Jump to content
กระดานทองคำ
Ausiris

วิเคราะห์และอัพเดตราคาทองกับออสสิริส ทุกวันตลอดเดือนมิถุนายน

Recommended Posts

วิเคราะห์ราคาทองคำวันที่ 08 มิถุนายน 2558

Spot Gold รีบาวน์หลังทำจุดต่ำสุดที่ 1,162$ แนวโน้มยังลง น่ารอขายก่อนที่ 1,180$(18,900บ.) ซื้อกลับ 1,165$(18,700บ.) cut loss เมื่อทะลุ 1,195$(19,050บ.)

11429822_983087658388436_150761848301681

11427055_983086938388508_614873794914075

ติดตามความเคลื่อนไหวทองคำและอัพเดตราคาทอง Real Time ได้ที่ www.ausiris.co.th
และวิเคราะห์ราคาทอง 

Share this post


Link to post
Share on other sites
วิเคราะห์ราคาทองคำวันที่ 09 มิถุนายน 2558

 

Spot Gold sideway ออกข้าง น่ารอขายก่อนที่ 1,180$(18,800บ.) ซื้อกลับ 1,165$(18,670บ.) cut loss เมื่อทะลุ 1,195$(19,020บ.)

 

11429915_983911774972691_502049945944167

 

11406981_983907771639758_382374078054868

 

ติดตามความเคลื่อนไหวทองคำและอัพเดตราคาทอง Real Time ได้ที่ www.ausiris.co.th

และวิเคราะห์ราคาทอง https://youtu.be/1SFRrbvJ8nA

Share this post


Link to post
Share on other sites
วิเคราะห์ราคาทองคำวันที่ 10 มิถุนายน 2558

 

Spot Gold แกว่งขึ้นเล็กน้อย แต่ใกล้แนวต้านสำคัญ น่ารอขายก่อนที่ 1,185$(18,850บ.) ซื้อกลับ 1,165$(18,720บ.) cut loss เมื่อทะลุ 1,195$(19,050บ.)

 

11416144_984504564913412_582732596560081

 

11535855_984498114914057_494892343137073

 

ติดตามความเคลื่อนไหวทองคำและอัพเดตราคาทอง Real Time ได้ที่ www.ausiris.co.th

และวิเคราะห์ราคาทอง https://youtu.be/QSniP7f06sI

Share this post


Link to post
Share on other sites
วิเคราะห์ราคาทองคำวันที่ 12 มิถุนายน 2558

 

Spot Gold sideway ออกข้าง เล่นสั้นขายก่อนที่ 1,185$(18,900บ.) ซื้อกลับ 1,175$(18,700บ.) cut loss เมื่อทะลุ 1,195$(19,080บ.)

 

18719_986130081417527_541272221535067107

 

11427706_986126484751220_661509665304527

 

ติดตามความเคลื่อนไหวทองคำและอัพเดตราคาทอง Real Time ได้ที่ www.ausiris.co.th

และวิเคราะห์ราคาทอง https://youtu.be/sNNT0nECf5A

Share this post


Link to post
Share on other sites
วิเคราะห์ราคาทองคำวันที่ 15 มิถุนายน 2558

 

11264985_987500714613797_121187844206061

 

20398_987483241282211_690497178544207075

 

ติดตามความเคลื่อนไหวทองคำและอัพเดตราคาทอง Real Time ได้ที่ www.ausiris.co.th

Share this post


Link to post
Share on other sites
วิเคราะห์ราคาทองคำวันที่ 16 มิถุนายน 2558

 

Spot Gold sideway ออกข้าง เล่นสั้นรอขายก่อนที่ 1,190$(18,890บ.) ซื้อกลับ 1,175$(18,800บ.) cut loss เมื่อหลุด 1,168$(18,750บ.)

 

10014592_987945031236032_479846482325382

 

10955145_987955777901624_853182465827900

 

ติดตามความเคลื่อนไหวทองคำและอัพเดตราคาทอง Real Time ได้ที่ www.ausiris.co.th

Share this post


Link to post
Share on other sites
วิเคราะห์ราคาทองคำวันที่ 17 มิถุนายน 2558

 

Spot Gold sideway ออกข้าง ภายในวัน รอซื้อที่ 1,177$(18,790บ.) ขาย 1,188$(18,890บ.) cut loss เมื่อหลุด 1,169$(18,660บ.)

 

11407200_988449751185560_253163107689227

 

10458091_988443007852901_678989895911389

 

ติดตามความเคลื่อนไหวทองคำและอัพเดตราคาทอง Real Time ได้ที่ www.ausiris.co.th

Share this post


Link to post
Share on other sites
วิเคราะห์ราคาทองคำวันที่ 18 มิถุนายน 2558

 

Spot Gold sideway ออกข้าง ภายในวัน ซื้อที่ 1,185$(18,900บ.) ขาย 1,195$(18,970บ.) cut loss เมื่อหลุด 1,180$(18,850บ.)

 

11406857_988954821135053_642655303236223

 

11401454_988950594468809_198231639542284

 

ติดตามความเคลื่อนไหวทองคำและอัพเดตราคาทอง Real Time ได้ที่ www.ausiris.co.th

และวิเคราะห์ราคาทอง https://youtu.be/T5v_f4M9GlM

Share this post


Link to post
Share on other sites
วิเคราะห์ราคาทองคำวันที่ 19 มิถุนายน 2558

 

Spot Gold ดีดตัวขึ้นสู่แนวต้าน 1,205$ ภายในวันน่าย่อ ขายก่อนที่ 1,203$(19,150บ.) ซื้อกลับ 1,190$(18,950บ.) cut loss เมื่อทะลุ 1,206$(19,230บ.) ไม่ผ่าน 1,206$ มองไม่เปลี่ยนเทรนด์

 

11406903_989456137751588_940004060199850

 

10258535_989455764418292_341019055860455

 

ติดตามความเคลื่อนไหวทองคำและอัพเดตราคาทอง Real Time ได้ที่ www.ausiris.co.th

และวิเคราะห์ราคาทอง https://youtu.be/Zgwt8Vn0-hc

Share this post


Link to post
Share on other sites
วิเคราะห์ราคาทองคำวันที่ 22 มิถุนายน 2558

 

1978858_991206377576564_2951529819093588

 

ติดตามความเคลื่อนไหวทองคำและอัพเดตราคาทอง Real Time ได้ที่ www.ausiris.co.th

และวิเคราะห์ราคาทอง https://youtu.be/lcAr5DpTPjg

Share this post


Link to post
Share on other sites
วิเคราะห์ราคาทองคำวันที่ 23 มิถุนายน 2558

 

Spot Gold ลงแรง มีของ-รอซื้อเฉลี่ยต้นทุน ที่ 1,175$(18,770บ.) ขาย 1,195$(19,050บ.) cut loss เมื่อหลุด 1,160$(18,600บ.)

 

10488210_991764354187433_551790043538224

 

11329841_991755834188285_745164674076894

 

ติดตามความเคลื่อนไหวทองคำและอัพเดตราคาทอง Real Time ได้ที่ www.ausiris.co.th

และวิเคราะห์ราคาทอง https://youtu.be/G_jnhvuxl6Q

Share this post


Link to post
Share on other sites
วิเคราะห์ราคาทองคำวันที่ 24 มิถุนายน 2558

 

Spot Gold ลงทดสอบแนวรับ รอซื้อ 1,175$(18,830บ.) เล่นสั้นๆ ขาย 1,190$(18,950บ.) cut loss เมื่อหลุด 1,169$(18,670บ.)

 

11350598_992307967466405_660423659623255

 

10488184_992296650800870_234483027818625

 

ติดตามความเคลื่อนไหวทองคำและอัพเดตราคาทอง Real Time ได้ที่ www.ausiris.co.th

และวิเคราะห์ราคาทอง https://youtu.be/lAvR7WJSr3A

Share this post


Link to post
Share on other sites
วิเคราะห์ราคาทองคำวันที่ 25 มิถุนายน 2558

 

Spot Gold อยู่โซนแนวรับ ซื้อ 1,175$(18,800บ.) เป้าขาย 1,190$(18,950บ.) cut loss เมื่อหลุด 1,165$(18,600บ.)

 

11009972_992943424069526_730548793491770

 

11542048_992919280738607_343523133382734

 


ติดตามความเคลื่อนไหวทองคำและอัพเดตราคาทอง Real Time ได้ที่ www.ausiris.co.th

และวิเคราะห์ราคาทอง https://youtu.be/OvlcUq2ASTc

Share this post


Link to post
Share on other sites
วิเคราะห์ราคาทองคำวันที่ 26 มิถุนายน 2558

 

Spot Gold ยืนเหนือ 1,170$ ซื้อ 1,175$(18,800บ.) เป้าขาย 1,195$(19,150บ.) cut loss เมื่อหลุด 1,165$(18,580บ.)

 

11666212_993459537351248_649130791827338

 

10403092_993443070686228_299888568237769

 

ติดตามความเคลื่อนไหวทองคำและอัพเดตราคาทอง Real Time ได้ที่ www.ausiris.co.th

และวิเคราะห์ราคาทอง https://youtu.be/KV8t6dUXLM0

Share this post


Link to post
Share on other sites
วิเคราะห์ราคาทองคำวันที่ 29 มิถุนายน 2558

 

Spot Gold เปิดกระโดดที่ 1,180$ ทำจุดสูงสุดที่ 1187$ รอซื้อ 1,180$(18,930บ.) เป้าขาย 1,200$(19,050บ.) cut loss เมื่อหลุด 1,165$(18,800บ.)

 

11193414_994958880534647_316825208974705

 

11206090_994948807202321_306252004236919

 

ติดตามความเคลื่อนไหวทองคำและอัพเดตราคาทอง Real Time ได้ที่ www.ausiris.co.th

และวิเคราะห์ราคาทอง https://youtu.be/_aHjwZukc1M

Share this post


Link to post
Share on other sites

วิเคราะห์ราคาทองคำวันที่ 30 มิถุนายน 2558

 

Spot Gold ยืนเหนือ 1,170$ มือเปล่า-ซื้อ มีของ-ถือต่อ ซื้อ 1,174$(18,810บ.) เป้าขาย 1,185$(18,950บ.) cut loss เมื่อหลุด 1,165$(18,690บ.)
 
11665571_995471170483418_680023050622009

11665378_995462513817617_148035475192556

 

ติดตามความเคลื่อนไหวทองคำและอัพเดตราคาทอง Real Time ได้ที่ www.ausiris.co.th
และวิเคราะห์ราคาทอง https://youtu.be/3gFf5awerjY

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trevon Patterson from Jacksonville was looking for best college academic essay topics

Kurtis Burton found the answer to a search query best college academic essay topics


ESSAYERUDITE.COM


500x500.jpg


best college academic essay topics


homework 4 solution
mitsubishi business plan cost reduction
free sample resume templates
how to write vbscript in excel
cvs pharmacy tech resume
writing good resume examples
how do you write a memoir
process technician cover letter resume
free written resume samples
esl dissertation results writers website for mba
american values essay
resume models for pharmacy students
hindi essays hindi language online
cover letter for chemistry research
sat essay scoring conversion
dissertation virtual learning environment
persuasive writing essays
thesis depression pdf
how to write a customer service apology letter
pay to write custom cheap essay on trump
esl argumentative essay writers services for mba
professional environmental engineer resume
dissertation methode introduction
sample cover letter for part time jobs
what is the best resume writing service online
custom dissertation introduction ghostwriters websites uk
online english academic writing course
free essay on sarbanes-oxley act
top dissertation results proofreading websites online
type my ecology thesis proposal
computer equipment installer resume
how many words in a 7 page paper
how to not write a five paragraph essay
how to write an official statement
best home work proofreading website
write my law cv
example essay of a rose for emily
agnostic compact continuum essay god s unknown
custom best essay writers services for masters
top masters essay ghostwriter services usa
united states of america term paper
critical analysis writers service usa
essay humanity animals
how to write internet advertising copy
correct cv writing
swim instructor resume
expository essay writer for hire ca
thesis questionnaire sample pdf
write problem-solution essay
i to do his homework he was thinking hard
methodology for dissertation pdf
custom dissertation abstract editing sites us
extended essay examples
ultrasound image segmentation thesis
belly business plan
english poems from different cultures essay
notes from underground dostoevsky essay
oasis dissertation prize
custom thesis statement ghostwriter website for mba
navy civilian personnel resume writing
oleanna by david mamet essay new i filmbay 71 arts52r html
book proposal sample cover letter
short but good cover letter
best resume ghostwriters website au
independent contractor marketing resume
business plan articles
writing mcat essay
masteral thesis on human resource management
popular cover letter writing website au
best college essays 2018 new york times
sample thesis papers free
order esl dissertation abstract online
cover letter health coach
short communication research paper
websites for radio cover letter samples
how to write a biografy
top dissertation abstract writing services for phd
beard hacker thesis
pay to do cheap college essay
cover letter for finance internship
writing a great speech
nuclear energy essay introduction
crash essay movie racial stereotype
sales resume template
veterinary receptionist resume skills
custom academic essay editor sites
erp consultants resume
arthur schopenhauer essay women
obesity teenagers essay
write me math admission essay
essay on television for students
how to write a 601 waiver letter
blue diary essay
fractions homework year 6
write astronomy dissertation hypothesis
cover letter examples nursing graduate
essays on sitcoms
popular creative writing ghostwriter service for college
ocr coursework grade boundaries 2012
pay for university essay on presidential elections
can39t write essay
an essay on satire john dryden
is hamlet primarily a tragedy of revenge thesis
example resume for a job with the city
custom biography editing websites for mba
professionally written college admissions essays
a good example of cover letter
cda essay competency goal 2
custom reflective essay editing for hire for phd
popular definition essay editor services gb
popular critical analysis essay ghostwriter services online
write a letter to a european philosopher
resume cover letter online posting
esl college essay ghostwriting for hire uk
cheap persuasive essay writers services uk
best college essay ghostwriter for hire for mba
essay about the rabbit proof fence
custom essay editing for hire us
tragic hero julius caesar essay
short story with a twist essay
esl dissertation abstract proofreading website for phd
essay structure css
best article review editor sites for phd
cheap editing for hire ca
gmat argument essay example
popular assignment writing service uk
food and drug administration research paper
how to use apa format when writing a paper
thesis twitter plugin
professional thesis writing sites ca
best thesis proposal editor for hire uk
literature review on hotel management
beowulf good versus evil essay
custom report writer service online
pay to do professional analysis essay on founding fathers
christian service resume
how to write a biograghy
real estate advisory business plan
achievement desire essays

resume template free ware
literary analysis of plymouth plantation
esl article ghostwriters sites online
george walford international essay
privatization of insurance in india essay

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nikolas Harvey from Medford was looking for ap english language essay 2012

Royce Olson found the answer to a search query ap english language essay 2012


ESSAYERUDITE.COM


500x500.jpg


ap english language essay 2012


bones bodies behavior essays on biological anthropology
philosphy essay paper
can you write a record and read a record at same time in sql
resume service in forest park il
popular book review writers sites online
professional critical thinking proofreading site for school
thesis statement on impact of divorce on children
esl dissertation results editing for hire au
early childhood educator assistant resume sample
professional resume writing service los angeles
resume for front desk receptionist at hotel
define what a research paper is
pay for my professional analysis essay on presidential elections
professional course work editing services ca
death in venice book report
front office desk resume
resume for a university student
accounts payable accountant resume sample
cheap speech writer site for phd
custom blog ghostwriter website for mba
cheap rhetorical analysis essay writer for hire ca
popular creative writing ghostwriter sites for mba
buy university essay on pokemon go
environmental science professional resume
how to write study abroad essays
chicago school of professional psychology resume
cover letter for student affairs job
thesis protocol submission form
examples of division classification essays
ielts essay topics june 2019
essay on how to study for an exam
referring to books in essays
resume land surveying
haulage business plan
dissertation design
one page essay on what patriotism means to me
easy essay writing structure
german a level essay phrases
resume database software outlook
list phd candidacy resume
cv writing tips students
pay to write esl analysis essay on founding fathers
analysis essay ghostwriters for hire uk
best papers ghostwriter services ca
type my investments application letter
iran earthquake research paper
dissertation consumer culture
citation in research papers
research papers on finite state automata
term paper database normalization
custom persuasive essay writers services gb
help writing management speech
write a letter to santa now
topics to write about in a research paper
thesis statement dental hygienist
how to use journal article into my essay
custom case study writers service us
top literature review editing services gb
essay contests high school national
custom admission essay writers site us
custom custom essay on donald trump
pay for my political science dissertation proposal
examples of references for resume
professional dissertation ghostwriter service online
example of opinion article
david hume political essays pdf
utopia thomas more essay topics
sample chemistry resume
free war iraq essays
biology and economy term paper
esl papers ghostwriter service usa
analysis essay cathedral
narrative writing lessons for 5th grade
communication strategy research proposal
tout essayer
professional movie review ghostwriters websites au
write me technology cv
sample resume with no previous work history
cheap persuasive essay editing services uk
life science essay writers website
lawyer resume information information
mid career sales resume
ane mette henrik pontoppidan resume
practice makes man perfect essays
sample cover letter for paralegal entry level
your guide to writing quality research papers
popular essay title
cover letter replying to a job ad
resume head chef
past ap biology essay questions and answers
esl problem solving editor websites online
how to write switch statement in c shell
students cover letter
resume templates communication
good cover letter examples email

university of maryland transfer essay
next american essay contest
studying foreign language essay
essay on world aids day in hindi
cheap dissertation chapter writer site online
top business plan writer sites uk
sample of how to write a letter to a friend
thesis global llc

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...