัดลง อาจมีการลงมาปรับฐาน แล้วขึ้นต่อ แนวโน้ม ขึ้น

โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1.3805--1.3819--1.3833--1.3954 แล้วน่าจะลงไปที่ 1.3713--1.3699--1.3685--1.3564

;มีแกป gap รายวันที่ราคา 1.3709--1.3759 เป็นแกปชนิกไหนยังบอกไม่ได้ ขอเวลาดูต่ออีก 2-3 ชม ในตอนนี้อาจเป็น

common gap แกปธรรมดาก็ได้

 

กราฟนํามัน เดือน 1-30กย 54

แนวต้าน xxx แนวรับ xxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1843-1857 แล้วน่าจะลง ไปที่ 1785-1799 ;

ข้อสังเกตุ วันนี้ถ้าราคาไม่สามารถขึ้นเกิน 1830 ราคาก็น่าจะลงต่อไปที่ 1757-1765 อีกครั้ง แต่ถ้าขึ้นผ่าน 1830

ได้ ก็มีโอกาสขึ้นต่อไปที่ 1897

 

วันนี้เกิดแกปขาขึ้นที่ราคา 1811.90--1814.44 เมื่อ 9 ชมก่อนหรือประมาณ ตี3 ของ19กน54 เป็นแกปชนิดไปนยังไม่ขัด

ขอเวลาดูอีก 2-3 ชม อาจเป็นแกปธรรมดา common Gap หรือ Exhaustion Gap เพราะปริมาณหรือ volume ในการดัน

ขึ้นให้เกิดแกปมีปริมาณไม่มาก

 

เมือ่ 2 วันก่อนเขียนว่า "ท่านที่รอซื้อแบบแท่ง มีข้อเสนอแนะ แบ่งเงิน 3 ส่วน

1) ส่วนแรกซื้อที่ 1750-1765 ;วันนี้น่าจะลงถึง ให้ซื้อแล้ว ไปออกที่ราคา 1812 , ถ้าซื้อแล้วทองลงต่อก็ถือยาว

แต่จากกราฟราย 4 ชม ลงสุดแล้ว น่าจะมีรีบาวร์ขึ้นไปที่ 1794 หรือ 1812

2) ซื้อที่แกป ราคา 1664-1682

3) ซื้อที่ 1500-1520 ราคานี้อาจมาถึงได้ เพราะกราฟรายวันเกิดรูป double top ( ยอดที่ 1911 ฐานที่ 1702 )

ราคาอาจลงถึง 1500-1520 "

ถ้าวันศุกร์ 16 กย 54 ที่ผ่านมา ท่านใดเข้าซื้อตามจุดแรกที่ผมเขียน 1760-1770 แล้วมาขายออกตอนนี้ 1820

ก็จะได้กําไรบาทละ 550-650

 

ส่วนแบบฟิวเจอร์ ถ้าต้องการแบบปลอดภัยที่สุด รอซื้อที่ 1500-1520 แล้วถือยาว หรือปลอดภัยน้อยลงก็รอซื้อที่แกป

1664-1682

 

ส่วนออนไลน์ ตอนนี้ซ้อตอย่างเดียวที่แนวต้าน ออกเมื่อมีก๋าไร จนกว่าทิศทางเปลี่ยนเป็นขึ้นค่อยเข้าซื้อ

 

แกปแรกที่ 1664-1682 ยังไม่ปิด คงต้องใช้เวลา นานเท่าไรเดาไม่ได้เหมือนกัน ถ้าพวกเราเผลอๆลืมเรื่องแกปนี้เมื่อไร

เมื่อนั้นแกปอาจจะถูกปิดได้ ถ้าแกปไม่ปิด โอกาสที่ทองจะขึ้นต่อไปยาวๆแบบมั่นคงที่ 2000 ก็จะเกิดยาก นอกจากมาปืดแกปก่อน

ติดตามต่อไปครับ

วันนี้แนวโน้มเปลี่ยนเป็นลง ทําให้โอกาสการลงรอบนี้อาจไปถึง 1664-1682 เพื่อปิดแกปได้

 

(แนวต้านรายเดือนอยู่ที่ 2027.5 2063.5 2099.4 / 2404.4 แนวรับ 1794.5 1758.5 1722.6 / 1417.6 )

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอจุด 1 ที่ 1760-1770 / จุด2 ที่แกป 1664-1682 / จุด 3 , 1560-1590

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted 20 �ѹ��¹ 2011 - 12:05 PM

emoticon-0083.gifสวัสดีครับ คุณ tamama คุณ Yoko คุณ jeang คุณ beauty และทุกท่าน

 

เมื่อ 19กย54 ทองขึ้นไปสุดที่ 1827 ลงสุดที่ 1770 เปิด 1817 มาปิดที่ 1778 รวมปิดลบ -37

ราคาตอนนี้ 1781 หรือ 25700/25800 ราคาลง 450 บาทจากเมื่อวาน , /ค่าดอล 77.38 ราคาลงจากเมื่อวาน 77.15

เงินดอลแข็ง บาทอ่อน วันนี้ประมาณ 30.48 บาทต่อดอล/ ค่ายูโรต่อดอล 1.3610 ลงจากเมิ่อวาน 1.3662

/ นํามัน 85.36 ลงจากเมื่อวาน 86.84 / เวลา 9.35 am

 

แนวต้าน 1791.7 1798.5 1805.2 / 1862.2 แนวรับ 1748.3 1741.5 1734.8 / 1677.8

 

กราฟทองรายวัน slow sto.17, RSI 47, Macd ลง, moving average ลง

โดยรวมแนวโน้มลง ตามเส้น moving average ที่ตัดลง โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1791-1805

แล้วน่าจะลง ไปที่ 1735-1749 ;

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd 1.3611 ลงจากเมื่อวาน 1.3670 , slow sto.17, RSI 33,

Macd ลง, moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่ 1.3634--1.3650--1.3665--1.3795 แล้วน่าจะลงไปที่ 1.3536--1.3520--1.3505--1.3375

วันนี้น่าจะขึ้นไปต้าน 1-3 ก่อน 1.3634--1.3665 แล้วลงไปที่ 1.3585 และน่าจะปิดบวกวันนี้

 

;มีแกป gap รายวันที่ราคา 1.3709--1.3759 ลักษณะคล้าย Exhaustion Gap เดาๆครับ ถ้าเป็น Exhaustion Gap จริง

น่าจะกลับตัวขึ้นในวันนี้หรืออีก 1-2 วัน

 

กราฟนํามัน เดือน 1-30กย 54

แนวต้าน xxx แนวรับ xxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1791-1805 แล้วน่าจะลง ไปที่ 1735-1749 ;

เมื่อวานเขียนไว้ว่า "ข้อสังเกตุ วันนี้ถ้าราคาไม่สามารถขึ้นเกิน 1830 ราคาก็น่าจะลงต่อไปที่ 1757-1765 อีกครั้ง แต่ถ้าขึ้นผ่าน 1830

ได้ ก็มีโอกาสขึ้นต่อไปที่ 1897 " ผลคือขึ้นสุดได้ที่ 1827 ไม่สามารถขึ้นเกิน 1830 ผลจึงลงมาที่ 1770 และวันนี้น่าลงต่ออีก

 

เมื่อวานเกิดแกปขาขึ้นที่ราคา 1811.90--1814.44 เมื่อวานนี้ ปิดไปเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าเป็น common Gap หรือ Exhaustion Gap

 

ท่านที่รอซื้อแบบแท่ง มีข้อเสนอแนะเหมือนเดิม แบ่งเงิน 3 ส่วน

1) ส่วนแรกซื้อที่ 1750-1760 ;

2) ซื้อที่แกป ราคา 1664-1682 ราคานี้เป็นราคาที่น่าซื้อมากสุด แต่ให้เหลือเงินไว้ซื้อที่ราคา 1500-1520 ด้วย

3) ซื้อที่ 1500-1520 ราคานี้อาจมาถึงได้ เพราะกราฟรายวันเกิดรูป double top ( ยอดที่ 1911 ฐานที่ 1702 )

ราคาอาจลงถึง 1500-1520 "

ถ้าวันศุกร์ 16 กย 54 ที่ผ่านมา ท่านใดเข้าซื้อตามจุดแรกที่ผมเขียน 1760-1770 แล้วมาขายออกตอนนี้ 1820

ก็จะได้กําไรบาทละ 550-650 แต่ถ้าท่านยังไม่ได้ออกเมื่อวาน ถ้าวันนี้ยังพอมีกําไร อยากจะออกก็น่าออกไปก่อน แล้วไปรอซื้อที่ตํากว่า

 

ส่วนแบบฟิวเจอร์ ถ้าต้องการแบบปลอดภัยที่สุด รอซื้อที่ 1500-1520 แล้วถือยาว หรือปลอดภัยน้อยลงก็รอซื้อที่แกป

1664-1682

 

ส่วนออนไลน์ ตอนนี้ซ้อตอย่างเดียวที่แนวต้าน ออกเมื่อมีก๋าไร จนกว่าทิศทางเปลี่ยนเป็นขึ้นค่อยเข้าซื้อ

 

แกปแรกที่ 1664-1682 ยังไม่ปิด คงต้องใช้เวลา นานเท่าไรเดาไม่ได้เหมือนกัน ถ้าพวกเราเผลอๆลืมเรื่องแกปนี้เมื่อไร

เมื่อนั้นแกปอาจจะถูกปิดได้ ถ้าแกปไม่ปิด โอกาสที่ทองจะขึ้นต่อไปยาวๆแบบมั่นคงที่ 2000 ก็จะเกิดยาก นอกจากมาปืดแกปก่อน

ติดตามต่อไปครับ

วันนี้แนวโน้มเปลี่ยนเป็นลง ทําให้โอกาสการลงรอบนี้อาจไปถึง 1664-1682 เพื่อปิดแกปได้

 

(แนวต้านรายเดือนอยู่ที่ 2027.5 2063.5 2099.4 / 2404.4 แนวรับ 1794.5 1758.5 1722.6 / 1417.6 )

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอจุด 1 ที่ 1740-1750 / จุด2 ที่แกป 1664-1682 / จุด 3 , 1560-1590

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...