Jump to content
กระดานทองคำ
paul711

ผมลงทุนทองคําแบบนี้

Recommended Posts

;D สวัสดีครับ

เมื่อ 20 ตุลาคม 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1180 ลงสุดที่ 1167, เปิด 1169, ปิดที่ 1177, รวม +8

ราคาตอนนี้ 1176 หรือ 19,650 /19,750 ราคา + 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.1357, - จากเมิ่อวาน 1.1379

/ นํามัน 46.34, + จากเมื่อวาน 46.01 / เวลา 1ุ6.39 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1185 1187 1188 / 1201 แนวรับ 1175 1173 1172 / 1159

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มขึ้น

ตามเส้น moving average ที่ตัดขึ้น มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1185--1190 ลงได้ประมาณ 1172--1167

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดขึ้น แนวโน้ม ขึ้น

โดยมีแนวต้าน 1.1413--1.1421--1.1428 / 1.1493 มีแนวรับที่ 1.1363--1.1355--1.1348 / 1.1283

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.1413--1.1443, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.1348--1.1318,

วันนี้โอกาสปิด - > +,

 

กราฟนํามัน เดือน กันยานยน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ขึ้น ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1185-1190 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1172--1167

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน ตุลาคม 58

 

1)Gold Future

21 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

21 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1ุ172--1167 , ขายที่ 1176--1178, stop loss 1162

หรือ รอซ้อตที่ 1185--1190, ออกที่ 1181--1179, stop loss 1195

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

21 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1.1348--1.1318, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1308

หรือรอซ้อตที่ 1.1413--1.1443, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1453

 

วันนี้ 21 ตุลาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน กันยานยน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ

 

เมื่อ 21 ตุลาคม 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1179 ลงสุดที่ 1163, เปิด 1177, ปิดที่ 1165, รวม -12

ราคาตอนนี้ 1167 หรือ 19,600 /19,700 ราคา - 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.1313, - จากเมิ่อวาน 1.1357

/ นํามัน 45.84, - จากเมื่อวาน 46.34 / เวลา 1ุ6.50 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1169 1171 1173 / 1189 แนวรับ 1157 1155 1153 / 1137

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1169--1174 ลงได้ประมาณ 1157--1152

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.1354--1.1359--1.1364 / 1.1406 มีแนวรับที่ 1.1322--1.1317--1.1312 / 1.1270

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.1364--1.1394, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.1312--1.1282,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน กันยานยน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ]ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1169-1174 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1157--1152

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน ตุลาคม 58

 

1)Gold Future

22 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

22 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1ุ157--1152 , ขายที่ 1161--1163, stop loss 1147

หรือ รอซ้อตที่ 1169--1174, ออกที่ 1165--1163, stop loss 1179

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

22 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1.1312--1.1282, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1272

หรือรอซ้อตที่ 1.1364--1.1394, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1404

 

วันนี้ 22 ตุลาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน กันยานยน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ

ราคาตอนนี้ 1165 หรือ 19,500 /19,600 ราคา - 150 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.1019, - จากเมิ่อวาน 1.1097

/ นํามัน 45.84, + จากเมื่อวาน 45.38 / เวลา 1ุ6.14 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1167 1169 1171 / 1191 แนวรับ 1151 1149 1147 / 1127

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1171--1176 ลงได้ประมาณ 1159--1151

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.1037--1.1041--1.1045 / 1.1075 มีแนวรับที่ 1.1015--1.1011--1.1007 / 1.0977

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.1045--1.1075, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.1007--1.0977,

วันนี้โอกาสปิด - > +,

 

กราฟนํามัน เดือน กันยานยน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ]ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1171-1176 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1159--1151

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน ตุลาคม 58

 

1)Gold Future

26 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

26 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1ุ159--1151 , ขายที่ 1163--1165, stop loss 1146

หรือ รอซ้อตที่ 1171--1176, ออกที่ 1167--1165, stop loss 1181

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

26 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1.1007--1.0977, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0967

หรือรอซ้อตที่ 1.1045--1.1075, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1086

 

วันนี้ 26 ตุลาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน กันยานยน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ

 

เมื่อ 26 ตุลาคม 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1168 ลงสุดที่ 1161, เปิด 1164, ปิดที่ 1163, รวม -1

ราคาตอนนี้ 1165 หรือ 19,500 /19,600 ราคา - 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.1040, + จากเมิ่อวาน 1.1019

/ นํามัน 43.56, - จากเมื่อวาน 45.84 / เวลา 1ุ6.08 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1164 1165 1166 / 1172 แนวรับ 1158 1157 1156 / 1150

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1166--1171 ลงได้ประมาณ 1158--1153

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.1091--1.1099--1.1107 / 1.1171 มีแนวรับที่ 1.1043--1.1035--1.1027 / 1.0963

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.1091--1.1121, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.1027--1.0977,

วันนี้โอกาสปิด - > +,

 

กราฟนํามัน เดือน กันยานยน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1166-1171 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1158--1153

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน ตุลาคม 58

 

1)Gold Future

27 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

27 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1ุ158--1153 , ขายที่ 1162--1164, stop loss 1148

หรือ รอซ้อตที่ 1166--1171, ออกที่ 1162--1160, stop loss 1176

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

27 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1.1027--1.0977, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0967

หรือรอซ้อตที่ 1.1091--1.1121, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1131

 

วันนี้ 27 ตุลาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน กันยานยน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ

 

เมื่อ 27 ตุลาคม 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1168 ลงสุดที่ 1159, เปิด 1163, ปิดที่ 1163, รวม +2

ราคาตอนนี้ 1170 หรือ 19,550 /19,650 ราคา + 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.1060, + 5ากเมิ่อวาน 1.1040

/ นํามัน 43.46, - จากเมื่อวาน 43.56 / เวลา 1ุ6.47 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1171 1173 1174 / 1183 แนวรับ 1165 1163 1162 / 1153

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1168--1173 ลงได้ประมาณ 1162--1157

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.1049--1.1055--1.1060 / 1.1107 มีแนวรับที่ 1.1013--1.1007--1.1002 / 1.0955

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.1060--1.1090, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.1002--1.0972,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน กันยานยน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1168--1173 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1162--1157

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน ตุลาคม 58

 

1)Gold Future

28 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

28 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1ุ162--1157 , ขายที่ 1166--1168, stop loss 1152

หรือ รอซ้อตที่ 1168--1173, ออกที่ 1164--1162, stop loss 1178

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

28 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1.1002--1.0972, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0962

หรือรอซ้อตที่ 1.1060--1.1090, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1100

 

วันนี้ 28 ตุลาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน กันยานยน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ

 

เมื่อ 28 ตุลาคม 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1182 ลงสุดที่ 1152, เปิด 1165, ปิดที่ 1158, รวม -7

ราคาตอนนี้ 1158 หรือ 19,500 /19,600 ราคา - 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0969, - 5ากเมิ่อวาน 1.1060

/ นํามัน 45.55, + จากเมื่อวาน 43.46 / เวลา 1ุ6.46 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1163 1167 1171 / 1201 แนวรับ 1141 1137 1133 / 1103

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1171--1176 ลงได้ประมาณ 1152--1147

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0973--1.0997--1.1021 / 1.1222 มีแนวรับที่ 1.0819--1.0795--1.0771 / 1.0570

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0973--1.0997, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0836--1.0819,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน กันยานยน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1171--1176 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1152--1147

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน ตุลาคม 58

 

1)Gold Future

29 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

29 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1ุ152--1147 , ขายที่ 1156--1158, stop loss 1142

หรือ รอซ้อตที่ 1171--1176, ออกที่ 1167--1164, stop loss 1181

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

29 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1.0836--1.0819, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0809

หรือรอซ้อตที่ 1.0973--1.0997, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1007

 

วันนี้ 29 ตุลาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน กันยานยน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ

 

เมื่อ 29 ตุลาคม 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1162 ลงสุดที่ 1143, เปิด 1158, ปิดที่ 1146, รวม -12

ราคาตอนนี้ 1148 หรือ 19,300 /19,400 ราคา - 200 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.1011, + 5ากเมิ่อวาน 1.0969

/ นํามัน 45.57, + จากเมื่อวาน 45.55 / เวลา 1ุ5.55 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1151 1154 1156 / 1177 แนวรับ 1135 1132 1130 / 1109

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1151--1156 ลงได้ประมาณ 1143--1135

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.1035--1.1047--1.1058 / 1.1153 มีแนวรับที่ 1.0963--1.0951--1.0940 / 1.0845

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.1035--1.1058, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0940--1.0910,

วันนี้โอกาสปิด - > +,

 

กราฟนํามัน เดือน กันยานยน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1151--1156 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1143--1135

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน ตุลาคม 58

 

1)Gold Future

30 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

30 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1ุ143--1135 , ขายที่ 1147--1149, stop loss 1130

หรือ รอซ้อตที่ 1151--1156, ออกที่ 1147--1145, stop loss 1161

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

30 ตุลาคม 58 รอซื้อที่ 1.0940--1.0910, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0900

หรือรอซ้อตที่ 1.1035--1.1058, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1068

 

วันนี้ 30 ตุลาคม 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน ตุลาคม 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ

 

เมื่อ 2 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1142 ลงสุดที่ 1132, เปิด 1140, ปิดที่ 1132, รวม - 8

ราคาตอนนี้ 1131 หรือ 19,050 /19,150 ราคา - 100 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0985, - 5ากเมิ่อวาน 1.1003

/ นํามัน 46.29, - จากเมื่อวาน 46.59 / เวลา 1ุ6.02 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1136 1137 1138 / 1148 แนวรับ 1128 1127 1126 / 1116

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1138--1143 ลงได้ประมาณ 1132--1127

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.1020--1.1026--1.1031 / 1.1080 มีแนวรับที่ 1.0982--1.0976--1.0971 / 1.0922

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.1031--1.1061, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0971--1.0941,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน กันยานยน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1138--1143 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1132--1127

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

3 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

3 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ132--1127 , ขายที่ 1136--1138, stop loss 1122

หรือ รอซ้อตที่ 1132--1127, ออกที่ 1136--1138, stop loss 1122

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

3 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0971--1.0941, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0931

หรือรอซ้อตที่ 1.1031--1.1061, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1071

 

วันนี้ 3 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน ตุลาคม 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 3 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1137 ลงสุดที่ 1113, เปิด 1132, ปิดที่ 1119, รวม - 13

ราคาตอนนี้ 1115 หรือ 18,750 /18.850 ราคา - 300 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0867, - 5ากเมิ่อวาน 1.0985

/ นํามัน 47.68, + จากเมื่อวาน 46.29 / เวลา 1ุ7.17 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1122 1125 1128 / 1152 แนวรับ 1104 1101 1098 / 1074

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1128--1133 ลงได้ประมาณ 1113--1108

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0971--1.0983--1.0994 / 1.1084 มีแนวรับที่ 1.0899--1.0887--1.0876 / 1.0781

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0971--1.1001, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0899--1.0869,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน กันยานยน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1128--1133 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1113--1108

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

4 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

4 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ113--1108 , ขายที่ 1117--1119, stop loss 1103

หรือ รอซ้อตที่ 1128--1133, ออกที่ 1124--1122, stop loss 1138

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

4 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0876--1.0846, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0836

หรือรอซ้อตที่ 1.0971--1.1001, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.1031

 

วันนี้ 4 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 4 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1122 ลงสุดที่ 1105, เปิด 1120, ปิดที่ 1109, รวม - 11

ราคาตอนนี้ 1108 หรือ 18,650 /18.550 ราคา - 100 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0871, + จากเมิ่อวาน 1.0867

/ นํามัน 46.44, + จากเมื่อวาน 47.68 / เวลา 1ุ5.29 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1111 1114 1116 / 1133 แนวรับ 1099 1096 1094 / 1077

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1116--1121 ลงได้ประมาณ 1105--1099

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0890--1.0904--1.0918 / 1.1034 มีแนวรับที่ 1.0802--1.0788--1.0774 / 1.0658

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0904--1.0934, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0846--1.0816,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1116--1121 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1105--1099

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

5 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

5 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ105--1099 , ขายที่ 1109--1111, stop loss 1094

หรือ รอซ้อตที่ 1116--1121, ออกที่ 1112--1110, stop loss 1126

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

5 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0846--1.0816, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0806

หรือรอซ้อตที่ 1.0904--1.0934, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0944

 

วันนี้ 5 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 5 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1122 ลงสุดที่ 1105, เปิด 1120, ปิดที่ 1109, รวม - 11

ราคาตอนนี้ 1108 หรือ 18,650 /18.550 ราคา - 100 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0871, + จากเมิ่อวาน 1.0867

/ นํามัน 46.44, + จากเมื่อวาน 47.68 / เวลา 1ุ5.56 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1105 1107 1108 / 1133 แนวรับ 1099 1097 1096 / 1087

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1108--1113 ลงได้ประมาณ 1102--1096

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0924--1.0932--1.0940 / 1.1007 มีแนวรับที่ 1.0874--1.0866--1.0858 / 1.0791

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0924--1.0954, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0858--1.0828,

วันนี้โอกาสปิด - > +,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1108--1113 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1102--1096

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

6 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

6 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ102--1096 , ขายที่ 1106--1191, stop loss 1091

หรือ รอซ้อตที่ 1108--1113, ออกที่ 1104--1102, stop loss 1118

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

6 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0858--1.0828, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0818

หรือรอซ้อตที่ 1.0924--1.0954, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0964

 

วันนี้ 6 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 6 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1109 ลงสุดที่ 1064, เปิด 1105, ปิดที่ 1087, รวม - 18

ราคาตอนนี้ 1093 หรือ 18,550 /18.650 ราคา - 200 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0766, - จากเมิ่อวาน 1.0871

/ นํามัน 44.56, + จากเมื่อวาน 46.44 / เวลา 1ุ6.43 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1081 1087 1092 / 1137 แนวรับ 1047 1041 1036 / 991

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1092--1097 ลงได้ประมาณ 1081--1071

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0780--1.0802--1.0824 / 1.1012 มีแนวรับที่ 1.0636--1.0614--1.0592 / 1.0404

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0780--1.0810, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0678--1.0648,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1092--1097 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1081--1071

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

9 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

9 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ081--1071 , ขายที่ 1085--1087, stop loss 1066

หรือ รอซ้อตที่ 1092--1097, ออกที่ 1088--1086, stop loss 1102

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

9 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0678--1.0648, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0638

หรือรอซ้อตที่ 1.0780--1.0810, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0820

 

วันนี้ 9 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 9 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1095 ลงสุดที่ 1088, เปิด 1089, ปิดที่ 1092, รวม +3

ราคาตอนนี้ 1093 หรือ 18,500 /18.600 ราคา - 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0740, - จากเมิ่อวาน 1.0766

/ นํามัน 43.96, - จากเมื่อวาน 44.56 / เวลา 1ุ6.04 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1098 1099 1100 / 1106 แนวรับ 1092 1091 1090 / 1084

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1098--1103 ลงได้ประมาณ 1090--1085

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0749--1.0756--1.0763 / 1.0823 มีแนวรับที่ 1.0703--1.0696--1.0689 / 1.0629

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0763--1.0793, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0703--1.0673,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1098--1103 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1090--1085

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

10 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

10 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ090--1085 , ขายที่ 1094--1096, stop loss 1080

หรือ รอซ้อตที่ 1098--1103, ออกที่ 1094--1092, stop loss 1108

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

10 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0703--1.0673, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0663

หรือรอซ้อตที่ 1.0763--1.0793, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0803

 

วันนี้ 10 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

เมื่อ 10 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1094 ลงสุดที่ 1083, เปิด 1092, ปิดที่ 1090, รวม -2

ราคาตอนนี้ 1089 หรือ 18,450 /18.550 ราคา - 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0747, + จากเมิ่อวาน 1.0740

/ นํามัน 43.82, - จากเมื่อวาน 43.96 / เวลา 1ุ6.04 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1088 1090 1091 / 1100 แนวรับ 1082 1080 1079 / 1070

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1091--1096 ลงได้ประมาณ 1082--1076

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0708--1.0718--1.0728 / 1.0816 มีแนวรับที่ 1.0640--1.0630--1.0620 / 1.0532

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0786--1.0816, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0674--1.0644,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1091--1096 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1082--1076

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

11 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

11 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ082--1076 , ขายที่ 1086--1088, stop loss 1071

หรือ รอซ้อตที่ 1091--1096, ออกที่ 1087--1085, stop loss 1101

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

11 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0674--1.0644, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0634

หรือรอซ้อตที่ 1.0786--1.0816, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0826

 

วันนี้ 11 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 11 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1094 ลงสุดที่ 1083, เปิด 1090, ปิดที่ 1086, รวม -4

ราคาตอนนี้ 1085 หรือ 18,400 /18.500 ราคา - 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0722, - จากเมิ่อวาน 1.0747

/ นํามัน 42.69, - จากเมื่อวาน 43.82 / เวลา 1ุ5.44 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1087 1089 1090 / 1001 แนวรับ 1079 1077 1076 / 1065

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1090--1095 ลงได้ประมาณ 1083--1077

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0800--1.0809--1.0817 / 1.0886 มีแนวรับที่ 1.0748--1.0739--1.0731 / 1.0662

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0800--1.0830, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0731--1.0701,

วันนี้โอกาสปิด - > +,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1090--1095 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1083--1077

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

12 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

12 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ083--1077 , ขายที่ 1087--1089, stop loss 1072

หรือ รอซ้อตที่ 1090--1095, ออกที่ 1086--1084, stop loss 1100

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

12 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0731--1.0701, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0691

หรือรอซ้อตที่ 1.0800--1.0830, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0840

 

วันนี้ 12 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 12 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1089 ลงสุดที่ 1074, เปิด 1086, ปิดที่ 1083, รวม -3

ราคาตอนนี้ 1083 หรือ 18,350 /18.450 ราคา - 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0762, - จากเมิ่อวาน 1.0722

/ นํามัน 42.98, + จากเมื่อวาน 42.69 / เวลา 1ุ5.27 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1079 1081 1083 / 1097 แนวรับ 1069 1067 1065 / 1051

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1088--1093 ลงได้ประมาณ 1079--1074

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0885--1.0901--1.0917 / 1.1055 มีแนวรับที่ 1.0779--1.0763--1.0747 / 1.0609

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0885--1.0915, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0779--1.0749,

วันนี้โอกาสปิด - > +,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1088--1093 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1079--1074

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

13 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

13 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ079--1074 , ขายที่ 1088--1093, stop loss 1069

หรือ รอซ้อตที่ 1088--1093, ออกที่ 1084--1082, stop loss 1098

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

13 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0779--1.0749, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0739

หรือรอซ้อตที่ 1.0885--1.0915, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0925

 

วันนี้ 13 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

เมื่อ 16 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1098 ลงสุดที่ 1081, เปิด 1089, ปิดที่ 1083, รวม -6

ราคาตอนนี้ 1081 หรือ 18,350 /18.450 ราคา - 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0663, - จากเมิ่อวาน 1.0762

/ นํามัน 41.91, - จากเมื่อวาน 42.98 / เวลา 1ุ5.45 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1087 1090 1092 / 1109 แนวรับ 1075 1072 1070 / 1053

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1087--1092 ลงได้ประมาณ 1075--1070

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0706--1.0716--1.0725 / 1.0808 มีแนวรับที่ 1.0642--1.0632--1.0623 / 1.0540

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0716--1.0746, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0642--1.0612,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1087--1092 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1075--1070

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

17 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

17 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ075--1070 , ขายที่ 1079--1081, stop loss 1065

หรือ รอซ้อตที่ 1087--1092, ออกที่ 1083--1081, stop loss 1097

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

17 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0642--1.0612, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0602

หรือรอซ้อตที่ 1.0716--1.0736, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0746

 

วันนี้ 17 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 17 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1085 ลงสุดที่ 1065, เปิด 1083, ปิดที่ 1069, รวม - 14

ราคาตอนนี้ 1071 หรือ 18,250 /18.350 ราคา - 100 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0683, + จากเมิ่อวาน 1.0663

/ นํามัน 41.04, - จากเมื่อวาน 41.91 / เวลา 1ุ6.12 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1073 1075 1077 / 1097 แนวรับ 1057 1055 1053 / 1033

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1073--1078 ลงได้ประมาณ 1065--1060

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0653--1.0660--1.0667 / 1.0729 มีแนวรับที่ 1.0605--1.0598--1.0591 / 1.0529

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0697--1.0727, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0629--1.0599,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1073--1078 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1065--1060

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

18 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

18 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ065--1060 , ขายที่ 1069--1071, stop loss 1055

หรือ รอซ้อตที่ 1073--1078, ออกที่ 1069--1067, stop loss 1083

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

18 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0629--1.0599, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0589

หรือรอซ้อตที่ 1.0697--1.0727, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0737

 

วันนี้ 18 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

 

เมื่อ 27 สิงหาคม 58, ราคา 38.60 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 40.60

ราคาตอนนี้ 31สิงหาคม 58 = 45.2 ขายออกที่ราคานี้ กําไร = 45.2-38.6 = 6.4 เหรียญ

เมื่อ 4 สิงหาคม 58 ราคา 45.7 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 47.7 ,ราคาตอนนี้ 1 กันยานยน 58, 49.20

ขายออก ได้กําไร = 49.2-47.7= 1.5 เหรีนญ

รวมเดือนสิงหา ได้กําไร 6.4+1.5= 7.9 เหรียญ

 

:) สรุป :พฤศจิกายน 58

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

1)Gold Future

18 พฤศจิกายน 58, รอซื้อที่ 1007--1045 , ขายที่ 1080-1090, stop loss 980

 

Gold Online ,

18 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ065--1060 , ขายที่ 1069--1071, stop loss 1055

หรือ รอซ้อตที่ 1073--1078, ออกที่ 1069--1067, stop loss 1083

 

จาก มกราคม 59---15 สิงหาคม 58

รวมกําไร = 131-117 = 14เหรียญ

 

:) ค่าเงิน Eur/Usd,

18 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0629--1.0599, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0589

หรือรอซ้อตที่ 1.0697--1.0727, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0737

 

วันนี้ 18 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

:) นํามันเทรดแบบรายเดือน,

นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

รอซื้อที่ 35.0--40.0 , ออกที่ 42--44.5, stop loss 33.0

หรือรอช้อตที่ 58.0 , ออกที่ 56.0--55.0 , stop loss 60.0

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 18 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1075 ลงสุดที่ 1064, เปิด 1069, ปิดที่ 1071, รวม +2

ราคาตอนนี้ 1075 หรือ 18,250 /18.350 ราคา - 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0685, + จากเมิ่อวาน 1.0683

/ นํามัน 41.04, - จากเมื่อวาน 41.04 / เวลา 1ุ5.29 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1079 1081 1082 / 1093 แนวรับ 1071 1069 1068 / 1057

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1075--1081 ลงได้ประมาณ 1068--1063

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0716--1.0725--1.0733 / 1.0806 มีแนวรับที่ 1.0660--1.0651--1.0643 / 1.0570

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0716--1.0746, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0643--1.0613,

วันนี้โอกาสปิด - > +,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1075--1081 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1068--1063

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

19 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

19 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ068--1063 , ขายที่ 1072--1074, stop loss 1058

หรือ รอซ้อตที่ 1075--1081, ออกที่ 1071--1069, stop loss 1086

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

19 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0643--1.0613, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0603

หรือรอซ้อตที่ 1.0716--1.0746, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0756

 

วันนี้ 19 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 18 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1087 ลงสุดที่ 1069, เปิด 1071, ปิดที่ 1082, รวม +11

ราคาตอนนี้ 1083 หรือ 18,250 /18.350 ราคา - 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0687, + จากเมิ่อวาน 1.0685

/ นํามัน 40.54, - จากเมื่อวาน 41.04 / เวลา 1ุ5.39 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1094 1096 1098 / 1116 แนวรับ 1080 1078 1076 / 1058

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1087--1092 ลงได้ประมาณ 1076--1071

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0800--1.0812--1.0823 / 1.0920 มีแนวรับที่ 1.0726--1.0714--1.0703 / 1.0606

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0763--1.0793, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0673--1.0643,

วันนี้โอกาสปิด - > +,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1087--1092 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1076--1071

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

20 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

20 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ076--1071 , ขายที่ 1080--1082, stop loss 1066

หรือ รอซ้อตที่ 1087--1092, ออกที่ 1083--1081, stop loss 1097

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

20 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0673--1.0643, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0633

หรือรอซ้อตที่ 1.0763--1.0793, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0803

 

วันนี้ 20 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 20 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1088 ลงสุดที่ 1075, เปิด 1081, ปิดที่ 1077, รวม -4

ราคาตอนนี้ 1069 หรือ 18,150 /18.250 ราคา - 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0627, + จากเมิ่อวาน 1.0687

/ นํามัน 40.64, + จากเมื่อวาน 40.54 / เวลา 1ุ5.39 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1080 1082 1083 / 1096 แนวรับ 1070 1068 1067 / 1053

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1083--1088 ลงได้ประมาณ 1075--1070

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0676--1.0687--1.0697 / 1.0784 มีแนวรับที่ 1.0610--1.0599--1.0689 / 1.0502

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0676--1.0706, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0610--1.0580,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1083--1088 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1075--1070

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

23 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

23 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ075--1070 , ขายที่ 1079--1081, stop loss 1065

หรือ รอซ้อตที่ 1083--1088, ออกที่ 1079--1077, stop loss 1093

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

23 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0610--1.0580, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0570

หรือรอซ้อตที่ 1.0676--1.0706, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0716

 

วันนี้ 23 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

เมื่อ 23 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1076 ลงสุดที่ 1066, เปิด 1076, ปิดที่ 1069, รวม -7

ราคาตอนนี้ 1074 หรือ 18,150 /18.250 ราคา - 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0653, + จากเมิ่อวาน 1.0627

/ นํามัน 42.19, + จากเมื่อวาน 40.64 / เวลา 1ุ6.32 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1070 1071 1072 / 1082 แนวรับ 1062 1061 1060 / 1050

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1072--1077 ลงได้ประมาณ 1066--1061

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0618--1.0626--1.0633 / 1.0698 มีแนวรับที่ 1.0568--1.0560--1.0553 / 1.0488

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0663--1.0693, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0593--1.0563,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1072--1077 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1066--1061

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

24 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

24 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ066--1061 , ขายที่ 1070--1072, stop loss 1056

หรือ รอซ้อตที่ 1072--1077, ออกที่ 1068--1066, stop loss 1082

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

24 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0593--1.0563, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0553

หรือรอซ้อตที่ 1.0663--1.0693, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0703

 

วันนี้ 24 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

 

เมื่อ 23 พฤศจิกายน 58, ราคา 40.06 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 42.60

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1076 ลงสุดที่ 1066, เปิด 1076, ปิดที่ 1069, รวม -7

ราคาตอนนี้ 1074 หรือ 18,150 /18.250 ราคา - 0 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0653, + จากเมิ่อวาน 1.0627

/ นํามัน 42.19, + จากเมื่อวาน 40.64 / เวลา 1ุ5.54 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1086 1088 1089 / 1102 แนวรับ 1076 1074 1073 / 1060

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1081--1086 ลงได้ประมาณ 1073--1068

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0698--1.0705--1.0712 / 1.0770 มีแนวรับที่ 1.0654--1.0647--1.0640 / 1.0582

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0676--1.0706, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0610--1.0580,

วันนี้โอกาสปิด - > +,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1081--1086 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1073--1068

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

25 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

25 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ073--1068 , ขายที่ 1077--1079, stop loss 1063

หรือ รอซ้อตที่ 1081--1086, ออกที่ 1077--1075, stop loss 1091

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

25 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0610--1.0580, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0570

หรือรอซ้อตที่ 1.0676--1.0706, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0716

 

วันนี้ 25 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

 

เมื่อ 23 พฤศจิกายน 58, ราคา 40.06 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 42.60

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1080 ลงสุดที่ 1067, เปิด 1075, ปิดที่ 1070, รวม -5

ราคาตอนนี้ 1071 หรือ 18,100 /18.200 ราคา - 50 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0614, - จากเมิ่อวาน 1.0653

/ นํามัน 42.39, + จากเมื่อวาน 42.19 / เวลา 1ุ6.42 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1073 1074 1075 / 1089 แนวรับ 1061 1060 1059 / 1046

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1075--1080 ลงได้ประมาณ 1067--1061

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0612--1.0626--1.0541 / 1.0762 มีแนวรับที่ 1.0518--1.0504--1.0490 / 1.0368

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0641--1.0671, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0565--1.0535,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1075--1080 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1067--1061

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด + มากกว่า ปิด - ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

26 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

26 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ067--1061 , ขายที่ 1071--1073, stop loss 1056

หรือ รอซ้อตที่ 1075--1080, ออกที่ 1071--1069, stop loss 1085

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

26 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0565--1.0535, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0525

หรือรอซ้อตที่ 1.0641--1.0671, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0681

 

วันนี้ 26 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

 

เมื่อ 23 พฤศจิกายน 58, ราคา 40.06 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 42.60

Share this post


Link to post
Share on other sites

;D สวัสดีครับ:

 

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 58 , ทองขึ้นไปสุดที่ 1074 ลงสุดที่ 1069, เปิด 1070, ปิดที่ 1071, รวม +1

ราคาตอนนี้ 1066 หรือ 18,050 /18.150 ราคา - 100 บาทจากเมื่อวาน , / ยูโรต่อดอล 1.0587, - จากเมิ่อวาน 1.0614

/ นํามัน 42.38, + จากเมื่อวาน 42.39 / เวลา 1ุ6.29 น.

 

( ข่าวที่น่าสนใจ วันนี้; ( xxxxx )

 

แนวต้าน 1076 1077 1078 / 1082 แนวรับ 1072 1071 1070 / 1066

 

กราฟทองรายวัน โดยรวมแนว โน้มลง

ตามเส้น moving average ที่ตัดลง มีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1076--1081 ลงได้ประมาณ 1070--1065

 

กราฟยูโรต่อดอล Eur/Usd moving average ตัดลง แนวโน้ม ลง

โดยมีแนวต้าน 1.0611--1.0615--1.0618 / 1.0647 มีแนวรับที่ 1.0589--1.0585--1.0582 / 1.0553

วันนี้มีโอกาสขึ้นได้ประมาณ 1.0618--1.0648, แล้วลงได้ประมาณแนวรับ, 1.0582--1.0552,

วันนี้โอกาสปิด + > -,

 

กราฟนํามัน เดือน พฤศจิกายน 58

แนวรับ xxxxx / xxxxx แนวต้าน xxxxx / xxxx

 

สรุป

ทองวันนี้ทิศทาง ลง ถ้าเอาเส้น MA เป็นหลัก โดยมีจุดหมายการขึ้นวันนี้ที่

1076--1081 โดยน่าจะลงได้ประมาณ 1070--1065

ข้อสังเกตุ มีโอกาส ปิด - มากกว่า ปิด + ,

 

อย่าซื้อเพราะกลัวตกรถ ถ้าราคาไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อ ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ลงทุนแบบฟิวเจอร์ ไม่เหมือนแบบแท่ง ไม่ควรถือนานเกินไป

 

ท่านที่ซื้อแบบแท่ง

สรุป

รอซื้อเพิ่มที่ราคา 1050--1100, 1100--1150,

เรียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆที่ละ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือตามความเหมาะสมของท่านเอง

 

โปรดอย่าลืม ที่ผมเขียนเป็นการเดาจากกราฟและประสบการณ์ อาจไม่ถูกต้องเลยก็ได้ ท่านอ่านแล้วต้องตัดสินใจเองครับ

 

ทั้งหมดเดาครับ

 

เดือน พฤศจิกายน 58

 

1)Gold Future

27 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1045--1007 , ขายที่ 1070-1080, stop loss 980

 

แบบ ฟิวเจอร์ ,

รวมจาก 7 พ.ย.57---22 มิถุนายน 58, กําไร = 34+41+5+31+22 = 131 เหรียญ

 

รอซื้อใหม่ที่เดิม 1045--1001 ครับ

 

2) Gold Online,

27 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1ุ070--1065 , ขายที่ 1074--1076, stop loss 1060

หรือ รอซ้อตที่ 1076--1081, ออกที่ 1072--1070, stop loss 1086

 

3)ค่าเงิน Eur/Usd

27 พฤศจิกายน 58 รอซื้อที่ 1.0582--1.0552, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0542

หรือรอซ้อตที่ 1.0618--1.0648, ออกเมื่อมีกําไร 10-20 pip , stop loss 1.0658

 

วันนี้ 27 พฤศจิกายน 58, วันนี้ น่าลงทุนได้ 2 ทาง ซ้อตที่ใกล้แนวต้านของแต่ละวัน

หรือช้อตใกล้แนวต้าน, ขายออกเมื่อมีกําไร ไม่ควรถือยาว อันตราย

เดาๆครับ

 

4) นํามัน เดือน พฤศจิกายน 58,

รอซื้อที่ 35--40 , ออกที่ 42--44, stop loss 33

หรือรอช้อตที่ 55--57 , ออกที่ 53--51 , stop loss 62

 

เมื่อ 23 พฤศจิกายน 58, ราคา 40.06 เข้าซื้อ 10% รอขายที่ 42.60

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...