Jump to content
กระดานทองคำ
paul711

ผมลงทุนทองคําแบบนี้

Recommended Posts

wink.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 22 เมษายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1204 ลงสุดที่ 1192, เปิด 1202 ปิดที่ 1186, รวม  -16
ราคาตอนนี้ 1188 หรือ 18.250 /18.350 ราคาลง 150 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.0734 ลงจากเมิ่อวาน 1.0788
/ นํามัน 56.01 ขึ้นจากเมื่อวาน 55.5 / เวลา 3.35 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx ))  

แนวต้าน    1193  1195  1197 / 1215  แนวรับ 1179  1177  1175 / 1157
  
กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1193--1197  ลงได้ประมาณ 1179--1175

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.0743--1.0754--1.0765 / 1.0857 มีแนวรับที่  1.0671--1.0660--1.0649 / 1.0557
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.0743--1.0765, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.0671--1.0641,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน เมษายน 57
แนวรับ  xxxxx / 41.0  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1193--1197  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1179--1175
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด  + มากกว่า ปิด - ,

เมื่อ 11 ก.พ. 58 ทองลงมา ที่1237 เข้าซื้อ 20% รอขายที่ 1265-1280
10 เมษายน 58 ราคา 1203 ขายออกที่ราคานี้ ขาดทุน = 1237-1203= 34 เหรียญ

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน เมษายน 58

1)Gold Future  
23 เมษายน 58  รอซื้อที่   1135--1155 , ขายที่ 1185-1210, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
23 เมษายน 58 ;  รอซื้อที่  1179--1175 ออกที่ 1183--1185, stop loss 1170
             หรือรอซ้อตที่ 1193--1197, ออกที่  1188--1186, stop loss 1202

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
                          
3)ค่าเงิน Eur/Usd
23 เมษายน 58,  รอซื้อที่ 1.0671--1.0641, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0631
             หรือรอซ้อตที่ 1.0743--1.0765, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0775
                    
วันนี้ 23 เมษายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน เมษายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

เมื่อ 20 มีนาคม 58, ราคานํามัน 44.70 ซื้อ 10% รอขายที่ 46.70
ราคาตอนนี้ 25 มีนาคม 58 , 47.68 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 47.68-44.70 กําไร = 2.98 เหรียญ
รอซื้อใหม่ที่ 40-45 Usd/Barrel

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

wink.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 24 เมษายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1195 ลงสุดที่ 1175, เปิด 1193 ปิดที่ 1178, รวม  -15
ราคาตอนนี้ 1182 หรือ 18.250 /18.350 ราคาลง 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.0823 ลงจากเมิ่อวาน 1.0827
/ นํามัน 56.72 ลงจากเมื่อวาน 57.46 / เวลา 3.56 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx ))  

แนวต้าน    1183  1185  1187 / 1207  แนวรับ 1177  1175  1173 / 1143
  
กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1183--1187  ลงได้ประมาณ 1177--1173

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.0848--1.0855--1.0862 / 1.0924 มีแนวรับที่  1.0800--1.0793--1.0786 / 1.0724
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.0848--1.0878, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.0786--1.0756,
วันนี้โอกาสปิด + >- ,

กราฟนํามัน เดือน เมษายน 57
แนวรับ  xxxxx / 41.0  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1183--1193   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1177--1173
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด  + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน เมษายน 58

1)Gold Future  
27 เมษายน 58  รอซื้อที่  1135--1155 , ขายที่ 1185-1210, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
27 เมษายน 58 ;  รอซื้อที่  1177--1173 ออกที่ 1181--1183, stop loss 1168
             หรือรอซ้อตที่ 1183--1193, ออกที่  1178--1176, stop loss 1198

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
                         
3)ค่าเงิน Eur/Usd
27 เมษายน 58,  รอซื้อที่ 1.0800--1.0770, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0760
             หรือรอซ้อตที่ 1.0862--1.0892, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0902
                   
วันนี้ 27 เมษายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน เมษายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

เมื่อ 20 มีนาคม 58, ราคานํามัน 44.70 ซื้อ 10% รอขายที่ 46.70
ราคาตอนนี้ 25 มีนาคม 58 , 47.68 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 47.68-44.70 กําไร = 2.98 เหรียญ
รอซื้อใหม่ที่ 40-45 Usd/Barrel

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

สวัสดีครับทุกท่าน

เมื่อ 27 เมษายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1207 ลงสุดที่ 1178, เปิด 1179 ปิดที่ 1201, รวม  +22
ราคาตอนนี้ 1201 หรือ 18.500 /18.600 ราคาขึ้น 250 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.0921 ขึ้นจากเมิ่อวาน 1.0823
/ นํามัน 56.73 ลงจากเมื่อวาน 56.72 / เวลา 4.52 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx ))  

แนวต้าน    1218  1222  1225 / 1254  แนวรับ 1196  1192  1189 / 1160
  
กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1207--1218  ลงได้ประมาณ 1196--1189

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.0967--1.0980--1.0993 / 1.1101 มีแนวรับที่  1.0885--1.0872--1.0859 / 1.0751
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.0926--1.0956, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.0859--1.0829,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน เมษายน 57
แนวรับ  xxxxx / 41.0  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1207--1218   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1196--1189
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด  - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน เมษายน 58

1)Gold Future  
28 เมษายน 58  รอซื้อที่  1135--1155 , ขายที่ 1185-1210, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
28 เมษายน 58 ;  รอซื้อที่  1196--1189 ออกที่ 1200--1202, stop loss 1184
             หรือรอซ้อตที่ 1207--1218, ออกที่  1203--1201, stop loss 1223

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
                         
3)ค่าเงิน Eur/Usd
28 เมษายน 58,  รอซื้อที่ 1.0859--1.0829, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0819
             หรือรอซ้อตที่ 1.0926--1.0956, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0966
                   
วันนี้ 28 เมษายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน เมษายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

เมื่อ 20 มีนาคม 58, ราคานํามัน 44.70 ซื้อ 10% รอขายที่ 46.70
ราคาตอนนี้ 25 มีนาคม 58 , 47.68 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 47.68-44.70 กําไร = 2.98 เหรียญ
รอซื้อใหม่ที่ 40-45 Usd/Barrel

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

afro.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 28 เมษายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1214 ลงสุดที่ 1199, เปิด 1202 ปิดที่ 1211, รวม  +9
ราคาตอนนี้ 1204 หรือ 18.650 /18.750 ราคาขึ้น 150 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.0994 ขึ้นจากเมิ่อวาน 1.0921
/ นํามัน 56.70 ลงจากเมื่อวาน 56.73 / เวลา 3.59 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx ))  

แนวต้าน    1220  1222  1223/ 1238  แนวรับ 1208  1206  1205 / 1190
  
กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1214--1220  ลงได้ประมาณ 1205--1195

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1040--1.1056--1.1071 / 1.1202 มีแนวรับที่  1.0940--1.0924--1.0909 / 1.0778
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1040--1.1071, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.0940--1.0909,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน เมษายน 57
แนวรับ  xxxxx / 41.0  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1205--1195  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1214--1220
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด  - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน เมษายน 58

1)Gold Future  
29 เมษายน 58  รอซื้อที่   1135--1155 , ขายที่ 1185-1210, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
29 เมษายน 58 ;  รอซื้อที่  1205--1195 ออกที่ 1209--1211, stop loss 1190
             หรือรอซ้อตที่ 1214--1220, ออกที่  1209--1207, stop loss 1225

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
                          
3)ค่าเงิน Eur/Usd
29 เมษายน 58,  รอซื้อที่ 1.0940--1.0909, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0899
             หรือรอซ้อตที่ 1.1040--1.1071, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1081
                    
วันนี้ 29 เมษายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน เมษายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

เมื่อ 20 มีนาคม 58, ราคานํามัน 44.70 ซื้อ 10% รอขายที่ 46.70
ราคาตอนนี้ 25 มีนาคม 58 , 47.68 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 47.68-44.70 กําไร = 2.98 เหรียญ
รอซื้อใหม่ที่ 40-45 Usd/Barrel


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

afro.gif สวัสดีครับ และทุกท่าน

เมื่อ 29 เมษายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1213 ลงสุดที่ 1201, เปิด 1211 ปิดที่ 1204, รวม  -7
ราคาตอนนี้ 1204 หรือ 18.650 /18.750 ราคาขึ้น 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1193 ขึ้นจากเมิ่อวาน 1.0994
/ นํามัน 59.35 ขึ้นจากเมื่อวาน 56.70 / เวลา 2.59 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx ))  

แนวต้าน    1206  1207  1208 / 1220  แนวรับ 1196  1195  1194 / 1182
  
กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1208--1218  ลงได้ประมาณ 1201--1196

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1274--1.1302--1.1329 / 1.1558 มีแนวรับที่  1.1100--1.1072--1.1045 / 1.0816
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1187--1.1217, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1072--1.1045,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน เมษายน 57
แนวรับ  xxxxx / 41.0  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1208--1218   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1201--1196
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด  + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน เมษายน 58

1)Gold Future  
30 เมษายน 58  รอซื้อที่  1135--1155 , ขายที่ 1185-1210, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
30 เมษายน 58 ;  รอซื้อที่  1201--1196 ออกที่ 1205--1207, stop loss 1191
             หรือรอซ้อตที่ 1208--1218, ออกที่  1204--1202, stop loss 1223

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
                         
3)ค่าเงิน Eur/Usd
30 เมษายน 58,  รอซื้อที่ 1.1072--1.1045, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1035
             หรือรอซ้อตที่ 1.1187--1.1217, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1227
                   
วันนี้ 30 เมษายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน เมษายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

เมื่อ 20 มีนาคม 58, ราคานํามัน 44.70 ซื้อ 10% รอขายที่ 46.70
ราคาตอนนี้ 25 มีนาคม 58 , 47.68 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 47.68-44.70 กําไร = 2.98 เหรียญ
รอซื้อใหม่ที่ 40-45 Usd/Barrel

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

afro.gif สวัสดีครับ  และทุกท่าน

เมื่อ 29 เมษายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1207 ลงสุดที่ 1177, เปิด 1204 ปิดที่ 1184, รวม  -20
ราคาตอนนี้ 1180 หรือ 18.400 /18.500 ราคาลง 150 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1243 ขึ้นจากเมิ่อวาน 1.1193
/ นํามัน 59.58 ขึ้นจากเมื่อวาน 59.35 / เวลา 3.59 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx ))  

แนวต้าน    1190  1194  1197 / 1230  แนวรับ 1164  1160  1157 / 1124
  
กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1190--1197  ลงได้ประมาณ 1177--1167

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1339--1.1362--1.1385 / 1.1561 มีแนวรับที่  1.1191--1.1168--1.1145 / 1.0949
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1265--1.1295, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1145--1.1115,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน เมษายน 57
แนวรับ  xxxxx / 41.0  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1190--1197   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1177--1167
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด  + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน พฤษภาคม 58

1)Gold Future  
1 พฤษภาคม 58  รอซื้อที่  1135--1155 , ขายที่ 1185-1210, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
1 พฤษภาคม 58;  รอซื้อที่  1177--1167 ออกที่ 1181--1183, stop loss 1162
             หรือรอซ้อตที่ 1190--1197, ออกที่  1186--1184, stop loss 1202

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
                         
3)ค่าเงิน Eur/Usd
1 พฤษภาคม 58,  รอซื้อที่ 1.1145--1.1115, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1105
             หรือรอซ้อตที่ 1.1265--1.1295, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1305
                   
วันนี้ 1 พฤษภาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน เมษายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

เมื่อ 20 มีนาคม 58, ราคานํามัน 44.70 ซื้อ 10% รอขายที่ 46.70
ราคาตอนนี้ 25 มีนาคม 58 , 47.68 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 47.68-44.70 กําไร = 2.98 เหรียญ
รอซื้อใหม่ที่ 40-45 Usd/Barrel

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

afro.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 1 พฤษภาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1185 ลงสุดที่ 1169, เปิด 1184 ปิดที่ 1178, รวม  -6
ราคาตอนนี้ 11802หรือ 18.400 /18.500 ราคาลง 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1148 ลงจากเมิ่อวาน 1.1243
/ นํามัน 59.46 ลงจากเมื่อวาน 59.58 / เวลา 4.09 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx ))  

แนวต้าน    1175  1177  1179 / 1195  แนวรับ 1163  1161  1159 / 1143
  
กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1179--1189  ลงได้ประมาณ 1169--1163

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1217--1.1231--1.1245 / 1.1361 มีแนวรับที่  1.1129--1.1115--1.1101 / 1.0985
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1217--1.1245, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1129--1.1101,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน เมษายน 57
แนวรับ  xxxxx / 41.0  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1179--1189   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1169--1163
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด  + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน พฤษภาคม 58

1)Gold Future  
4 พฤษภาคม 58  รอซื้อที่  1135--1155 , ขายที่ 1185-1210, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
4 พฤษภาคม 58;  รอซื้อที่  1169--1163 ออกที่ 1173--1175, stop loss 1158
             หรือรอซ้อตที่ 1179--1189, ออกที่  1175--1173, stop loss 1194

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
                         
3)ค่าเงิน Eur/Usd
4 พฤษภาคม 58,  รอซื้อที่ 1.1129--1.1101, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1091
             หรือรอซ้อตที่ 1.1217--1.1245, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1255
                   
วันนี้ 4 พฤษภาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน เมษายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

เมื่อ 20 มีนาคม 58, ราคานํามัน 44.70 ซื้อ 10% รอขายที่ 46.70
ราคาตอนนี้ 25 มีนาคม 58 , 47.68 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 47.68-44.70 กําไร = 2.98 เหรียญ
รอซื้อใหม่ที่ 40-45 Usd/Barrel


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

afro.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 4 พฤษภาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1192 ลงสุดที่ 1177, เปิด 1177 ปิดที่ 1187, รวม  +10
ราคาตอนนี้ 1807 หรือ 18.500 /18.600 ราคาขึ้น 100 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1111 ลงจากเมิ่อวาน 1.1148
/ นํามัน 59.34 ลงจากเมื่อวาน 59.46 / เวลา 4.27 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx ))  

แนวต้าน    1198  1200  1201 / 1216  แนวรับ 1186  1184  1183 / 1168
  
กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1192--1198  ลงได้ประมาณ 1186--1173

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1161--1.1173--1.1185 / 1.1287 มีแนวรับที่  1.1083--1.1071--1.1059 / 1.0957
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1161--1.185, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1083--1.1053,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน เมษายน 57
แนวรับ  xxxxx / 41.0  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1192--1198  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1183--1173
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด  - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน พฤษภาคม 58

1)Gold Future  
5 พฤษภาคม 58  รอซื้อที่   1135--1155 , ขายที่ 1185-1210, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
5 พฤษภาคม 58;  รอซื้อที่  1183--1173 ออกที่ 1187--1189, stop loss 1168
             หรือรอซ้อตที่ 1192--1198, ออกที่  1188--1187, stop loss 1203

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
                          
3)ค่าเงิน Eur/Usd
5 พฤษภาคม 58,  รอซื้อที่ 1.1083--1.1053, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1043
             หรือรอซ้อตที่ 1.1161--1.1185, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1195
                    
วันนี้ 5 พฤษภาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

เมื่อ 20 มีนาคม 58, ราคานํามัน 44.70 ซื้อ 10% รอขายที่ 46.70
ราคาตอนนี้ 25 มีนาคม 58 , 47.68 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 47.68-44.70 กําไร = 2.98 เหรียญ
รอซื้อใหม่ที่ 40-45 Usd/Barrel

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

sleepy.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 5 พฤษภาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1199 ลงสุดที่ 1185, เปิด 1188 ปิดที่ 1193, รวม  +5
ราคาตอนนี้ 1191 หรือ 18.700 /18.800 ราคาขึ้น 200 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1212 ขึ้นจากเมิ่อวาน 1.1111
/ นํามัน 61.78 ขึ้นจากเมื่อวาน 59.34 / เวลา 3.17 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx ))  

แนวต้าน    1205  1206  1208 / 1222  แนวรับ 1194  1192  1190 / 1176
  
กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1199--1204  ลงได้ประมาณ 1190--1180

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1282--1.1301--1.1320 / 1.1476 มีแนวรับที่  1.1162--1.1143--1.1124 / 1.0968
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1252--1.1282, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1162--1.1132,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / 41.0  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1199--1204  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1190--1180
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด  - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน พฤษภาคม 58

1)Gold Future  
6 พฤษภาคม 58  รอซื้อที่   1135--1155 , ขายที่ 1185-1210, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
6 พฤษภาคม 58;  รอซื้อที่  1190--1180 ออกที่ 1194--1196, stop loss 1175
             หรือรอซ้อตที่ 1199--1204, ออกที่  1195--1193, stop loss 1209

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
                          
3)ค่าเงิน Eur/Usd
6 พฤษภาคม 58,  รอซื้อที่ 1.1162--1.1132, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1122
             หรือรอซ้อตที่ 1.1252--1.1282, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1292
                    
วันนี้ 6 พฤษภาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

sleepy.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 6 พฤษภาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1197 ลงสุดที่ 1188, เปิด 1193 ปิดที่ 1192, รวม  -1
ราคาตอนนี้ 1183 หรือ 18.700 /18.800 ราคาขึ้น 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1371 ขึ้นจากเมิ่อวาน 1.1212
/ นํามัน 61.03 ลงจากเมื่อวาน 61.78 / เวลา 5.06 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx ))  

แนวต้าน    1191  1193  1194 / 1203  แนวรับ 1185  1183  1182 / 1173
  
กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1194--1203  ลงได้ประมาณ 1185--1175

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1443--1.1466--1.1489 / 1.1685 มีแนวรับที่  1.1295--1.1277--1.1249 / 1.1053
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1369--1.1399, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1295--1.1265,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / 41.0  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1194--1203  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1185--1175
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด  + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน พฤษภาคม 58

1)Gold Future  
7 พฤษภาคม 58  รอซื้อที่   1135--1155 , ขายที่ 1185-1210, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
7 พฤษภาคม 58;  รอซื้อที่  1185--1175 ออกที่ 1189--1191, stop loss 1170
             หรือรอซ้อตที่ 1194--1203, ออกที่  1190--1188, stop loss 1208

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
                          
3)ค่าเงิน Eur/Usd
7 พฤษภาคม 58,  รอซื้อที่ 1.1295--1.1265, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1255
             หรือรอซ้อตที่ 1.1369--1.1399, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1409
                   
วันนี้ 7 พฤษภาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

cool.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 7 พฤษภาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1192 ลงสุดที่ 1176, เปิด 1171 ปิดที่ 1184, รวม  -7
ราคาตอนนี้ 1185 หรือ 18.750 /18.850 ราคาขึ้น 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1238 ลงจากเมิ่อวาน 1.1371
/ นํามัน 58.94 ลงจากเมื่อวาน 61.03 / เวลา 4.00 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx ))  

แนวต้าน    1182  1184  1186 / 1202  แนวรับ 1170  1168  1166 / 1150
  
กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1186--1196  ลงได้ประมาณ 1176--1170

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1295--1.1312--1.1329 / 1.1487 มีแนวรับที่  1.1177--1.1160--1.1143 / 1.0985
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1295--1.1329, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1177--1.1143,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / 41.0  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1186--1196  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1176--1170
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด  + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน พฤษภาคม 58

1)Gold Future  
8 พฤษภาคม 58  รอซื้อที่   1135--1155 , ขายที่ 1185-1210, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
8 พฤษภาคม 58;  รอซื้อที่  1176--1170 ออกที่ 1180--1182, stop loss 1165
             หรือรอซ้อตที่ 1186--1196, ออกที่  1182--1180, stop loss 1201

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
                          
3)ค่าเงิน Eur/Usd
8 พฤษภาคม 58,  รอซื้อที่ 1.1177--1.1143, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1133
             หรือรอซ้อตที่ 1.1295--1.1329, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1339
                    
วันนี้ 8 พฤษภาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

เมื่อ 20 มีนาคม 58, ราคานํามัน 44.70 ซื้อ 10% รอขายที่ 46.70
ราคาตอนนี้ 25 มีนาคม 58 , 47.68 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 47.68-44.70 กําไร = 2.98 เหรียญ
รอซื้อใหม่ที่ 40-45 Usd/Barrel

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 cool.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 8 พฤษภาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1193 ลงสุดที่ 1181, เปิด 1184 ปิดที่ 1188, รวม  +4
ราคาตอนนี้ 1185 หรือ 18.750 /18.850 ราคาขึ้น 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1157 ลงจากเมิ่อวาน 1.1238
/ นํามัน 59.13 ขึ้นจากเมื่อวาน 58.94 / เวลา 3.43 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx ))  

แนวต้าน    1198  1199  1200 / 1212  แนวรับ 1188  1187  1186 / 1174
  
กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1193--1198  ลงได้ประมาณ 1186--1176

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1219--1.1233--1.1246 / 1.1357 มีแนวรับที่  1.1135--1.1121--1.1108 / 1.0997
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1219--1.1246, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1135--1.1108,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / 41.0  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1193--1198   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1186--1176
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด  - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน พฤษภาคม 58

1)Gold Future  
11 พฤษภาคม 58  รอซื้อที่  1135--1155 , ขายที่ 1185-1210, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
11 พฤษภาคม 58;  รอซื้อที่  1186--1176 ออกที่ 1190--1192, stop loss 1171
             หรือรอซ้อตที่ 1193--1198, ออกที่  1189--1187, stop loss 1203

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
                         
3)ค่าเงิน Eur/Usd
11 พฤษภาคม 58,  รอซื้อที่ 1.1135--1.1108, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1098
             หรือรอซ้อตที่ 1.1219--1.1246, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1356
                   
วันนี้11 พฤษภาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

smiley.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 11 พฤษภาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1191 ลงสุดที่ 1178, เปิด 1189 ปิดที่ 1183, รวม  -6
ราคาตอนนี้ 1184 หรือ 18.750 /18.850 ราคาขึ้น 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1271 ขึ้นจากเมิ่อวาน 1.1157
/ นํามัน 6-.17 ขึ้นจากเมื่อวาน 59.13 / เวลา 4.11 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx ))  

แนวต้าน    1183  1185  1186 / 1199  แนวรับ 1173  1171  1170 / 1156  
  
กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1186--1196  ลงได้ประมาณ 1178--1173

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1163--1.1171--1.1180 / 1.1249 มีแนวรับที่  1.1109--1.1101--1.1092 / 1.1023
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1219--1.1249, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1109--1.1079,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / 41.0  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1186--1196  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1178--1173
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด  + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน พฤษภาคม 58

1)Gold Future  
12 พฤษภาคม 58  รอซื้อที่   1135--1155 , ขายที่ 1185-1210, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
12 พฤษภาคม 58;  รอซื้อที่  1178--1173 ออกที่ 1182--1184, stop loss 1168
             หรือรอซ้อตที่ 1186--1196, ออกที่  1184--1182, stop loss 1201

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
                          
3)ค่าเงิน Eur/Usd
12 พฤษภาคม 58,  รอซื้อที่ 1.1109--1.1079, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1069
             หรือรอซ้อตที่ 1.1219--1.1249, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1259
                    
วันนี้12 พฤษภาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

angel.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 12 พฤษภาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1197 ลงสุดที่ 1180, เปิด 1183 ปิดที่ 1193, รวม  +10
ราคาตอนนี้ 1195 หรือ 19,000 /19,100 ราคาขึ้น 150 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1224 ลงจากเมิ่อวาน 1.1271
/ นํามัน 61.12 ขึ้นจากเมื่อวาน 60.17 / เวลา 7.02 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx ))  

แนวต้าน    1203  1206  1208 / 1225  แนวรับ 1191  1188  1186 / 1159  
  
กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1197--1203  ลงได้ประมาณ 1183--1178

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1333--1.1351--1.1368 / 1.1513 มีแนวรับที่  1.1223--1.1205--1.1188 / 1.1043
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1278--1.1308, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1188--1.1158,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / 41.0  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1197--1203  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1183--1178
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด  - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน พฤษภาคม 58

1)Gold Future  
13 พฤษภาคม 58  รอซื้อที่   1135--1165 , ขายที่ 1195-1220, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
13 พฤษภาคม 58;  รอซื้อที่  1183--1178 ออกที่ 1187--1189, stop loss 1173
             หรือรอซ้อตที่ 1197--1203, ออกที่  1193--1191, stop loss 1208

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
                          
3)ค่าเงิน Eur/Usd
13 พฤษภาคม 58,  รอซื้อที่ 1.1188--1.1158, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1148
             หรือรอซ้อตที่ 1.1278--1.1308, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1318
                    
วันนี้13 พฤษภาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

angel.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 13 พฤษภาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1218 ลงสุดที่ 1191, เปิด 1192 ปิดที่ 1215, รวม  +23
ราคาตอนนี้ 1215 หรือ 19,200 /19,300 ราคาขึ้น 200 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1416 ขึ้นจากเมิ่อวาน 1.1224
/ นํามัน 60.24 ลงจากเมื่อวาน 61.12 / เวลา 3.45 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx ))  

แนวต้าน    1228  1232  1235 / 1262  แนวรับ 1208  1204  1201 / 1174  
  
กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มขึ้นตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1218--1228  ลงได้ประมาณ 1208--1201

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1451--1.1473--1.1494 / 1.1675  มีแนวรับที่  1.1313--1.1291--1.1270 / 1.1089
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1421--1.1451, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1313--1.1283,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / 41.0  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1218--1228  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1208--1201
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด  - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน พฤษภาคม 58

1)Gold Future  
14 พฤษภาคม 58  รอซื้อที่   1135--1165 , ขายที่ 1195-1220, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
14 พฤษภาคม 58;  รอซื้อที่  1208--1201 ออกที่ 1212--1214, stop loss 1196
             หรือรอซ้อตที่ 1218--1228, ออกที่  1214--1212, stop loss 1233

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
วันนี้ 14 พ.ค. 58 ราคา 1219 ขายออกที่ราคานี้ กําไร 1219-1182= 37 เหรียญ ใช้เวลา = 17 วัน
รอซื้อใหม่ที่ 1195-1205 แล้สรอขายที่ 1255-1275
                          
3)ค่าเงิน Eur/Usd
14 พฤษภาคม 58,  รอซื้อที่ 1.1313--1.1283, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1273
             หรือรอซ้อตที่ 1.1464--1.1494, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1504
                    
วันนี้14 พฤษภาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

angel.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 14 พฤษภาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1227 ลงสุดที่ 1212, เปิด 1215 ปิดที่ 1221, รวม  +6
ราคาตอนนี้ 1212 หรือ 19,150 /19,250 ราคาลง 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1354 ลงจากเมิ่อวาน 1.1416
/ นํามัน 59.61 ลงจากเมื่อวาน 60.24 / เวลา 4.20 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx ))  

แนวต้าน    1233  1235  1236 / 1251  แนวรับ 1221  1219  1218 / 1203  
  
กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มขึ้นตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1227--1233  ลงได้ประมาณ 1218--1208

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1484--1.1497--1.1509 / 1.1614  มีแนวรับที่  1.1404--1.1391--1.1274 / 1.1274
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1444--1.1474, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1349--1.1319,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / 41.0  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1227--1233   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1218--1208
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด  - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน พฤษภาคม 58

1)Gold Future  
15 พฤษภาคม 58  รอซื้อที่  1135--1165 , ขายที่ 1195-1220, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
15 พฤษภาคม 58;  รอซื้อที่  1218--1208 ออกที่ 1222--1224, stop loss 1203
             หรือรอซ้อตที่ 1227--1233, ออกที่  1223--1221, stop loss 1238

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
วันนี้ 14 พ.ค. 58 ราคา 1219 ขายออกที่ราคานี้ กําไร 1219-1182= 37 เหรียญ ใช้เวลา = 17 วัน
รอซื้อใหม่ที่ 1195-1205 แล้สรอขายที่ 1255-1275
                         
3)ค่าเงิน Eur/Usd
15 พฤษภาคม 58,  รอซื้อที่ 1.1349--1.1319, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1308
             หรือรอซ้อตที่ 1.1444--1.1474, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1484
                   
วันนี้15 พฤษภาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 angel.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 15 พฤษภาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1226 ลงสุดที่ 1210, เปิด 1220 ปิดที่ 1224, รวม  +4
ราคาตอนนี้ 1229 หรือ 19,400 /19,500 ราคา+  250 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1400 +จากเมิ่อวาน 1.1354
/ นํามัน 60.75 ลงจากเมื่อวาน 59.61 / เวลา 5.21 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx ))  

แนวต้าน    1232  1234  1236 / 1252  แนวรับ 1220  1218  1216 / 1200  
  
กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มขึ้นตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1232--1236  ลงได้ประมาณ 1220--1216

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1521--1.1538--1.1554 / 1.1693  มีแนวรับที่  1.1411--1.1394--1.1378 / 1.1235
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1491--1.1521, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1411--1.1378,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / 41.0  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1232--1236   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1216--1206
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด  - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน พฤษภาคม 58

1)Gold Future  
18 พฤษภาคม 58  รอซื้อที่  1135--1165 , ขายที่ 1195-1220, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
18 พฤษภาคม 58;  รอซื้อที่  1216--1206 ออกที่ 1220--1222, stop loss 1201
             หรือรอซ้อตที่ 1232--1236, ออกที่  1228--1226, stop loss 1241

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
วันนี้ 14 พ.ค. 58 ราคา 1219 ขายออกที่ราคานี้ กําไร 1219-1182= 37 เหรียญ ใช้เวลา = 17 วัน
รอซื้อใหม่ที่ 1195-1205 แล้สรอขายที่ 1255-1275
                         
3)ค่าเงิน Eur/Usd
18 พฤษภาคม 58,  รอซื้อที่ 1.1411--1.1378, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1368
             หรือรอซ้อตที่ 1.1491--1.1521, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1531
                   
วันนี้18 พฤษภาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

 shocked.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 18 พฤษภาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1232 ลงสุดที่ 1221, เปิด 1224 ปิดที่ 1225, รวม  +1
ราคาตอนนี้ 1220 หรือ 19,250 /19,350 ราคา - 150 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1187, - จากเมิ่อวาน 1.1400
/ นํามัน 60.75 ลงจากเมื่อวาน 59.61 / เวลา 5.21 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx ))  

แนวต้าน    1236  1238  1239 / 1250  แนวรับ 1228  1226  1225 / 1214  
  
กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มขึ้นตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1232--1236  ลงได้ประมาณ 1224--1214

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1355--1.1373--1.1391 / 1.1543  มีแนวรับที่  1.1239--1.1221--1.1203 / 1.1051
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1355--1.1391, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1239--1.1201,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1232--1236   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1224--1214
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด  - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน พฤษภาคม 58

1)Gold Future  
19 พฤษภาคม 58  รอซื้อที่  1135--1165 , ขายที่ 1195-1220, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
19 พฤษภาคม 58;  รอซื้อที่  1224--1214 ออกที่ 1228--1230, stop loss 1209
             หรือรอซ้อตที่ 1232--1236, ออกที่  1228--1226, stop loss 1241

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
วันนี้ 14 พ.ค. 58 ราคา 1219 ขายออกที่ราคานี้ กําไร 1219-1182= 37 เหรียญ ใช้เวลา = 17 วัน
รอซื้อใหม่ที่ 1195-1205 แล้สรอขายที่ 1255-1275
                         
3)ค่าเงิน Eur/Usd
19 พฤษภาคม 58,  รอซื้อที่ 1.1239--1.1203, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1193
             หรือรอซ้อตที่ 1.1355--1.1391, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1401
                   
วันนี้ 19 พฤษภาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

 afro.gif สวัสดีครับทุกท่าน

เมื่อ 19 พฤษภาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1225 ลงสุดที่ 1205, เปิด 1225 ปิดที่ 1207, รวม  -18
ราคาตอนนี้ 1208 หรือ 19,200 /19,300 ราคา - 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1117, - จากเมิ่อวาน 1.1187
/ นํามัน 58.60 ลงจากเมื่อวาน 60.75 / เวลา 4.05 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx ))  

แนวต้าน    1213  1215  1217 / 1237  แนวรับ 1197  1195  1193 / 1173  
  
กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มขึ้นตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1213--1217  ลงได้ประมาณ 1197--1193

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1197--1.1222--1.1246 / 1.1453  มีแนวรับที่  1.1039--1.1014--1.0990 / 1.0783
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1197--1.1222, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1088--1.1058,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1213--1217  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1197--1193
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด  + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน พฤษภาคม 58

1)Gold Future  
20 พฤษภาคม 58  รอซื้อที่   1135--1165 , ขายที่ 1195-1220, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
20 พฤษภาคม 58;  รอซื้อที่  1197--1193 ออกที่ 1201--1203, stop loss 1198
             หรือรอซ้อตที่ 1213--1217, ออกที่  1209--1207, stop loss 1222

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
วันนี้ 14 พ.ค. 58 ราคา 1219 ขายออกที่ราคานี้ กําไร 1219-1182= 37 เหรียญ ใช้เวลา = 17 วัน
รอซื้อใหม่ที่ 1195-1205 แล้สรอขายที่ 1255-1275
                          
3)ค่าเงิน Eur/Usd
20 พฤษภาคม 58,  รอซื้อที่ 1.1088--1.1058, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1048
             หรือรอซ้อตที่ 1.1197--1.1222, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1232
                    
วันนี้ 20 พฤษภาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

 afro.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 20 พฤษภาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1213ลงสุดที่ 1203, เปิด 1207 ปิดที่ 1209, รวม  +2
ราคาตอนนี้ 1210 หรือ 19,200 /19,300 ราคา - 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1145, - จากเมิ่อวาน 1.1117
/ นํามัน 59.59 ลงจากเมื่อวาน 58.60 / เวลา 4.21 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx ))  

แนวต้าน    1217  1218  1219 / 1229  แนวรับ 1209  1208  1207 / 1197  
  
กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มขึ้นตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1213--1217  ลงได้ประมาณ 1207--1197

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1095--1.1106--1.1117 / 1.1207  มีแนวรับที่  1.1027--1.1016--1.1005 / 1.0915
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1117--1.1147, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1031--1.1001,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1213--1217  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1207--1197
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด  - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน พฤษภาคม 58

1)Gold Future  
21 พฤษภาคม 58  รอซื้อที่   1135--1165 , ขายที่ 1195-1220, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
21 พฤษภาคม 58;  รอซื้อที่  1207--1197 ออกที่ 1211--1213, stop loss 1192
             หรือรอซ้อตที่ 1213--1217, ออกที่  1209--1207, stop loss 1222

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
วันนี้ 14 พ.ค. 58 ราคา 1219 ขายออกที่ราคานี้ กําไร 1219-1182= 37 เหรียญ ใช้เวลา = 17 วัน
รอซื้อใหม่ที่ 1195-1205 แล้สรอขายที่ 1255-1275
                          
3)ค่าเงิน Eur/Usd
21 พฤษภาคม 58,  รอซื้อที่ 1.1031--1.1001, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0991
             หรือรอซ้อตที่ 1.11ึ77--1.1207, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1217
                    
วันนี้ 21 พฤษภาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

 cheesy.gif  สวัสดีครับทุกท่าน

เมื่อ 21 พฤษภาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1212 ลงสุดที่ 1201, เปิด 1209 ปิดที่ 1202, รวม  -3
ราคาตอนนี้ 1211 หรือ 19,200 /19,300 ราคา - 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1172, + จากเมิ่อวาน 1.1145
/ นํามัน 60.32, ขึ้นจากเมื่อวาน 59.59 / เวลา 4.21 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx ))  

แนวต้าน    1205  1207  1208 / 1219  แนวรับ 1197  1195  1194 / 1183  
  
กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มขึ้นตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1208--1219  ลงได้ประมาณ 1201--1197

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1219--1.1231--1.1242 / 1.1343  มีแนวรับที่  1.1141--1.1129--1.1118 / 1.1017
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1180--1.1219, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1088--1.1058,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1208--1219   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1201--1197
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด  + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน พฤษภาคม 58

1)Gold Future  
22 พฤษภาคม 58  รอซื้อที่  1145--1180 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
22 พฤษภาคม 58;  รอซื้อที่  1201--1197 ออกที่ 1205--1207, stop loss 1192
             หรือรอซ้อตที่ 1208--1219, ออกที่  1204--1202, stop loss 1224

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
วันนี้ 14 พ.ค. 58 ราคา 1219 ขายออกที่ราคานี้ กําไร 1219-1182= 37 เหรียญ ใช้เวลา = 17 วัน
รอซื้อใหม่ที่ 1195-1205 แล้สรอขายที่ 1255-1275
                         
3)ค่าเงิน Eur/Usd
22 พฤษภาคม 58,  รอซื้อที่ 1.1088--1.1058, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1048
             หรือรอซ้อตที่ 1.11ึ80--1.1210, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1220
                   
วันนี้ 22 พฤษภาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

 cheesy.gif  สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 22 พฤษภาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1214 ลงสุดที่ 1201, เปิด 1206.2 ปิดที่ 1206.9, รวม  - 0.7
ราคาตอนนี้ 1204 หรือ 19,100 /19,200 ราคา - 100 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.0979, - จากเมิ่อวาน 1.1172
/ นํามัน 59.39,  - จากเมื่อวาน 560.32 / เวลา 4.21 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx ))

แนวต้าน    1206  1208  1209 / 1225   แนวรับ 1196  1194  1194 / 1180   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มขึ้นตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1209--1219  ลงได้ประมาณ 1201--1196

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1087--1.1104--1.1128 / 1.1334  มีแนวรับที่  1.0922--1.0898--1.0874 / 1.0668
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1080--1.1110, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.0922--1.0898,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
120ต--1219  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1201--119ุ
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด  + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน พฤษภาคม 58

1)Gold Future  
2ถ พฤษภาคม 58  รอซื้อที่   1145--1180 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
25 พฤษภาคม 58;  รอซื้อที่  1201--119ุุ6 ออกที่ 1205--1207, stop loss 1191
             หรือรอซ้อตที่ 1209--1219, ออกที่  1204--1202, stop loss 1224

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
วันนี้ 14 พ.ค. 58 ราคา 1219 ขายออกที่ราคานี้ กําไร 1219-1182= 37 เหรียญ ใช้เวลา = 17 วัน
รอซื้อใหม่ที่ 1195-1205 แล้สรอขายที่ 1255-1275
                          
3)ค่าเงิน Eur/Usd
25 พฤษภาคม 58,  รอซื้อที่ 1.0922--1.0898, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0888
             หรือรอซ้อตที่ 1.1080--1.1110, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1120
                    
วันนี้ 25 พฤษภาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

cheesy.gif  สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 25 พฤษภาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1208 ลงสุดที่ 1202, เปิด 1205 ปิดที่ 1207, รวม  +2
ราคาตอนนี้ 1194 หรือ 19,500 /19,150 ราคา - 100 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.0907, - จากเมิ่อวาน 1.0979
/ นํามัน 59.31,  - จากเมื่อวาน 59.39 / เวลา 3.37 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx ))

แนวต้าน    1210  1211  1212 / 1218  แนวรับ 1206  1205  1204 / 1198    

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มขึ้นตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1210--1220  ลงได้ประมาณ 1204--1194

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.0977--1.0984--1.0900 / 1.1044  มีแนวรับที่  1.0939--1.0932--1.0926 / 1.0872
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.0990--1.1020, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.0872--1.0892,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1210--1220   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1204--119ุ4
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด  - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน พฤษภาคม 58

1)Gold Future  
26 พฤษภาคม 58  รอซื้อที่  1145--1180 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
26 พฤษภาคม 58;  รอซื้อที่  1204--119ุุ4 ออกที่ 1208--1210, stop loss 1189
             หรือรอซ้อตที่ 1210--1220, ออกที่  1206--1204, stop loss 1225

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
วันนี้ 14 พ.ค. 58 ราคา 1219 ขายออกที่ราคานี้ กําไร 1219-1182= 37 เหรียญ ใช้เวลา = 17 วัน
รอซื้อใหม่ที่ 1195-1205 แล้สรอขายที่ 1255-1275
                         
3)ค่าเงิน Eur/Usd
26 พฤษภาคม 58,  รอซื้อที่ 1.0909--1.0879, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0869
             หรือรอซ้อตที่ 1.0990--1.1020, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1030
                   
วันนี้ 26 พฤษภาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

afro.gif สวัสดีครับ คุณHopeful555 คุณnewa คุณCONDO คุณjainu คุณPatra คุณtoppii คุณneneazone คุณอุ๊  คุณvve คุณเอี้ยง คุณ soda  คุณsim69 คุณพริม  และทุกท่าน

เมื่อ 26 พฤษภาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1207 ลงสุดที่ 1185, เปิด 1206 ปิดที่ 1187, รวม  -19
ราคาตอนนี้ 1188 หรือ 18,950 /19,050 ราคา - 100 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.0918, + จากเมิ่อวาน 1.0907
/ นํามัน 58.71,  - จากเมื่อวาน 59.31 / เวลา 3.37 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

 

  blank.gif27 พฤษภาคม 2558 04:05 น. (แก้ไขล่าสุด 27 พฤษภาคม 2558 10:59 น.) blank.gif558000006205701.JPEG blank.gif รอยเตอร์ - กรีซและเหล่าเจ้าหนี้สหภาพยุโรปเมื่อวันอังคาร (26 พ.ค.) ออกมาสยบกระแสความวิตกว่าเอเธนส์จะผิดนัดชำระหนี้คืนแก่กองทุนการเงิน ระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ในสัปดาห์หน้า ซึ่งกระพือความหวาดวิตกรอบใหม่ว่ากรีซอาจต้องออกจากกลุ่มสกุลเงินเดียวนี้

http://manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9580000059954))

แนวต้าน   1193  1196  1198 / 1219 แนวรับ  1177  1174  1176 / 1151

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มขึ้นตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1193--1198 ลงได้ประมาณ 1185--1177

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.0907--1.0921--1.0935 / 1.1053  มีแนวรับที่  1.0817--1.0803--1.0789 / 1.0671
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.0937--1.0967, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.0862--1.0832,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3


สรุป
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1193--1198 โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1183--11977
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  

เดือน พฤษภาคม 58

1)Gold Future
27 พฤษภาคม 58  รอซื้อที่   1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
27 พฤษภาคม 58  รอซื้อที่   1185--1177 , ขายที่ 1189-1191, stop loss 1172
หรือ    รอซ้อตที่ 1193--1198, ออกที่  1189--1187, stop loss 1203

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
วันนี้ 14 พ.ค. 58 ราคา 1219 ขายออกที่ราคานี้ กําไร 1219-1182= 37 เหรียญ ใช้เวลา = 17 วัน
รอซื้อใหม่ที่ 1195-1205 แล้สรอขายที่ 1255-1275

3)ค่าเงิน Eur/Usd
27 พฤษภาคม 58,  รอซื้อที่ 1.0862--1.0832, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0822
หรือรอซ้อตที่ 1.0935--1.0965, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0975

วันนี้ 27 พฤษภาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

afro.gif  สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 27 พฤษภาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1190 ลงสุดที่ 1183, เปิด 1187 ปิดที่ 1187.2, รวม  +.2
ราคาตอนนี้ 1187 หรือ 18,950 /19,050 ราคา - 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.0928, + จากเมิ่อวาน 1.0918
/ นํามัน 57.69,  - จากเมื่อวาน 58.71 / เวลา 3.56 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx
)


แนวต้าน    1193  1194  1195 / 1201  แนวรับ  1187  1186  1185 / 1179    

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1193--1195   ลงได้ประมาณ 1185--1175

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.0972--1.0986--1.0999 / 1.1113  มีแนวรับที่  1.0884--1.0870--1.0857 / 1.0793
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.0972--1.0999, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.0884--1.0857,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1193--1195   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1185--1175
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน พฤษภาคม 58

1)Gold Future  
28 พฤษภาคม 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
28 พฤษภาคม 58  รอซื้อที่  1185--1175 , ขายที่ 1189-1191, stop loss 1170
             หรือ    รอซ้อตที่ 1193--1195, ออกที่  1189--1187, stop loss 1200

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
วันนี้ 14 พ.ค. 58 ราคา 1219 ขายออกที่ราคานี้ กําไร 1219-1182= 37 เหรียญ ใช้เวลา = 17 วัน
รอซื้อใหม่ที่ 1195-1205 แล้สรอขายที่ 1255-1275
                         
3)ค่าเงิน Eur/Usd
28 พฤษภาคม 58,  รอซื้อที่ 1.0884--1.0857, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0847
             หรือรอซ้อตที่ 1.0972--1.0999, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1009
                   
วันนี้ 28 พฤษภาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...