Jump to content
กระดานทองคำ
paul711

ผมลงทุนทองคําแบบนี้

Recommended Posts

angel.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 1 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1204 ลงสุดที่ 1184, เปิด 1189.0 ปิดที่ 1189.4, รวม  +0.4
ราคาตอนนี้ 1187 หรือ 18,950 /19,050 ราคา +50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.0983, + จากเมิ่อวาน 1.0916
/ นํามัน 60.97,  + จากเมื่อวาน 59.55 / เวลา 3.34 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

แนวต้าน    1212  1214  1216 / 1236  แนวรับ  1196  1194  1192 / 1172    

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1204--1212  ลงได้ประมาณ 1192--1182

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.0925--1.0937--1.0949 / 1.1051  มีแนวรับที่  1.0847--1.0835--1.0823 / 1.0721
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.0979--1.1009, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.0955--1.0925,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1204--1212  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1192--1182
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
2 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
2 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1192--1182 , ขายที่ 1196-1198, stop loss 1177
             หรือ    รอซ้อตที่ 1204--1212, ออกที่  1200--1198, stop loss 1217

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
วันนี้ 14 พ.ค. 58 ราคา 1219 ขายออกที่ราคานี้ กําไร 1219-1182= 37 เหรียญ ใช้เวลา = 17 วัน
รอซื้อใหม่ที่ 1195-1205 แล้สรอขายที่ 1255-1275
                          
3)ค่าเงิน Eur/Usd
2 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.0886--1.0856, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0846
             หรือรอซ้อตที่ 1.0949--1.0979, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0989
                    
วันนี้ 2 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

angel.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 2 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1196 ลงสุดที่ 1185, เปิด 1188 ปิดที่ 1192, รวม  + 4
ราคาตอนนี้ 1187 หรือ 18,950 /19,050 ราคา +0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1118, + จากเมิ่อวาน 1.0983
/ นํามัน 59.87,  - จากเมื่อวาน 60.97 / เวลา 3.56 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

แนวต้าน    1200  1202  1203 / 1214  แนวรับ 1192  1190  1189  / 1178    

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1196--1200  ลงได้ประมาณ 1189--1179

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1299-1.1332--1.1365 / 1.1643  มีแนวรับที่  1.1087--1.1054--1.1022 / 1.0743
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1193--1.1223, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1087--1.1057,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1196--1200  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1189--1179
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
3 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
3 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1189--1179 , ขายที่ 1193-1195, stop loss 1174
             หรือ    รอซ้อตที่ 1196--1200, ออกที่  1192--1190, stop loss 1205

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
วันนี้ 14 พ.ค. 58 ราคา 1219 ขายออกที่ราคานี้ กําไร 1219-1182= 37 เหรียญ ใช้เวลา = 17 วัน
รอซื้อใหม่ที่ 1195-1205 แล้สรอขายที่ 1255-1275
                          
3)ค่าเงิน Eur/Usd
3 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1087--1.1057, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1047
             หรือรอซ้อตที่ 1.1193--1.1223, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1233
                    
วันนี้ 3 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

 angel.gif สวัสดีครับทุกท่าน

เมื่อ 5 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1176 ลงสุดที่ 1162, เปิด 1176 ปิดที่ 1171, รวม  -5
ราคาตอนนี้ 1173 หรือ 18,750 /18,850 ราคา -250 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1134, - จากเมิ่อวาน 1.1353
/ นํามัน 58.71,  - จากเมื่อวาน 59.78 / เวลา 3.59 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

แนวต้าน    1168  1170  1172 / 1188  แนวรับ 1156  1154  1152  / 1140    

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1172--1182  ลงได้ประมาณ 1162--1153

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1136-1.1164--1.1191 / 1.1422  มีแนวรับที่  1.0960--1.0932--1.0905 / 1.0614
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1191--1.1221, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1048--1.1018,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1172--1182  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1162--1156
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
8 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

วันนี้ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
8 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1162--1156 , ขายที่ 1167-1169, stop loss 1151
             หรือ    รอซ้อตที่ 1172--1182, ออกที่  1168--1166, stop loss 1187

วันนี้ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
วันนี้ 14 พ.ค. 58 ราคา 1219 ขายออกที่ราคานี้ กําไร 1219-1182= 37 เหรียญ ใช้เวลา = 17 วัน
รอซื้อใหม่ที่ 1195-1205 แล้สรอขายที่ 1255-1275
                          
3)ค่าเงิน Eur/Usd
8 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1048--1.1018, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1008
             หรือรอซ้อตที่ 1.1191--1.1221, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1231
                    
วันนี้ 8 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

angel.gif สวัสดีครับทุกท่าน

เมื่อ 8 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1177 ลงสุดที่ 1169, เปิด 1170 ปิดที่ 1173, รวม  +3
ราคาตอนนี้ 1180 หรือ 18,800 /18,900 ราคา +50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1252, + จากเมิ่อวาน 1.1134
/ นํามัน 58.78,  + จากเมื่อวาน 58.71 / เวลา 4.52 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

แนวต้าน    1180  1181  1182 / 1190  แนวรับ 1174  1173  1172  / 1164    

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1180--1190  ลงได้ประมาณ 1172--1162

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1391-1.1418--1.1444 / 1.1667  มีแนวรับที่  1.1221--1.1194--1.1168 / 1.0945
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1391--1.1418, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1221--1.1194,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1180--1190  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1172--1162
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
9 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
9 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1172--1162 , ขายที่ 1177-1179, stop loss 1157
             หรือ    รอซ้อตที่ 1180--1190, ออกที่  1176--1174, stop loss 1195

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
วันนี้ 14 พ.ค. 58 ราคา 1219 ขายออกที่ราคานี้ กําไร 1219-1182= 37 เหรียญ ใช้เวลา = 17 วัน
รอซื้อใหม่ที่ 1195-1205 แล้สรอขายที่ 1255-1275
                          
3)ค่าเงิน Eur/Usd
9 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1221--1.1194, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1184
             หรือรอซ้อตที่ 1.1391--1.1421, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1431
                    
วันนี้ 9 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

angel.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 9 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1182 ลงสุดที่ 1172, เปิด 1173 ปิดที่ 1176, รวม  +3
ราคาตอนนี้ 1185 หรือ 18,850 /18,950 ราคา +50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1301, + จากเมิ่อวาน 1.1252
/ นํามัน 61.42,  + จากเมื่อวาน 58.78 / เวลา 3.58 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

แนวต้าน    1186  1187  1188 / 1198  แนวรับ 1178  1177  1176  / 1166    

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1186--1190  ลงได้ประมาณ 1176--1166

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1263-1.1279--1.1295 / 1.1427  มีแนวรับที่  1.1163--1.1147--1.1131 / 1.0999
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1392--1.1422, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1263--1.1233,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน  พฤษภาคม 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1186--1190   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1176--1166
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
10 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
10 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1176--1166 , ขายที่ 1180-1182, stop loss 1161
             หรือ    รอซ้อตที่ 1186--1190, ออกที่  1182--1180, stop loss 1195

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1170--1185
เมื่อ 27 เม.ย. ราคา 1182 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1205-1215
วันนี้ 14 พ.ค. 58 ราคา 1219 ขายออกที่ราคานี้ กําไร 1219-1182= 37 เหรียญ ใช้เวลา = 17 วัน
รอซื้อใหม่ที่ 1195-1205 แล้สรอขายที่ 1255-1275
                         
3)ค่าเงิน Eur/Usd
10 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1263--1.1233, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1223
             หรือรอซ้อตที่ 1.1392--1.1422, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1432
                   
วันนี้ 10 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

 angel.gif สวัสดีครับทุกท่าน

เมื่อ 10 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1182 ลงสุดที่ 1172, เปิด 1173 ปิดที่ 1176, รวม  +3
ราคาตอนนี้ 1185 หรือ 18,850 /18,950 ราคา +50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1301, + จากเมิ่อวาน 1.1252
/ นํามัน 61.42,  + จากเมื่อวาน 58.78 / เวลา 3.58 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

แนวต้าน    1198  1201  1203 / 1220   แนวรับ 1186  1183  1181  / 1164   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1192--1198   ลงได้ประมาณ 1181--1171

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1433-1.1449--1.1463 / 1.1289  มีแนวรับที่  1.1337--1.1321--1.1307 / 1.1181
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1385--1.1415, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1321--1.1291,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1192--1198   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1181--1171
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
11 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
11 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1181--1171 , ขายที่ 1185-1187, stop loss 1166
             หรือ  รอซ้อตที่ 1192--1198, ออกที่  1188--1186, stop loss 1203

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ
                         
3)ค่าเงิน Eur/Usd
11 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1251--1.1221, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1211
             หรือรอซ้อตที่ 1.1385--1.1415, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1425
                   
วันนี้ 11 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน พฤษภาคม 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

สวัสดีครับ ะทุกท่าน

เมื่อ 11 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1182 ลงสุดที่ 1175, เปิด 1185 ปิดที่ 1181, รวม  -4
ราคาตอนนี้ 1179 หรือ 18,800 /18,900 ราคา -50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1171, - จากเมิ่อวาน 1.1301
/ นํามัน 59.88,  - จากเมื่อวาน 61.42 / เวลา 3.25 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

แนวต้าน    1180  1181  1182 / 1194  แนวรับ 1170  1169  1168  / 1156    

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1182--1192  ลงได้ประมาณ 1175--1170

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1238--1.1256--1.1274 / 1.1424  มีแนวรับที่  1.1124--1.1106--1.1088 / 1.0938
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1274--1.1304, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1151--1.1124,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1182--1192  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1175--1170
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
12 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
12 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1175--1170 , ขายที่ 1179-1181, stop loss 1165
             หรือ  รอซ้อตที่ 1182--1192, ออกที่  1178--1176, stop loss 1197

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ
                          
3)ค่าเงิน Eur/Usd
12 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1151--1.1124, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1114
             หรือรอซ้อตที่ 1.1274--1.1304, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1314
                    
วันนี้ 12 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

smiley.gif สวัสดีครับทุกท่าน

เมื่อ 15 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1190 ลงสุดที่ 1172, เปิด 1183 ปิดที่ 1185, รวม  +2
ราคาตอนนี้ 1178 หรือ 18,800 /18,900 ราคา -0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1244, + จากเมิ่อวาน 1.1171
/ นํามัน 59.48,  - จากเมื่อวาน 59.88 / เวลา 8.51 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

แนวต้าน    1197  1199  1201 / 1219   แนวรับ 1183  1181  1179  / 1161   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มขึ้นตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1190--1197   ลงได้ประมาณ 1183--1173

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1334--1.1347--1.1359 / 1.1464  มีแนวรับที่  1.1254--1.1241--1.1229 / 1.1124
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1334--1.1359, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1254--1.1229,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1190--1197   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1183--1173
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
16 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
16 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1183--1173 , ขายที่ 1187-1189, stop loss 1168
             หรือ  รอซ้อตที่ 1190--1197, ออกที่  1186--1184, stop loss 1202

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ
                         
3)ค่าเงิน Eur/Usd
16 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1254--1.1229, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1219
             หรือรอซ้อตที่ 1.1334--1.1359, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1369
                   
วันนี้ 16 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

:smiley.gif สวัสดีครับ กท่าน

เมื่อ 16 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1187 ลงสุดที่ 1176, เปิด 1186 ปิดที่ 1182, รวม  -4
ราคาตอนนี้ 1178 หรือ 18,800 /18,900 ราคา -0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1282, + จากเมิ่อวาน 1.1244
/ นํามัน 61.13,  + จากเมื่อวาน 59.48 / เวลา 6.25 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

แนวต้าน    1180  1182  1183 / 1194   แนวรับ 1172  1170  1169  / 1158   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มขึ้นตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1183--1193   ลงได้ประมาณ 1176--1170

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1252--1.1267--1.1282 / 1.1406  มีแนวรับที่  1.1158--1.1143--1.1128 / 1.1004
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1282--1.1312, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1205--1.1175,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1183--1193   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1176--1170
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
17 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
17 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1176--1170 , ขายที่ 1180-1182, stop loss 1165
             หรือ  รอซ้อตที่ 1183--1193, ออกที่  1179--1177, stop loss 1198

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ
                         
3)ค่าเงิน Eur/Usd
17 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1205--1.1175, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1165
             หรือรอซ้อตที่ 1.1282--1.1312, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1322
                   
วันนี้ 17 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

smiley.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 17 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1189 ลงสุดที่ 1174, เปิด 1182 ปิดที่ 1184, รวม  +2
ราคาตอนนี้ 1198 หรือ 18,950 /19,050 ราคา + 150 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1400, + จากเมิ่อวาน 1.1282
/ นํามัน 60.56,  - จากเมื่อวาน 61.13 / เวลา 6.25 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

แนวต้าน    1195  1197  1198 / 1213   แนวรับ 1183  1181  1180  / 1165   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มขึ้นตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1195--1205   ลงได้ประมาณ 1183--1180

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1433--1.1453--1.1473 / 1.1639  มีแนวรับที่  1.1307--1.1287--1.1267 / 1.1001
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1433--1.1453, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1307--1.1277,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1195--1205   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1183--1180
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
18 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
18 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1183--1180 , ขายที่ 1188-1190, stop loss 1175
             หรือ  รอซ้อตที่ 1195--1205, ออกที่  1190--1188, stop loss 1210

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ
                         
3)ค่าเงิน Eur/Usd
18 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1307--1.1277, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1267
             หรือรอซ้อตที่ 1.1433--1.1453, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1463
                   
วันนี้ 18 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

:smiley.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 18 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1205 ลงสุดที่ 1184, เปิด 1185 ปิดที่ 11200, รวม  +15
ราคาตอนนี้ 1198 หรือ 19,050 /19,150 ราคา + 100 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1333, - จากเมิ่อวาน 1.1400
/ นํามัน 59.87,  - จากเมื่อวาน 60.56 / เวลา 8.23 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

แนวต้าน    1213  1216  1218 / 1239   แนวรับ 1197  1194  1192  / 1171   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มขึ้นตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1205--1213   ลงได้ประมาณ 1197--1192

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1473--1.1485--1.1499 / 1.1595  มีแนวรับที่  1.1399--1.1387--1.1375 / 1.1277
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1399--1.1429, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1307--1.1277,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1205--12013   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1197--1192
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
19 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41+5+31= 109 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1127--1157 ครับ

2) Gold Online,
19 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1197--1192 , ขายที่ 1202-1204, stop loss 1187
             หรือ  รอซ้อตที่ 1205--1213, ออกที่  1201--1199, stop loss 1218

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208

รวมจาก 7 พ.ย.57---17 เมษายน 58 กําไร = 34+41-15+31+14= 105 เหรียญ
                         
3)ค่าเงิน Eur/Usd
19 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1307--1.1277, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1267
             หรือรอซ้อตที่ 1.1399--1.1429, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1439
                   
วันนี้ 19 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

 grin.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 19 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1204 ลงสุดที่ 1198, เปิด 1200 ปิดที่ 1199, รวม  -1
ราคาตอนนี้ 1194 หรือ 18,950 /19,050 ราคา - 100 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1342, + จากเมิ่อวาน 1.1333
/ นํามัน 59.66,  - จากเมื่อวาน 59.87 / เวลา 2.54 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

แนวต้าน    1200  1201  1202 / 1208  แนวรับ 1196  1195  1194  / 1188    

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มขึ้นตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1202--1208  ลงได้ประมาณ 1196--1188

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1329--1.1340--1.1351 / 1.1448  มีแนวรับที่  1.1257--1.1246--1.1235 / 1.1141
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1385--1.1415, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1329--1.1299,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1202--1208  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1196--1188
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
22 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ

2) Gold Online,
22 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1194--1188 , ขายที่ 1198-1200, stop loss 1183
             หรือ  รอซ้อตที่ 1202--1208, ออกที่  1198--1196, stop loss 1213

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
                        
3)ค่าเงิน Eur/Usd
22 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1329--1.1299, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1289
             หรือรอซ้อตที่ 1.1385--1.1415, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1425
                    
วันนี้ 22 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

เมื่อ 20 มีนาคม 58, ราคานํามัน 44.70 ซื้อ 10% รอขายที่ 46.70
ราคาตอนนี้ 25 มีนาคม 58 , 47.68 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 47.68-44.70 กําไร = 2.98 เหรียญ
รอซื้อใหม่ที่ 40-45 Usd/Barrel

  
    

shocked.gif  ภาคเสริม การลงทุนส่วนตัว   ;

1) ทอง
แบบ ฟิวเจอร์ ,
เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ


แบบออนไลน์;

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
-----

2) นํามัน

รอซื้อใหม่ที่ 40-45 Usd/Barrel

Share this post


Link to post
Share on other sites

grin.gif สวัสดีครับทุกท่าน

เมื่อ 22 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1200 ลงสุดที่ 1181, เปิด 1198 ปิดที่ 1185, รวม  -13
ราคาตอนนี้ 1184 หรือ 18,800 /18,900 ราคา - 150 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1232, - จากเมิ่อวาน 1.1342
/ นํามัน 59.20,  - จากเมื่อวาน 59.66 / เวลา 4.01 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; (
   
Weekend Focus:รัสเซียกร้าว! เสริม “NUKE” ข้ามทวีปเกือบครึ่งร้อย รับภัยคุกคามมะกัน-นาโต
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์    
   
20 มิถุนายน 2558 00:59 น.
Weekend Focus:รัสเซียกร้าว! เสริม “NUKE” ข้ามทวีปเกือบครึ่งร้อย รับภัยคุกคามมะกัน-นาโต
        หนึ่งในประเด็นข่าวร้อนฉ่าทางด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศ ที่ผุดขึ้นมาเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องมีข่าวความเคลื่อนไหวของรัสเซีย ในการเสริมเขี้ยวเล็บด้วยการประกาศเพิ่มจำนวนของ “ขีปนาวุธข้ามทวีป” อีกเกือบครึ่งร้อยลูก เพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากสหรัฐอเมริกาและบรรดาลิ่วล้อที่เป็นประเทศสมาชิกใน องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) รวมอยู่ด้วยเป็นแน่
)


แนวต้าน    1188  1191  1193 / 1212   แนวรับ 1174  1171  1169  / 1150   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มขึ้นตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1188--1198   ลงได้ประมาณ 1181--1174

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1349--1.1361--1.1373 / 1.1471  มีแนวรับที่  1.1275--1.1263--1.1251 / 1.1153
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1373--1.1403, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1312--1.1282,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1188--1198   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1181--1174
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
23 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ

2) Gold Online,
23 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1181--1174 , ขายที่ 1185-1187, stop loss 1169
             หรือ  รอซ้อตที่ 1188--1193, ออกที่  1184--1182, stop loss 1198

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
                       
3)ค่าเงิน Eur/Usd
ซื้อ 1.1251--1.1221, exit 1.1261--1.1271, stop loss 1.1211
             หรือรอซ้อตที่ 1.1373--1.1403, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1413
                   
วันนี้ 23 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56     ===============================================================

shocked.gif  ภาคเสริม การลงทุนส่วนตัว  ;

1) ทอง
แบบ ฟิวเจอร์ ,
เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ


แบบออนไลน์;

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
-----

2) นํามัน

รอซื้อใหม่ที่ 40-45 Usd/Barrel

Share this post


Link to post
Share on other sites

grin.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 23 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1188 ลงสุดที่ 1176, เปิด 1185 ปิดที่ 1178, รวม  -7
ราคาตอนนี้ 1178 หรือ 18,750 /18,850 ราคา + 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1208, - จากเมิ่อวาน 1.1232
/ นํามัน 59.20,  - จากเมื่อวาน 59.20 / เวลา 4.25 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; (
 xxxxx)


แนวต้าน    1181  1183  1184 / 1197   แนวรับ 1171  1169  1168  / 1155   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1181--1174   ลงได้ประมาณ 1171--1168

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1216--1.1241--1.1265 / 1.1476  มีแนวรับที่  1.1054--1.1029--1.1005 / 1.0794
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1265--1.1295, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1265--1.1235,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1181--1184   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1171--1168
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
24 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ

2) Gold Online,
24 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1171--1168 , ขายที่ 1175-1177, stop loss 1163
             หรือ  รอซ้อตที่ 1181--1184, ออกที่  1177--1175, stop loss 1189

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
                       
3)ค่าเงิน Eur/Usd
24 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1135--1.1105, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1095
             หรือรอซ้อตที่ 1.1265--1.1295, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1413
                   
วันนี้ 24 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

เมื่อ 20 มีนาคม 58, ราคานํามัน 44.70 ซื้อ 10% รอขายที่ 46.70
ราคาตอนนี้ 25 มีนาคม 58 , 47.68 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 47.68-44.70 กําไร = 2.98 เหรียญ
รอซื้อใหม่ที่ 40-45 Usd/Barrel

 

shocked.gif  ภาคเสริม การลงทุนส่วนตัว  ;

1) ทอง
แบบ ฟิวเจอร์ ,
เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1180--1160 ครับ

----------
แบบออนไลน์;

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รอซื้อใหม่ที่เดิม 1180--1160 ครับ

2) นํามัน

รอซื้อใหม่ที่ 40-45 Usd/Barrel

Share this post


Link to post
Share on other sites

 grin.gif สวัสดีครับทุกท่าน

เมื่อ 24 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1180 ลงสุดที่ 1170, เปิด 1178 ปิดที่ 1175, รวม  -3
ราคาตอนนี้ 1178 หรือ 18,750 /18,850 ราคา + 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1179, - จากเมิ่อวาน 1.1208
/ นํามัน 60.27,  + จากเมื่อวาน 59.20 / เวลา 2.01 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; (
 xxxxx)


แนวต้าน    1174  1175  1176 / 1186  แนวรับ 1166  1165  1164  / 1154    

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1176--1186  ลงได้ประมาณ 1170--1166

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น
โดยมีแนวต้าน 1.1264--1.1273--1.1281 / 1.1356  มีแนวรับที่  1.1206--1.1197--1.1189 / 1.1114
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1264--1.1294, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1159--1.1129,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1176--1186  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1170--1166
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
25 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ

2) Gold Online,
25 มิถุนายน 58  รอซื้อที่   1170--1166 , ขายที่ 1174-1176, stop loss 1161
             หรือ  รอซ้อตที่ 1176--1186, ออกที่  1172--1170, stop loss 1191

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
                        
3)ค่าเงิน Eur/Usd
25 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1159--1.1129, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1119
             หรือรอซ้อตที่ 1.1235--1.1265, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1275
                    
วันนี้ 25 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

 grin.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 25 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1178 ลงสุดที่ 1171, เปิด 1175 ปิดที่ 1174, รวม  -1
ราคาตอนนี้ 1173 หรือ 18,750 /18,850 ราคา + 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1202 + จากเมิ่อวาน 1.1179
/ นํามัน 59.25,  - จากเมื่อวาน 60.27 / เวลา 3.25 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; (
 xxxxx)


แนวต้าน    1174  1175  1176 / 1182   แนวรับ 1168  1167  1166 / 1160   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1176--1182   ลงได้ประมาณ 1171--1166

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง
โดยมีแนวต้าน 1.1182--1.1191--1.1210 / 1.1274  มีแนวรับที่  1.1126--1.1117--1.1108 / 1.1034
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1240--1.1274, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1154--1.1126,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1176--1182   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1171--1166
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
26 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
 ราคาตอนนี้ 2ุุ6 มิถุนายน 58 = 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210

2) Gold Online,
26 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1171--1166 , ขายที่ 1175-1177, stop loss 1161
             หรือ  รอซ้อตที่ 1176--1182, ออกที่  1172--1170, stop loss 1187

 

 ราคาตอนนี้ 2ุุ6 มิถุนายน 58 = 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
เมื่อ 22 มิถุนายน 58 ,ราคา 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
                       
3)ค่าเงิน Eur/Usd
26 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1154--1.1126, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1116
             หรือรอซ้อตที่ 1.1240--1.1274, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1284
                   
วันนี้ 26 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

grin.gif สวัสดีครับทุกท่าน

เมื่อ 26 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1178 ลงสุดที่ 1168, เปิด 1174 ปิดที่ 1175, รวม  +1
ราคาตอนนี้ 1176 หรือ 18,800 /18,900 ราคา + 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1099, - จากเมิ่อวาน 1.1202
/ นํามัน 58/20,  - จากเมื่อวาน 59.25 / เวลา 4.17 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; (
 xxxxx)


แนวต้าน    1181  1182  1183 / 1194   แนวรับ 1174  1173  1172 / 1162   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1178--1183   ลงได้ประมาณ 1172--1162

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง
โดยมีแนวต้าน 1.1164--1.1175--1.1186 / 1.1276  มีแนวรับที่  1.1096--1.1085--1.1074 / 1.0984
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1216--1.1246, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1096--1.1066,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1178--1183   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1171--1162
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
29 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

 ราคาตอนนี้ 2ุุ9 มิถุนายน 58 = 1176 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ

2) Gold Online,
29 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1172--1162 , ขายที่ 1176-1178, stop loss 1157
             หรือ  รอซ้อตที่ 1178--1183, ออกที่  1174--1172, stop loss 1188

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
เมื่อ 22 มิถุนายน 58 ,ราคา 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
 ราคาตอนนี้ 2ุุ6 มิถุนายน 58 = 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
                       
3)ค่าเงิน Eur/Usd
29 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.0984--1.1014, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0974
             หรือรอซ้อตที่ 1.1216--1.1246, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1256
                   
วันนี้ 29 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

 grin.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 29 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1187 ลงสุดที่ 1173, เปิด 1186 ปิดที่ 1178, รวม  -7
ราคาตอนนี้ 1172 หรือ 18,700 /18,800 ราคา - 100 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1192, + จากเมิ่อวาน 1.1099
/ นํามัน 59.20,  - จากเมื่อวาน 58.20 / เวลา 4.53 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; (
 xxxxx)


แนวต้าน    1178  1180  1182 / 1196   แนวรับ 1168  1166  1164 / 1150   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1182--1192   ลงได้ประมาณ 1173--1168

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง
โดยมีแนวต้าน 1.1393--1.1429--1.1465 / 1.1767  มีแนวรับที่  1.1163--1.1127--1.1091 / 1.0789
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1278--1.1308, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1163--1.1127,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1182--1192   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1173--1168
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน มิถุนายน 58

1)Gold Future  
30 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

 ราคาตอนนี้ 2ุุ9 มิถุนายน 58 = 1176 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ

2) Gold Online,
30 มิถุนายน 58  รอซื้อที่  1173--1168 , ขายที่ 1177-1179, stop loss 1163
             หรือ  รอซ้อตที่ 1187--1192, ออกที่  1183--1181, stop loss 1197

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
เมื่อ 22 มิถุนายน 58 ,ราคา 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
 ราคาตอนนี้ 2ุุ6 มิถุนายน 58 = 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
                       
3)ค่าเงิน Eur/Usd
30 มิถุนายน 58,  รอซื้อที่ 1.1163--1.1127, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1127
             หรือรอซ้อตที่ 1.1278--1.1308, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1318
                   
วันนี้ 30 มิถุนายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

grin.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 30 มิถุนายน 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1180 ลงสุดที่ 1166, เปิด 1178 ปิดที่ 1172, รวม  -6
ราคาตอนนี้ 1172 หรือ 18,700 /18,800 ราคา - 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1110, - จากเมิ่อวาน 1.1192
/ นํามัน 59.47,  + จากเมื่อวาน 59.20 / เวลา 4.31 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; (
 xxxxx)


แนวต้าน    1171  1173  1175 / 1189   แนวรับ 1161  1159  1157 / 1143   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1175--1185   ลงได้ประมาณ 1166--1161

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง
โดยมีแนวต้าน 1.1163--1.1179--1.1194 / 1.1325  มีแนวรับที่  1.1063--1.1047--1.1032 / 1.0901
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1163--1.1194, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1063--1.1032,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1175-1185   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1166--1161
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน กรกฎาคม 58

1)Gold Future  
1 กรกฎาคม 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

 ราคาตอนนี้ 2ุุ9 มิถุนายน 58 = 1176 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ

2) Gold Online,
1 กรกฎาคม 58 รอซื้อที่  11ุุ66--1161 , ขายที่ 1170-1172, stop loss 1156
             หรือ  รอซ้อตที่ 1175--1185, ออกที่  1171--1169, stop loss 1190

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
เมื่อ 22 มิถุนายน 58 ,ราคา 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
 ราคาตอนนี้ 2ุุ6 มิถุนายน 58 = 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
                       
3)ค่าเงิน Eur/Usd
1 กรกฎาคม 58,  รอซื้อที่ 1.1063--1.1032, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1022
             หรือรอซ้อตที่ 1.1163--1.1194, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1204
                   
วันนี้ 1 กรกฎาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  40--44 , ออกที่  47--49, stop loss 39
     หรือรอช้อตที่  52--54 , ออกที่ 50--48 , stop loss 56

Share this post


Link to post
Share on other sites

 grin.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 1 กรกฎาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1175 ลงสุดที่ 1167, เปิด 1172 ปิดที่ 1168, รวม  -4
ราคาตอนนี้ 1172 หรือ 18,600 /18,700 ราคา - 100 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1081, - จากเมิ่อวาน 1.1110
/ นํามัน 59.20,  - จากเมื่อวาน 59.47 / เวลา 3.10 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; (
 xxxxx)


แนวต้าน    1170  1171  1172 / 1180   แนวรับ 1164  1163  1162 / 1154   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1170--1180   ลงได้ประมาณ 1164--1158

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง
โดยมีแนวต้าน 1.1085--1.1102--1.1118 / 1.1257  มีแนวรับที่  1.0989--1.0962--1.0946 / 1.0707
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1085--1.1118, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.0989--1.0959,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1170-1175   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1164--1159
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน กรกฎาคม 58

1)Gold Future  
2 กรกฎาคม 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

 ราคาตอนนี้ 2ุุ9 มิถุนายน 58 = 1176 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 2 กรกฎาคม 58 , 1164, ข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1184--1194

ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ

2) Gold Online,
2 กรกฎาคม 58 รอซื้อที่  11ุุ64--1159 , ขายที่ 1168-1170, stop loss 1154
             หรือ  รอซ้อตที่ 1170--1175, ออกที่  1166--1164, stop loss 1180

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
เมื่อ 22 มิถุนายน 58 ,ราคา 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
 ราคาตอนนี้ 2ุุ6 มิถุนายน 58 = 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
 ราคาตอนนี้ 2 กรกฎาคม 58 , 1164, ข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1184--1194
                     
3)ค่าเงิน Eur/Usd
2 กรกฎาคม 58,  รอซื้อที่ 1.0989--1.0959, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0949
             หรือรอซ้อตที่ 1.1085--1.1105, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1115
                   
วันนี้ 2 กรกฎาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน กรกฎาคม 58, ,
          รอซื้อที่  50--55 , ออกที่  57--58, stop loss 49
     หรือรอช้อตที่  65--67 , ออกที่ 63--61 , stop loss 568

Share this post


Link to post
Share on other sites

 grin.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 2 กรกฎาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1169 ลงสุดที่ 1175, เปิด 1167 ปิดที่ 1165  รวม  -2
ราคาตอนนี้ 1167 หรือ 18,600 /18,700 ราคา - 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1109, + จากเมิ่อวาน 1.1081
/ นํามัน 58.20,  - จากเมื่อวาน 59.20 / เวลา 3.36 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; (
 xxxxx)


แนวต้าน    1162  1163  1164 / 1176   แนวรับ 1152  1151  1150 / 1138   

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1171--1176   ลงได้ประมาณ 1162--1157

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง
โดยมีแนวต้าน 1.1153--1.1164--1.1173 / 1.1257  มีแนวรับที่  1.1089--1.1078--1.1069 / 1.0985
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1121--1.1153, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1069--1.1039,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

 
สรุป 
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1171--1176   โดยน่าจะลงได้ประมาณ  1162--1157
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป 
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250 
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ   
 
เดือน กรกฎาคม 58

1)Gold Future  
3 กรกฎาคม 58  รอซื้อที่  1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

 ราคาตอนนี้ 2ุุ9 มิถุนายน 58 = 1176 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 2 กรกฎาคม 58 , 1164, ข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1184--1194

ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ

2) Gold Online,
3 กรกฎาคม 58 รอซื้อที่  11ุุ62--1157 , ขายที่ 1166-1168, stop loss 1152
             หรือ  รอซ้อตที่ 1171--1176, ออกที่  1167--1165, stop loss 1181

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
เมื่อ 22 มิถุนายน 58 ,ราคา 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
 ราคาตอนนี้ 2ุุ6 มิถุนายน 58 = 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
 ราคาตอนนี้ 2 กรกฎาคม 58 , 1164, ข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1184--1194
                     
3)ค่าเงิน Eur/Usd
3 กรกฎาคม 58,  รอซื้อที่ 1.1069--1.1039, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1029
             หรือรอซ้อตที่ 1.1121--1.1153, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1163
                   
วันนี้ 3 กรกฎาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  50--54 , ออกที่  56--58, stop loss 48
     หรือรอช้อตที่  65--67 , ออกที่ 63--62 , stop loss 68

Share this post


Link to post
Share on other sites

 grin.gif สวัสดีครับทุกท่าน

เมื่อ 3 กรกฎาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1170 ลงสุดที่ 1165, เปิด 1165 ปิดที่ 1168  รวม  +3
ราคาตอนนี้ 1164 หรือ 18,600 /18,700 ราคา - 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1012, - จากเมิ่อวาน 1.1109
/ นํามัน 56.90,  - จากเมื่อวาน 58.20 / เวลา 3.44 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้;ชาวกรีซไม่เอามาตรการรัดเข็มขัดของเจ้าหนี้ ทำตลาดหุ้นเอเชียพากันแดงเถือก


โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์        
6 กรกฎาคม 2558 16:15 น.

 ชาวกรีซไม่เอามาตรการรัดเข็มขัดของเจ้าหนี้ ทำตลาดหุ้นเอเชียพากันแดงเถือก

        เอเอฟพี - ตลาดหุ้นในเอเชียพากันกลายเป็นตัวเลขสีแดงในวันจันทร์ (6 ก.ค.) หลังรู้ผลประชามติของชาวกรีซที่ไม่เอามาตรการรัดเข็มขัดของบรรดาเจ้าหนี้ ทำให้ประเทศของพวกเขาเข้าใกล้เส้นทางการออกจากยูโรโซน ขณะเดียวกันตลาดหุ้นจีนก็ผันผวนรุนแรงจนภาครัฐต้องออกมาตรการต่างๆ เข้ามาพยุงตลาด

 

ผู้ว่าการแบงก์ชาติเยอรมนี เตือน “แมร์เคิล” ระบุ ศก.เมืองเบียร์อาจย่อยยับหากกรีซออกจาก “ยูโรโซน” blank.gif โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
 
  blank.gif6 กรกฎาคม 2558 02:02 น. (แก้ไขล่าสุด 6 กรกฎาคม 2558 11:02 น.) blank.gif558000007866101.JPEG เยนส์ ไวด์มันน์ ผู้ว่าการธนาคารกลางของเยอรมนี blank.gif         เอเจนซีส์ / ASTV ผู้จัดการออนไลน์ - เยนส์ ไวด์มันน์ ผู้ว่าการธนาคารกลางของเยอรมนี (บุนเดสบังก์) ออกโรงเตือนรัฐบาลเมืองเบียร์ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีหญิง อังเกลา แมร์เคิล ถึง “ความเสียหายใหญ่หลวง” ต่อภาวะทางด้านงบประมาณของเยอรมนี หากว่ากรีซต้องก้าวออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มยูโรโซน หรือกลุ่ม 19 ประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรร่วมกัน

(
 xxxxx)


แนวต้าน    1172  1173  1174 / 1178  แนวรับ 1168  1167  1166 / 1162    

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1172--1178  ลงได้ประมาณ 1166--1162

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง
โดยมีแนวต้าน 1.1138--1.1145--1.1151 / 1.1204 มีแนวรับที่  1.1098--1.1091--1.1085 / 1.1032
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1138--1.1168, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1085--1.1055,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1172--1178  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1166--162
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน กรกฎาคม 58

1)Gold Future  
6 กรกฎาคม 58  รอซื้อที่   1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

 ราคาตอนนี้ 2ุุ9 มิถุนายน 58 = 1176 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 2 กรกฎาคม 58 , 1164, ข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1184--1194

ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ

2) Gold Online,
6 กรกฎาคม 58 รอซื้อที่   11ุุ64--1160 , ขายที่ 1168-1170, stop loss 1155
             หรือ  รอซ้อตที่ 1172--1178, ออกที่  1168--1166, stop loss 1183

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
เมื่อ 22 มิถุนายน 58 ,ราคา 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
 ราคาตอนนี้ 2ุุ6 มิถุนายน 58 = 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
 ราคาตอนนี้ 2 กรกฎาคม 58 , 1164, ข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1184--1194
                      
3)ค่าเงิน Eur/Usd
6 กรกฎาคม 58,  รอซื้อที่ 1.1085--1.1055, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1045
             หรือรอซ้อตที่ 1.1138--1.1168, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1178
                    
วันนี้ 6 กรกฎาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  50--54 , ออกที่  56--58, stop loss 48
     หรือรอช้อตที่  65--67 , ออกที่ 63--62 , stop loss 68

Share this post


Link to post
Share on other sites

grin.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 6 กรกฎาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1174 ลงสุดที่ 1162, เปิด 1173 ปิดที่ 1169  รวม  -4
ราคาตอนนี้ 1167 หรือ 18,700 /18,800 ราคา + 100 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.0977, - จากเมิ่อวาน 1.1012
/ นํามัน 52.53,  - จากเมื่อวาน 56.90 / เวลา 3.08 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxx)

แนวต้าน    1167  1168  1169  / 1181  แนวรับ 1157  1156  1155 / 1143    

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1169--1179  ลงได้ประมาณ 1162--1157

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง
โดยมีแนวต้าน 1.1029--1.1040--1.1050 / 1.1141  มีแนวรับที่  1.0959--1.0948--1.0938 / 1.0847
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1050--1.1080, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.0994--1.0957,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1169--1175  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1162--1157
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน กรกฎาคม 58

1)Gold Future  
7 กรกฎาคม 58  รอซื้อที่   1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

 ราคาตอนนี้ 2ุุ9 มิถุนายน 58 = 1176 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 2 กรกฎาคม 58 , 1164, ข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1184--1194

ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ

2) Gold Online,
7 กรกฎาคม 58 รอซื้อที่   11ุุ62--1157 , ขายที่ 1166-1168, stop loss 1152
             หรือ  รอซ้อตที่ 1169--1175, ออกที่  1165--1163, stop loss 1180

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
เมื่อ 22 มิถุนายน 58 ,ราคา 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
 ราคาตอนนี้ 2ุุ6 มิถุนายน 58 = 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
 ราคาตอนนี้ 2 กรกฎาคม 58 , 1164, ข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1184--1194
                      
3)ค่าเงิน Eur/Usd
7 กรกฎาคม 58,  รอซื้อที่ 1.0994--1.0957, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0947
             หรือรอซ้อตที่ 1.1050--1.1080, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1090
                    
วันนี้ 7 กรกฎาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  50--54 , ออกที่  56--58, stop loss 48
     หรือรอช้อตที่  65--67 , ออกที่ 63--62 , stop loss 68

Share this post


Link to post
Share on other sites

 grin.gif สวัสดีครับทุกท่าน

เมื่อ 7 กรกฎาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1170 ลงสุดที่ 1148, เปิด 1169 ปิดที่ 1155  รวม  -14
ราคาตอนนี้ 1155 หรือ 18,550 /18,650 ราคา - 150 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1044, + จากเมิ่อวาน 1.0977
/ นํามัน 52.23,  - จากเมื่อวาน 52.53 / เวลา 4.35 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxx)

แนวต้าน    1156  1159  1162  / 1184  แนวรับ 1140  1137  1134 / 1112    

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1162--1167  ลงได้ประมาณ 1156--1148

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง
โดยมีแนวต้าน 1.0969--1.0978--1.1000 / 1.1135  มีแนวรับที่  1.0865--1.0849--1.0834 / 1.0699
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1030--1.1060, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.0969--1.0939,
วันนี้โอกาสปิด + > - ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1162--1167  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1156--1148
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน กรกฎาคม 58

1)Gold Future  
8 กรกฎาคม 58  รอซื้อที่   1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

 ราคาตอนนี้ 2ุุ9 มิถุนายน 58 = 1176 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 2 กรกฎาคม 58 , 1164, ข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1184--1194

ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ

2) Gold Online,
8 กรกฎาคม 58 รอซื้อที่   11ุุ56--1148 , ขายที่ 1161-1163, stop loss 1143
             หรือ  รอซ้อตที่ 1162--1157, ออกที่  1158--1156, stop loss 1162

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
เมื่อ 22 มิถุนายน 58 ,ราคา 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ
 ราคาตอนนี้ 2ุุ6 มิถุนายน 58 = 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
 ราคาตอนนี้ 2 กรกฎาคม 58 , 1164, ข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1184--1194
                      
3)ค่าเงิน Eur/Usd
7 กรกฎาคม 58,  รอซื้อที่ 1.0994--1.0957, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0947
             หรือรอซ้อตที่ 1.1050--1.1080, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1090
                   
วันนี้ 7 กรกฎาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
   
เดาๆครับ 

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  50--54 , ออกที่  56--58, stop loss 48
     หรือรอช้อตที่  65--67 , ออกที่ 63--62 , stop loss 68

Share this post


Link to post
Share on other sites

 grin.gif สวัสดีครับ ทุกท่าน

เมื่อ 8 กรกฎาคม 58, ทองขึ้นไปสุดที่ 1165 ลงสุดที่ 1147, เปิด 1155 ปิดที่ 1157,  รวม  +2
ราคาตอนนี้ 1162 หรือ 18,650 /18,750 ราคา +100 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล  1.1029, - จากเมิ่อวาน 1.1044
/ นํามัน 52.23,  - จากเมื่อวาน 52.23 / เวลา 3.59 p.m.

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; (  
ฟองสบู่ตลาดทุนจีนแตกสาหัสกว่ากรีซ เขย่าหุ้นมะกันร่วงหนัก น้ำมันลง-ทองคำพุ่ง
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์    
   
9 กรกฎาคม 2558 04:56 น. (แก้ไขล่าสุด 9 กรกฎาคม 2558 09:01 น.)      
       เอเอฟพี/รอยเตอร์ - วอลล์สตรีทเกิดปัญหาทางเทคนิคต้องระงับการซื้อขายนานกว่า 3 ชั่วโมง ในวันพุธ (8 ก.ค.) ก่อนปิดลบหนักจากความกังวลต่อภาวะฟองสบู่แตกในตลาดหุ้นจีน และวิกฤตหนี้กรีซ ปัจจัยนี้ผลักนักลงทุนแห่ถือครองทองคำจนพุ่งขึ้นกว่า 10 ดอลลาร์ ส่วนน้ำมันตลาดอเมริกาปรับลงเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน
)แนวต้าน    1172  1174  1176  / 1194  แนวรับ 1158  1156  1154 / 1136    

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนวโน้มลงตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1165--1172  ลงได้ประมาณ 1154--1149

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง
โดยมีแนวต้าน 1.1139--1.1154--1.1169 / 1.1287  มีแนวรับที่  1.1049--1.1034--1.1019 / 1.0901
วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ  1.1139--1.1169, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ,  1.1049--1.1019,
วันนี้โอกาสปิด - > + ,

กราฟนํามัน เดือน มิถุนายน 57
แนวรับ  xxxxx / xxxxx  แนวต้าน  xxxxx  / 90.3

  
สรุป  
ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่
1165--1172  โดยน่าจะลงได้ประมาณ   1154--1149
ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง
สรุป  
รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,  1150--1200, 1200--1250  
เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท  5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง


โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้   ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

ทั้งหมดเดาครับ  
 
เดือน กรกฎาคม 58

1)Gold Future  
9 กรกฎาคม 58  รอซื้อที่   1145--1175 , ขายที่ 1205-1245, stop loss 1125

 ราคาตอนนี้ 2ุุ9 มิถุนายน 58 = 1176 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
ราคาตอนนี้ 2 กรกฎาคม 58 , 1164, ข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1184--1194

ราคาตอนนี้ 22 มิถุนายน 58 , 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ

แบบ ฟิวเจอร์ ,
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1185--1175 ครับ

2) Gold Online,
9 กรกฎาคม 58 รอซื้อที่   11ุุ54--1149 , ขายที่ 1158-1160, stop loss 1144
             หรือ  รอซ้อตที่ 1165--1172, ออกที่  1161--1159, stop loss 1177

เมื่อ (8 มิถุนายน 58) ราคามาที่ 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1198--1208
เมื่อ 22 มิถุนายน 58 ,ราคา 1195 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 1195-1173= 22 เหรียญ
รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

รอซื้อใหม่ที่ 1145--1155 ครับ
 ราคาตอนนี้ 2ุุ6 มิถุนายน 58 = 1173 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1200--1210
 ราคาตอนนี้ 2 กรกฎาคม 58 , 1164, ข้าซื้อ 10% รอขายที่ 1184--1194
                      
3)ค่าเงิน Eur/Usd
9 กรกฎาคม 58,  รอซื้อที่ 1.1049--1.1019, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1009
             หรือรอซ้อตที่ 1.1139--1.1169, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1179
                    
วันนี้ 9 กรกฎาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง  ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน
หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย
 
เดาๆครับ  

4) นํามัน เดือน มิถุนายน 58 ,
          รอซื้อที่  50--54 , ออกที่  56--58, stop loss 48
     หรือรอช้อตที่  65--67 , ออกที่ 63--62 , stop loss 68

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...